Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

4. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Místo konání: OTROKOVICE, HOTEL ATRIUM****, nám. 3. května 1877 WEB SÁLU: ZDE MAPA: ZDE
Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, volený zástupce obce a města.

Aktualita: Výklad a diskuze k novému zákonu o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb.

Zaměření: 

1.    Aktuální dění ve Zlínském kraji, dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura,
2.    Financování, hospodaření a investice obcí a měst, aktuality v RUD,
3.    Nový zákon o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. a sdílení daně z hazardu,
4.    Přehled legislativních změn v oblasti rozpočtového hospodaření a plánování, plnění rozpočtu na rok 2017
5.    Zvýšení investičních příležitostí obcí a měst,
6.    Strategické plánování, rozvoj a marketing měst a obcí,
7.    Komplexní přehled všech dotací a grantů pro obce a města, včetně aktuálních výzev (OP ŽP, MPO, Mze atd.),
8.    Jak správně postupovat při výběru dodavatele včetně procesu uzavírání smlouvy a následné odpovědnosti,
9.    Nakládání s majetkem obcí a měst a střet zájmů po novele, dopad na představitele obcí
10.    Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
9:10Pozdravení účastníků a úvodní slovo pana starosty
 Mgr. Jaroslav BUDEK, starosta města Otrokovice
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE, NOVELA ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ A KONKRÉTNÍ DOPADY NA PŘEDSTAVITELE OBCÍ A MĚST
9:20Dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura ve Zlínském kraji, přehled aktuálního dění v kraji
 Ing. Pavel BOTEK, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu
9:50Novela zákona o střetu zájmů – dopad na představitele obcí a měst
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog, místostarosta
10:05Diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást pro skončení příspěvku řečníka. 
10:20Krátká prezentace hlavního partnera krajského setkání
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:3020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
NOVÝ ZÁKON O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, VEŘEJNÉ FINANCE A VÝHLED VÝVOJE SDÍLENÝCH DANÍ, LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ROCE 2017, SDÍLENÍ DANĚ Z HAZARDU, AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI KE ZVÝŠENÍ INVESTIC OBCÍ A MĚST
10:50Hospodaření obcí a krajů 2016 a 2017, vývoj daňových příjmů a jejich plnění, rozpočet 2017, aktuální legislativní změny pro rok 2017 nový zákon o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 a zákon o rozpočtových pravidlech č. 24/2017 Sb., zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů, požadavky na zveřejňování, sdílení daně z hazardu
 Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR
11:20Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky
 Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv
11:50Diskuze k tématu hospodaření a financování obcí a měst, rozpočtové odpovědnosti a rozpočtových pravidlech.
12:10Krátké ústní prezentace partnerů krajského setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:3020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
MARKETING A STRATEGIE MĚST A OBCÍ, MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTACÍ A GRANTŮ – KOMPLEXNÍ PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV
12:50Strategické plánování a řízení měst a obcí v praxi, řízení investic a marketingová komunikace
 Ing. Josef MATOCHA, tajemník městského úřadu Valašské Meziříčí s mnohaletou praxí i v komunální politice
13:20Souborný přehled dotací EU, národních dotací a grantů pro města a obce – aktuální výzvy, praktické rady
 Ing. Daniel ŠULÁK, projektový manažer s letitou praxí v oblastí čerpání dotací a tvorby projektů
13:50Diskuze k tématu investic, dotací, grantů a strategie rozvoje měst a obcí.
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ A PREZENTACE, STÁNKY PARTNERŮ KRAJSKÉHO SETKÁNÍ
14:0020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A VÝBĚRU DODAVATELE VČETNĚ SMLOUVY, NOVELA OBECNÍHO ZŘÍZENÍ A OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, DISKUZE K TÉMATU PRÁV A POVINNOSTÍ VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ OBCÍ A MĚST
14:20Správný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, práva a povinnosti zadavatele, zadávací dokumentace, jak posuzovat a vybírat nabídky, uzavírání smluv a odpovědnost starostů z toho plynoucí.
 Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky
15:20Novela obecního zřízení a občanského zákoníku - dopady na správu majetku obce
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog, místostarosta
15:50Diskuze k tématu veřejných zakázek, uzavírání smluv včetně práv, povinností a odpovědnosti volených zástupců.

15:55

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
16:00UKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Uvedení řečníci nám již potvrdili svou osobní účast, v případě neodkladných pracovních povinností nebo nemoci, vždy posílají své zástupce. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na akci, děkujeme za pochopení. Kapacita akce je omezena pro vyšší komfort účastníků. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách, odkaz zde: klikněte

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 3. KVĚTNA 2017 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 60 míst stolově). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:52
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů33
Místostarostů, náměstků12
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků4
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare