Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

29. ledna 2009 - IV. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
29. ledna 2009, Písek, Hotel Bílá Růže***

Již čtvrté setkání starostů/starostek a místostarostů/místostarostek Jihočeského kraje se konalo tentokrát v královském městě Písek, v nově rekonstruovaném hotelu s dlouhou tradicí Bílá Růže. 140 zástupců měst a obcí Jihočeského kraje sledovalo zajímavé příspěvky, zaměřené na Zpětný odběr elektrozařízení, řízení měst a obcí, finanční krizi a podporu financování měst a obcí, úspory energií, veřejná prostranství a veřejnou zeleň.

V úvodu přivítali účastníky panové Miroslav Sládek, starosta města Písek, pod jehož záštitou se setkání konalo, Lukáš Tesař, ředitel společnosti Regionservis a Roman Tvrzník generální ředitel společnosti Elektrowin a.s..

První části jednání neočekávaně navštívil Martin Kuba, l. náměstek hejtmana Jihočeského kraje. Pan náměstek informoval o plánech nového vedení kraje a oblastech činnosti, které hodlá podporovat, vyzdvihl význam cestovního ruchu a propojování řešení úkolů, které přesahují hranice kraje (nutná spolupráce zvláště s Plzeňským krajem). Pan náměstek se snažil zodpovědět i svízelné dotazy, týkající se rozdělování finančních prostředků z evropských fondů (množství dobře připravených projektů x velký převis žádostí, preference větších měst v neprospěch menších obcí s velkou rozlohou) i konkrétních otázek (úhrady komunikací k památkám, nedobrá argumentace či požadavek větších zkušeností).

Z Krajského úřadu přijel do Písku pan ředitel Luboš Průša, který zvolil aktuální téma obnovitelných zdrojů a úspor energií. Zpracovaná energetická koncepce kraje (umožňuje snížení spotřeby až o 35%) preferuje mezi obnovitelnými zdroji i větrné elektrárny, vodní zdroje, solární kolektory či využívání biomasy, zdrojem podpory by měly být prostředky z EU a Státního fondu. Pan ředitel hovořil i o nepříliš příznivé situaci v kraji, apeloval na využívání úspornějších spotřebičů, zateplování, využití energeticky pasivních budov, vyšších úsporách v objektech a aktivní podpoře občanských i firemních úspor grantovými programy. Paní Hana Pacáková, vedoucí odd. odpadového hospodářství, se obsáhle věnovala povinnostem obcí při nakládání s odpady a v jednotlivých bodech probrala 22 změn v novelizovaném zákonu o odpadech, včetně nových informací (možnosti pokutování).

Za všechno může krize (a všechno na ni svádějme)…

…doporučil přítomným (samozřejmě s velkou nadsázkou a ironií) Luděk Tesař, který pro svou výbornou přednášku v druhém odborném panelu zvolil aktuální téma finanční krize a její dopady na obce a města. Porovnal negativní specifika ČR (rostoucí dluhy státu a domácností, vysoké běžné výdaje státu, silný vliv odborů, sílící koruna atd.) se specifiky pozitivními (relativně nízká zadluženost, zdravé finance obcí, málo rizikových úvěrů domácností) a podrobně se věnoval charakteristice současné krize, jejím příčinám a dopadu na ČR v podnikatelské i veřejné sféře. Pan Tesař uvedl rovněž jak negativní, tak pozitivní následky současné krize a předpokládané dopady na obce (snížené příjmy samospráv, lokální krachy firem, růst běžných výdajů).

Pan Josef Vaňousek, manažer pro municipality a neziskové informace, SME marketing a segmenty, ČSOB (hlavní partner setkání) představil Municipální program, jeho specifické produkty a dosavadní zkušenosti s fondy EU, informoval rovněž o výhodné nabídce pojištění pro obce a města v rámci ČSOB Pojišťovny.

Třetí odborný panel se premiérově věnoval otázkám veřejné zeleně a úpravám veřejných prostranství. Zahradní architekt Josef Souček pojednal odděleně zeleň uvnitř obce a v okolí, podrobně popsal postup při tvorbě projektové dokumentace a zdůraznil nutnost sumarizace nákladů na budoucí nutnou péči. Jiří Antoš, jednatel společnosti TR Antoš s.r.o., (hlavní partner) se tentokrát velmi podrobně věnoval normám pro dětská hřiště a povinnostem, které z nich obcím vyplývají. V závěru panelu (elektronická komunikace úřadů) představil Miloš Vodička z firmy Hewlett Packard Development (oficiální partner) výhody nového programu VIRTUOS (VIRTUálně Občan), který zapojuje moderní informační technologie do systému řízení veřejné správy.

PARTNERSKÉ ORGANIZACE

Novým generálním partnerem IV. ročníku setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje byla společnost Elektrowin a.s. Roman Tvrzník, generální ředitel, fundovaně představil tuto nejstabilnější firmu v oboru a její motivační programy, přinášející obcím úspory. Tereza Ulverová provozní ředitelka společnosti hovořila konkrétně o programu „Putující kontejner“, vhodném pro svazky obcí a mikroregiony, a o zřizování míst zpětného odběru. Miroslav Točín (E.ON Česká republika s.r.o.) představil konkrétní možnosti úspor energií (jističe, změny sazeb), Tomáš Kubín, vedoucí oblastního managementu (rovněž E.ON), oslovil především menší obce, kdy apeloval na pozornější sledování tarifů (Neplaťte zbytečně!). V duchu úspor se nesl i příspěvek Hynka Bartíka, managera pro koncové zákazníky venkovního osvětlení spol. Philips Česká republika s.r.o. („Nejlevnější je kvalitní, moderní osvětlení“). Prostor představit svou zajímavou nabídku dostaly i zástupce firmy Profiregal, s.r.o. Libor Linke a Tomáš Kelnar ze společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o.

NA ZÁVĚR PŘÍJEMNÁ TEČKA
Závěrečné losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem, tradičně uzavírá tato krajská setkávání. Stejně tomu bylo v Písku, kde se z vylosovaných cen mohli těšit zastupitelé měst a obcí:

  • Elektrowin a.s. Husinec, Krajníčko, Hosty
  • TR Antoš s.r.o. Nová Bystřice
  • Profiregal s.r.o. Strmilov, Temešvár, Mydlovary
  • ČSOB a.s. Kovářov, Zhoř
  • Hewlett-Packard s.r.o. Krajníčko, Mirotice, Hrejkovice
  • Bártek Rozhlasy s.r.o. Planá nad Lužnicí, Týn nad Vltavou, Borotín, Horosedly
  • Regionservis s.r.o. Vimperk, Nihošovice, Všemyslice, Planá nad Lužnicí

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Diskuse v kuloárech

Diskuse v kuloárech

Diskuse

Diskuse

Dotaz

Dotaz

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Raut

Raut

Raut

Raut

Raut

Raut

Raut

Raut

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

V kuloárech

V kuloárech

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Zástupce kraje

Zástupce kraje

Odpověď na dotaz

Odpověď na dotaz

Pohled do kuloárů

Pohled do kuloárů

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Záštita starosty města Písku, Ing. Miroslava Sládka

Záštita starosty města Písku, Ing. Miroslava Sládka
Stáhnout (Adobe PDF)

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:134
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů102
Místostarostů, náměstků18
Zastupitelů, radních4
Tajemníků, ředitelů úřadů3
Vedoucích úředníků2
Úředníků3
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare