Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

17. února 2009 - IV. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
17. února 2009, Ostrava, Hotel Imperial****

Hotel Imperial v centru Ostravy byl dějištěm čtvrtého setkání starostů/starostek a místostarostů/místostarostek Moravskoslezského kraje, konaného pod záštitou pana hejtmana Jaroslava Palase.

84 zastupitelů měst a obcí Moravskoslezského kraje mělo možnost sledovat zajímavé příspěvky, zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení a nakládání s odpady, řízení měst a obcí, finanční krizi a podporu financování měst a obcí, veřejná prostranství a veřejnou zeleň. V úvodu přivítali účastníky Lukáš Tesař, ředitel Regionservisu, zástupce generálního partnera Elektrowin a.s. Roman Abrham a David Tesař, obchodní manažer Regionservisu.

Úvodní slovo náleželo Miroslavu Novákovi, l. náměstku hejtmana Moravskoslezského kraje, v jehož kompetenci je nyní oblast dopravy a životního prostředí. MS kraj byl nejdynamičtěji se rozvíjejícím regionem, současné problémy mnohé obyvatele překvapují. Prioritou je tedy vytvoření pracovních příležitostí, usnadnění života v nelehkém období, získání nových investorů (především však udržení investorů stávajících). Náměstek Novák informoval o propojení silničního spojení se Slovenskem (zde apeloval na spolupráci obcí, které budou jakýmkoli způsobem zapojeny) a o rozvoji železniční dopravy (vč. zapojení 60 nových vlakových souprav na regionálních tratích ČR).

Paní Silvie Součková, vedoucí odd. Odpadového hospodářství KÚ Moravskoslezského kraje, se věnovala především legislativě, stále platnému zákonu 185/2000 Sb. a připravovanému novému zákonu, který zahrne např. povinný sběr 4 složek odpadů z domácností a zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky. Podrobně vysvětlila i jednotlivé vyhlášky, které v roce 2008 již vstoupily v platnost.

Finanční krize a její dopady na obce a města bylo velmi aktuální téma, které pro svou přednášku zvolil Luděk Tesař. Pan Tesař porovnal negativní specifika ČR (rostoucí dluhy státu a domácností, vysoké běžné výdaje státu, silný vliv odborů, v Moravskoslezském kraji tradici dlouhodobé nezaměstnanosti atd.) se specifiky pozitivními (relativně nízká zadluženost, zdravé finance obcí, málo rizikových úvěrů domácností) a podrobně se věnoval charakteristice současné krize, jejím příčinám a dopadu na podnikatelskou i veřejnou sféru v ČR. Pan Tesař odmítl srovnávání dnešního stavu s 30.lety minulého století (svět je dnes globalizovaný) a uvedl jak negativní, tak pozitivní následky nynějšího stavu a předpokládané dopady na obce (snížené příjmy samospráv, lokální krachy firem, růst běžných výdajů). Pan Tesař především obcím doporučil stanovení reálných cílů a vyvarování se cyklu bezcílnosti, z několika dobře použitých citátů Winstona Churchilla si přítomní jistě zapamatovali ten závěrečný: „Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu“.

Josef Vaňousek, manažer pro municipality a neziskové informace, SME marketing a segmenty, ČSOB (hlavní partner) se soustředil na financování projektů samospráv z rozpočtu EU. Představil především konkrétní specifické produkty a dosavadní zkušenosti s fondy EU, informoval rovněž o výhodné nabídce pojištění pro obce a města v rámci ČSOB Pojišťovny. Tématem přednášky Daniela Foltýnka, zástupce ředitele Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezského kraje, byl vliv hospodářské recese na strukturální fondy EU, které však u nás nepředstavují majoritní zdroj investic. Představil nový „Recovery package“ a nástroje zlepšení na národní (zatím žádné významné kroky) a regionální úrovni (rada bude podporovat jen ty projekty, které přispějí k rozvoji kraje). Očekává se zlevnění stavebních prací a horší dostupnost prostředků pro spolufinancování.

Třetí odborný panel se věnoval otázkám veřejné zeleně a úpravám veřejných prostranství. Jiří Antoš, jednatel společnosti TR Antoš s.r.o., (hlavní partner) se podrobně věnoval normám pro dětská hřiště a povinnostem, které z nich obcím vyplývají (nelze se např. zbavit právní odpovědnosti pouhým písemným varováním). V závěrečné části panelu (informační systémy) vystoupil Rostislav Babarík, account manager pro oblast veřejné správy spol. Microsoft s.r.o. se shrnutím projektů posledních 3 let (Informační město) a nabídkou Czech Point / Autocont Microsoft, vhodnou pro obce. Miloš Vodička z firmy Hewlett Packard Development (oficiální partner) představil výhody nového programu VIRTUOS (VIRTUálně Občan), který zapojuje moderní informační technologie do systému řízení veřejné správy.

PARTNEŘI SETKÁNÍ
Generálním partnerem setkání starostů a místostarostů je Elektrowin a.s. Ředitel zákaznického oddělení Roman Abrham představil tuto nejstabilnější firmu v oboru, která se zaměřuje na velké spotřebiče a zajišťuje 85% sběru v ČR (většina obyvatelstva dnes již ví, co je zpětný odběr) a její motivační programy, přinášející obcím úspory. Sympatický je projekt pro školy „Ukliďme si svět“. Tereza Ulverová, provozní ředitelka společnosti, hovořila konkrétně o programu Putující kontejner, vhodném pro svazky obcí a mikroregiony, o zájmu podpořit sběr menších předmětů a o snaze podporovat kompletnost zařízení (a řešit tak problém nelegálního výkupu pouze některých komponentů).
Tomáš Kelnar ze společnosti Bártek rozhlasy s.r.o. zdůraznil potřebu varovných systémů v obci, které průkazně snižují počty obětí, Libor Linke, zastupující společnost Profiregal s.r.o. prezentoval firmu (regálové systémy), úspěšně působící již 15 let na trhu. Ucelené i speciální řady městského mobiliáře představil Roman Krupil, zastupující společnost Siacity, s.r.o., jejíž návrháři se snaží nabídnout vybavení měst a obcí, odpovídající požadavkům moderní architektury.

NA ZÁVĚR PŘÍJEMNÁ TEČKA
Závěrečné losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem, tradičně uzavírá tato krajská setkávání. V Ostravě se z vylosovaných cen mohli těšit zastupitelé měst a obcí:

  • ELEKTROWIN a.s. Janov, Úvalno, Mankovice
  • Bártek Rozhlasy s.r.o. Příbor, Fulnek, Rusín, Skřipov
  • TR ANTOŠ s.r.o. Hlučín
  • PROFIREGAL s.r.o. Neplachovice, Vrbno pod Pradědem, Břidličná
  • ČSOB Rusín, Raduň
  • SIACITY s.r.o. Třemešná, Střítež
  • Hewlett-Packard s.r.o. Mankovice, Janov, Veřovicem, Skřipov, Děhylov
  • REGIONSERVIS s.r.o. 2x Heřmanice u Oder, Pustá Polom

REPORTÁŽ ZE SETKÁNÍ NA ČT24:

ČT 24, 17. února 2009, "Hospodářská krize se dotýká i městských rozpočtů".

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Záštita pana hejtmana Ing. Jaroslava Palase

Záštita pana hejtmana Ing. Jaroslava Palase
Stáhnout (Adobe PDF)

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Diskuse

Diskuse

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Média

Média

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odpověď na dotaz

Odpověď na dotaz

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Před stánkem

Před stánkem

Při přednášce

Při přednášce

Rozhovor

Rozhovor

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

V kuloárech

V kuloárech

V průběhu setkání

V průběhu setkání

V sále

V sále

Luděk Tesař

Luděk Tesař

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:84
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů58
Místostarostů, náměstků22
Úředníků1
Ostatní3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare