Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

30. března 2017 - VI. Konference o právu a zákonných povinnostech měst a obcí

Místo konání: PRAHA, HOTEL ENERGIE, Plzeňská 298 / 276, MAPA: ZDE STRÁNKY MÍSTA KONÁNÍ: ZDE
Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, zastupitel, tajemník, právník, úředníci z odborů majetku a investic a stavebních úřadů.

Zaměření:
Program konference je připraven ve spolupráci s odborníky s letitou praxí v územní samosprávě a právu. Obsah tak odpovídá každodenním potřebám měst a obcí. Letošní ročník je zaměřen na velmi aktuální a poměrně složité téma, se kterým se potýká každá obec – právní vztahy pozemků a staveb na nich umístěných dle platné úpravy občanského zákoníku i nedávno novelizovaných dalších zákonů. Výklad se zaměřuje na právní problematiku místních a účelových komunikací, vodních děl, inženýrských sítí, umisťování drobných staveb atd. – tedy problematiku, kterou každodenně řeší každý starosta nebo místostarosta, resp. zaměstnanci obcí a měst v majetkových, investičních a stavebních odborech obecních a městských úřadů.

Hlavní témata: 

1. Pozemky a stavby v majetku obcí po změně občanského zákoníku,
2. Věcně právní instituty zajištění závazků obcí, převod práva, předkupní právo, výhrada zpětné koupě, vlastnictví,
3. Zákonné povinnosti představitelů měst a obcí při nakládání s nemovitými věcmi v majetku obcí,
4. Právní povaha pozemních komunikací – místní a účelové komunikace v majetku obcí, chodníky na cizím pozemku, správa a údržba práva a povinnosti atd.,
5. Vodní díla na území obcí, rybníky, hráze, břehy, vodní toky, mosty atd.,
6. Nakládání s pozemky, stavbami a nemovitostmi, uzavírání smluv, právo stavby, služebnost inženýrských sítí,
7. Debata s oborníky, praktické rady a zkušenosti při výkonu veřejné funkce.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení konference, představení programu, poděkování čestným hostům.
POZEMKY A STAVBY V MAJETKU OBCÍ PO ZMĚNĚ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VĚCNĚ PRÁVNÍ INSTITUTY ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ OBCÍ, PŘEVOD PRÁVA, PŘEDKUPNÍ PRÁVO, VÝHRADA ZPĚTNÉ KOUPĚ, VLASTNICTVÍ
9:05Pozemky a stavby v občanském zákoníku – aplikace superficiální zásady v rozhodovací praxi orgánů obcí
 Mgr. Petr COUFALÍK, asistent soudce Nejvyššího soudu (Občanskoprávní a obchodní kolegium), VŠ pedagog
10:20Oddělitelná součást věci jako předmět právních jednání. Neoddělená součást věci jako předmět kupní smlouvy. Právo původního vlastníka na vydání věci, která byla neoprávněně zabudována do věci jiného vlastníka
 JUDr. Stanislav SVITÁK, Ph.D., soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, VŠ pedagog
11:20Společná diskuze na uvedená témata.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
11:4020 minut přestávka na kávu a občerstvení.
ZÁKONNÉ POVINNOSTI PŘEDSTAVITELŮ MĚST A OBCÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝMI VĚCMI V MAJETKU OBCÍ, PRÁVNÍ POVAHA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V MAJETKU OBCÍ, CHODNÍKY NA CIZÍM POZEMKU, SPRÁVA A ÚDRŽBA PRÁVA A POVINNOSTI ATD., VODNÍ DÍLA NA ÚZEMÍ OBCÍ, RYBNÍKY, HRÁZE, BŘEHY, VODNÍ TOKY, MOSTY ATD., NAKLÁDÁNÍ S POZEMKY, STAVBAMI A NEMOVITOSTMI, UZAVÍRÁNÍ SMLUV, PRÁVO STAVBY, SLUŽEBNOST INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
12:00Místní a účelové komunikace v majetku obcí – právní povaha pozemních komunikací, chodníky a jiné komunikace na cizích pozemcích
 JUDr. Roman KOČÍ, MBA, MSc, autor řady odborných publikací k problematice pozemních komunikací
13:10Vodní díla na území obcí – rybníky, hráze, břehy, vodní toky, mosty
 JUDr. Jaroslava NIETSCHEOVÁ, prom. práv. - specialistka na vodní právo, členka rozkladové komise Ministerstva zemědělství, autorka řady odborných publikací v oblasti vodního práva 
14:10Nakládání s pozemky, stavbami a jinými nemovitými věcmi v rozhodovací činnosti orgánů obcí
(uzavírání smluv, právo stavby, služebnost inženýrské sítě) 
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., odborný konzultant Parlamentního institutu, místostarosta, VŠ pedagog
15:10Společná diskuze na uvedená témata.
15:15UKONČENÍ KONFERENCE TEPLÝM OBĚDEM O DVOU CHODECH.

 

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:34
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů11
Místostarostů, náměstků3
Tajemníků, ředitelů úřadů5
Vedoucích úředníků9
Ostatní6

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare