Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

22. listopadu 2016 - X. Konference o zvyšování bezpečnosti v obcích a městech

Místo konání: PRAHA, HOTEL STEP, Malletova 114/4, Libeň, MÍSTO KONÁNÍ: ZDE MAPA: ZDE

Cílová skupina: 
STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, RADNÍ, ZASTUPITEL, VELITEL MĚSTSKÉ POLICIE, POLICISTA, ODBOR DOPRAVY APOD.

Zaměření: 
STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ČR V LETECH 2016 – 2020, PREVENTIVNÍ PROGRAMY, DOBRÁ PRAXE, SPOLUPRÁCE S OBCEMI A MĚSTY, EFEKTIVITA BOJE S KRIMINALITOU, MAJETKOVÁ KRIMINALITA A KRIMINALITA MLÁDEŽE, FINANCOVÁNÍ PREVENCE, DOTAČNÍ PROGRAMY, BEZPEČNOST V OBCÍCH A MĚSTECH V PRAXI, ZKUŠENOSTI, RADY, KAMEROVÉ SYSTÉMY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DISKUZE. BEZPEČNOST DOPRAVY V INTRAVILÁNU, CHODCŮ A CYKLISTŮ, NÁSTROJE PRO ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI, DOPRAVNÍ GENEREL, DOPRAVNÍ AUDITY A JEJICH VÝZNAM PROGRAMY PRO ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI, BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOL, PREVENTIVNÍ PROGRAMY, PROJEKTY A DOBRÁ PRAXE, PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A DOPORUČENÍ

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Úvodní představení programu, poděkování partnerům a hostům, zahájení programu hostitelem
STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ČR V LETECH 2016 – 2020, PREVENTIVNÍ PROGRAMY, DOBRÁ PRAXE, SPOLUPRÁCE S OBCEMI A MĚSTY, EFEKTIVITA BOJE S KRIMINALITOU, MAJETKOVÁ KRIMINALITA A KRIMINALITA MLÁDEŽE, FINANCOVÁNÍ PREVENCE, DOTAČNÍ PROGRAMY, NOVELA ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
9:10Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020, vývoj kriminality a její trendy, drogová kriminalita, efektivita boje s kriminalitou, kriminalita mládeže, vývoj rizikovosti dle krajů, dotační programy prevence kriminality a jejich financování, asistent prevence kriminality ve městech a další příklady dobré praxe Specifické cíle prevence kriminality v letech 2016 až 2020, nové přístupy v boji proti majetkové kriminalitě, spolupráce s městy, ochrana seniorů, kriminalita ve virtuálním prostředí atd.
 JUDr. Michal BARBOŘÍK, vedoucí oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR
10:00Novela zákona o pozemních komunikacích - její změny, dopady a navrhovaná opatření.
 Mgr. Zuzana ADAMEOVÁ, ministerský rada, Odbor pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy
10:30EUCARIS – modul CBE (Přeshraniční výměna informací  o dopravních deliktech v oblasti  bezpečnosti silničního provozu)
 JUDr. Jana HORÁKOVÁ, vrchní ministerský rada, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, MV ČR
11:00Společná diskuse k uvedenému tématu
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
11:1515 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem.
BEZPEČNOST DOPRAVY V INTRAVILÁNU, BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU, CHODCŮ A CYKLISTŮ, NÁSTROJE PRO ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI, DOPRAVNÍ GENEREL, DOPRAVNÍ AUDITY A JEJICH VÝZNAM
11:30Bezpečnost chodců a cyklistů z pohledu Národní strategie BESIP, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015, o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu
 JUDr. Jana HORÁKOVÁ, vrchní ministerský rada, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, MV ČR
12:00Nástroje pro zvyšování bezpečnosti dopravy v intravilánu měst a obcí, doplněné o praktické příklady, dopravní generel
 Ing. Eva SIMONOVÁ, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství
13:00Společná diskuse k tématu zvyšování bezpečnosti dopravy v intravilánu obcí a měst
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
13:1515 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem.
PROGRAMY PRO ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V OBCÍCH A MĚSTECH, BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOL, PREVENTIVNÍ PROGRAMY, PROJEKTY A DOBRÁ PRAXE, PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A DOPORUČENÍ
13:30Program „Bezpečná cesta do škol“ – možnosti projektu, výsledky, realizované projekty
 Ing. Radek PATRNÝ, projektový manažer, Nadace Partnerství
14:00Praktické zkušenosti s realizací projektu „Bezpečná cesta do škol“ v obci Kostelní Lhota
 Tomáš DROBNÝ, starosta obce Kostelní Lhota
14:30Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka

14:45

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
14:50UKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM

 

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:30
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů5
Místostarostů, náměstků7
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů3
Ostatní13

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare