Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Pořádáno pod záštitou pana JUDr. Miloše Izáka starosty města Moravská Třebová

Celý tucet završilo letošní setkání starostů a místostarostů obcí a měst Pardubického kraje, které se konalo 20. října 2016 v nově opraveném zámeckém areálu v Moravské Třebové.

Úvodní slova patřila panu JUDr. Miloši Izákovi, starostovi hostitelského města, který převzal nad akcí svoji záštitu. Přivítal všechny účastníky, seznámil je s historií zámku a postupem jeho rekonstrukce. Zmínil již realizované projekty i vize města do budoucnosti. Jeho slova doplnil, pan František Žáček ředitel Kulturních služeb města, o pozvánku na letošní ročník fotosoutěže Young Photo. Následovala přednáška paní Ing. Vladimíry Gutwirthové, projektové manažerky z oddělení Severovýchod Státního fondu životního prostředí, ve které podala posluchačům ucelený přehled o možnostech poskytování dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí, o současných aktuálních výzvách pro města a obce. Popsala nový, elektronický způsob veškeré administrativy spojené s dotacemi. Zajímavé videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., generálního partnera setkání, s komentářem pana Karla Kolínského, ředitele tuzemského obchodu uvedené vizovické společnosti, ukázaly možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Zadáváním veřejných zakázek a financováním projektů v novém programovém období dotací EU 2014–2020 se zabýval pan Ing. Josef Vaňousek, představitel banky ČSOB. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, na příkladech několika významných měst předvedl tzv. inteligentní řešení městské dopravy, parkování, veřejného osvětlení a dalších služeb. Představil také možnost využívání systému platebních terminálů na úřadech samospráv. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení p. Martin Zemek, zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech několika měst z Pardubického kraje, kde již podobnou techniku využívají, ukázal oprávněnost svých argumentů.

Velkou pozornost vzbudila prezentace pana Mgr. Martina Pelikána, advokáta, na téma trestněprávní a občanskoprávní odpovědnosti členů zastupitelstva obce a z ní vyplývající zákonné povinnosti. Na známých medializovaných kauzách ukázal, jak nelehká a zranitelná je současná role představitelů obcí, jak snadno se mohou sebelepší záměry proměnit v noční můru. Řada dotazů směřovala na problém hlasování „per rollam“ v orgánech dobrovolných svazků obcí a podobných subjektů. Zástupce společnosti Cernin s.r.o., pan Zdeněk Spáčil, nabídl obcím spolupráci na zpracování odpadů a provádění osvěty v této oblasti. Drobnou pozvánku na bezplatné odborné semináře k veřejnému osvětlení podali pan Ing. Petr Míka, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., a jeho kolega pan Jiří Buřič, odborný konzultant téže společnosti. Upozornili na platnost nové legislativy v této oblasti od 1. 1. 2017, na kterou není většina obcí a měst připravena. Velmi diskutovaným novým zákonem o hazardních hrách se zabýval pan Mgr. Lukáš Toman z Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR. Zaměřil se především na praktické dopady při vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. Připomněl řadu novinek v další legislativě týkající se fungování samospráv včetně nových termínů předkládání vyhlášek ke kontrole ministerstvu vnitra. Následné dotazy se zabývaly problémy tombol na malých plesech, karetních her ve venkovských hospodách, a také vyhlášek o nočním klidu. Komplexní řešení informačních systémů pro územní samosprávy nabídl přítomným pan Tomáš Linhart, zástupce společnosti Asseco Solutions a.s. Známé české přísloví, že bez práce nejsou koláče, parafrázoval ve své prezentaci pan Ing. Aleš Choutka, jednatel společnosti Archconsulting, garant projektu Obcejinak.cz. Naznačil, že ve spolupráci s jejich společností mohou obce a města při zadávání a realizaci nejrůznějších projektů, služeb a nákupu materiálu ušetřit nemalé finanční prostředky a mít tak celkem bez práce dosti velké koláče.

Vedoucí oddělení souhrnné vztahy územních rozpočtů a správa programu kapitoly VPS, odbor financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí ČR Ing. Karla Rucká ve své prezentaci podala souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí, jejich zadluženosti. Na řadě souhrnných tabulek a grafů ukázala dosavadní vývoj státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů. Nastínila vyhlídky pro r. 2017, a to především s ohledem na potřeby dalších, upřesňujících parametrů v systému rozpočtového určení daní. Starostové ocenili nárůst příspěvku ze státního rozpočtu na opatrovnictví. Vyjádřili zároveň nesouhlas s plánovaným schodkem státního rozpočtu na r. 2017 v situaci, kdy se ekonomice a rozpočtu daří. Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v návrhu nového zákona účinného od 1. 10. 2016 se zabýval Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Upozornil především na problémy, které se mohou vyskytnout u realizace akcí zahájených v nedávné době. V průběhu vystoupení uvedl řadu ilustrativních, problémových příkladů z praxe.

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda. Skupina zájemců se nakonec vydala na prohlídku expozice zámku.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

KOMA MODULAR S.R.O.

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

20. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:84
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů61
Místostarostů, náměstků17
Zastupitelů, radních1
Vedoucích úředníků1
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare