Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

  Pořádáno pod záštitou pana Martina Půty hejtmana Libereckého kraje

   Místo konání: LIBEREC, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, Multimediální sál, U Jezu 642/2a MAPA: ZDE
   Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, volený zástupce obce a města.

Zaměření: 

1.    Rozvoj, investice a dotace Libereckého kraje na rok 2017 s výhledem,
2.    Plánované krajské investice a změny mající dopad na obce a města (např. doprava, bezpečnost, zdravotnictví),
3.    Financování, hospodaření a investice obcí a měst, aktuality v RUD,
4.    Zákon o rozpočtové odpovědnosti a sdílení daně z hazardu,
5.    Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energeticky úsporných projektů obcí a měst,
6.    Komplexní přehled všech dotací a grantů pro obce a města, včetně aktuálních výzev (OP ŽP, MPO, Mze atd.),
7.    Jak správně postupovat při výběru dodavatele včetně procesu uzavírání smlouvy a následné odpovědnosti,
8.    Častá pochybení obcí a měst při vydávání obecně závazných vyhlášek,
9.    Nakládání s majetkem obcí a měst a střet zájmů volených zástupců podle nové právní úpravy,
10.  Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
ROZVOJ, INVESTICE, DOTACE A PŘEHLED DŮLEŽITÝCH ZMĚN LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 S VÝHLEDEM NA DALŠÍ ROKY, SOUČASNÝ STAV PLNĚNÍ CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE, PODPORA ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU EFEKT A DALŠÍCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MPO, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, VEŘEJNÉ FINANCE A VÝHLED VÝVOJE SDÍLENÝCH DANÍ, LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ROCE 2017, ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST, SDÍLENÍ DANĚ Z HAZARDU
9:10Pozdravení účastníků, seznámení s aktuálním děním v Libereckém kraji, spolupráce s obcemi v roce 2017
 Jiří LÖFFELMANN, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
9:25Diskuze k tématu rozvoje kraje, investic, dopravy a plánovaných změn.
9:40Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energeticky úsporných projektů; aktuální informace o programu EFEKT pro rok 2017
 Ing. Vladimír SOCHOR, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu
10:10Vývoj veřejných financí v roce 2016, očekávaná skutečnost, rozpočty 2017, legislativní změny pro rok 2017 - aktuality o rozpočtové odpovědnosti, sdílení daně z hazardu atd.
 Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR 
10:30Diskuze k tématu RUD, rozpočtové odpovědnosti a hazardu.
10:40Krátká prezentace hlavního partnera krajského setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:5030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
VYDÁVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK OBCEMI A MĚSTY, PODROBNÝ A KOMPLEXNÍ PŘEHLED DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VŠECH REZORTECH
11:20Nejčastější nedostatky při tvorbě obecně závažných vyhlášek měst a obcí
Aktualita: Novela školského zákona a nové povinnosti obcí v rámci obecných vyhlášek
 PhDr. Mgr. Dana JANEČKOVÁ, vedoucí oddělení dozoru Liberec (odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra)
11:50Krátká ústní prezentace partnerů krajského setkání.
12:05Souborný přehled dotací EU, národních dotací a grantů pro města a obce
 Ing. Daniel ŠULÁK, projektový manažer s letitou praxí v oblastí čerpání dotací a tvorby projektů
12:35Společná diskuze k tématu dotací a grantů pro obce a města.
12:40Krátké ústní prezentace partnerů krajského setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:5030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
NOVELA ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ – DOPADY NA VOLENÉ ZÁSTUPCE OBCÍ A MĚST, JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A VÝBĚRU DODAVATELE VČETNĚ SMLOUVY, NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM A DISKUZE K TÉMATU PRÁV A POVINNOSTÍ VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ OBCÍ A MĚST
13:20Střet zájmů po novele zákona – dopad na představitele obcí
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník s letitou praxí v územní samosprávě jako místostarosta
13:35Správný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, práva a povinnosti zadavatele, zadávací dokumentace, jak posuzovat a vybírat nabídky, uzavírání smluv a odpovědnost starostů z toho plynoucí.
 Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky
14:35Nakládání s obecním majetkem po novele obecního zřízení
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník s letitou praxí v územní samosprávě jako místostarosta
15:10Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

15:20

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
15:30UKONČENÍ SETKÁNÍ RAUTOVÝM POHOŠTĚNÍM


Video

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

9. února 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:102
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů75
Místostarostů, náměstků22
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare