Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

XII. setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje
Znojmo, 20. 4. 2017

Cyklus letošních krajských setkání se přesunul tentokrát do starobylých prostor Louckého kláštera v jihomoravském Znojmu.

Účastníky přivítal pan Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města Znojma a poslanec Parlamentu České republiky. Připomněl loňské jubileum 790 let založení královského města, popsal historii kláštera, zmínil největší současný problém - dopravní obchvat. Pozval všechny na řadu kulturních a společenských akcí, které se budou v klášteře konat.

První odborná přednáška v podání pana JUDr. PhDr. Petra Koláře, Ph.D., právníka s letitou praxí v územní samosprávě a místostarosty, patřila tématu nakládání s obecním majetkem po novele obecního zřízení. Byla vysvětlena definice sousloví „péče řádného hospodáře“, zazněl přehled hlavních chyb při prodeji či nákupu obecního majetku včetně příslušných judikátů. Upozornění patřilo problémům nabývání a převodu inženýrských sítí, pozemků pod komunikacemi, stavbám na cizích pozemcích. Chytrá řešení od ČSOB nabídl pan Ing. Josef Vaňousek, SME, zástupce ČSOB. Řešení pomohou zjednodušit systém placení a odbavování ve veřejné dopravě, při parkování a dalších službách měst. Ukázal komplexní řešení, která již fungují v několika velkých městech v ČR. Předvedl výhodnost platebních terminálů v praktickém provozu úřadů samospráv. Nad otázkou: „Jak se lidé rozhodují?“ se zamyslel pan Jiří Vyvial, jednatel společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Vyzval posluchače, aby se správně rozhodli…

Přehled evropských a národních dotací pro města a obce přednesla paní Mgr. Karolína Doležalová, projektová manažerka v oblasti čerpání dotací a tvorby projektů. Na uvedenou tématiku se podívala především praktickým pohledem pracovnice městského úřadu a představitelky mikroregionu. Její rady a zkušenosti velmi zaujaly. Ve své druhé přednášce se pan JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., věnoval střetu zájmů po novele příslušného zákona a souvisejícím dopadům na představitele obcí. Ohlédl se za vývojem zákona o střetu zájmů, zmínil nejdůležitější body novely platné od 1. 9. 2017. Zmínil omezení aktivit pro starosty a členy obecních zastupitelstev, změny v oznamovacím způsobu, povinnost přezkoumání ze zákona. Efektivní a transparentní zpeněžení obecního majetku veřejnou dražbou prezentoval pan Kamil Stupka ze společnosti DRAŽBYPROST, s.r.o. Podtrhl především zmíněnou transparentnost a obtížné zpochybňování prodejů uvedenou formou. Zástupce společnosti JRK BioWaste management, s.r.o., pan Roman Konečný, nabídl obcím spolupráci na třídění odpadů a provádění osvěty v této oblasti. Poukázal na to, že odpadové hospodářství nespočívá v množství barevných kontejnerů na tříděný odpad, ale v chytrém systému evidence odpadu.

Nejčastějšími nedostatky při tvorbě obecně závažných vyhlášek měst a obcí se zabývala přednáška pana Ing. Bc. Miroslava Veselého z Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR. Zaměřil se především na přiměřenost regulací, které s sebou mohou přinést jednak nebezpečí diskriminace, jednak nemožnost následného vymáhání stanovených pravidel. Znovu upozornil na opakující se chyby v terminologii a termínech vydávání a účinnosti vyhlášek. Připomněl řadu novinek v další legislativě týkající se fungování samospráv (novela školského zákona, zákon o hazardních hrách, legislativa ochrany ovzduší). Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v návrhu zákona účinného od 1. 10. 2016 se zabýval pan Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Upozornil především na problémy, které se mohou vyskytnout u realizace akcí zahájených v nedávné době. V průběhu vystoupení uvedl řadu ilustrativních, problémových příkladů z praxe.

Ředitel Odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR pan Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ve své prezentaci podal velmi příznivé souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí v r. 2016. Ukázal nárůst daňových příjmů obcí ve výši 15 %, konstatoval maximální úroveň přebytku rozpočtů obcí a krajů. Na řadě souhrnných tabulek a grafů ukázal dosavadní vývoj státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů. Nastínil vyhlídky pro r. 2017, a to především s ohledem na potřeby dalších, upřesňujících parametrů v systému rozpočtového určení daní, které by měly být pro obce výhodnější (navýšení příspěvku obcím na výkon státní správy, na řešení opatrovnictví). Zabýval se praktickými aspekty tolik diskutovaného zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dluhová brzda, fiskální pravidla), povinnostmi obcí zveřejňovat dokumentace rozpočtů (termíny, lhůty, rozsah), připomněl důležité legislativní změny v r. 2017.

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda. Zájemci poté měli možnost prohlídky kláštera a malé ochutnávky vín z klášterních vinných sklepů.
 

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

20. dubna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:88
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů66
Místostarostů, náměstků17
Vedoucích úředníků1
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare