Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 Místo konání: ZÁMEK ŽĎAR NAD SÁZAVOU, ul. Zámek 8/8, MÍSTO KONÁNÍ: ZDE MAPA: ZDE

Cílová skupina: 
STAROSTKA, STAROSTA, MÍSTOSTAROSTKA, MÍSTOSTAROSTA, možnost vyslat zastoupení: radní, zastupitel, tajemník.

Zaměření: 
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE VE MĚSTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ROZVOJ A INVESTICE KRAJE VYSOČINA, ČERPÁNÍ DOTACI Z OPŽP, NOVÉ A ÚČINNÉ NÁSTROJE PRO VÝSTAVBU A OŽIVENÍ CENTER MĚST, NOVÁ ŘEŠENÍ PRO KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ A DALŠÍ, JAK NA ÚSPORY V PRAXI SAMOSPRÁV. MÍSTNÍ POPLATKY – ZMĚNY OD 1. 1. 2016, FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ, HOSPODAŘE-NÍ A FINANCOVÁNÍ MĚST A OBCÍ, BILANCE A ZADLUŽENOST, INKASO SDÍLENÝCH DANÍ 2016, ZMĚNA ZÁKONA O ROZPOČ-TOVÉM URČENÍ DANÍ, ODPADOVĚ HOSPODÁŘSTVÍ, FINANCOVÁNÍ AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY V PŮSOBNOSTI MV ČR V PRO-GRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020, NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. 

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Úvodní představení programu, poděkování partnerům a hostům, zahájení programu hostitelem.
MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A JEHO AKCE, ROZVOJ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2016, OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V KRAJI VYSOČINA, NOVÉ A ÚČINNÉ NÁSTROJE PRO VÝSTAVBU A OŽIVENÍ CENTER MĚST, JAK NA ÚSPORY SAMOSPRÁV V PRAXI   
9:10Žďár - transparentně a blíže k lidem
 Mgr. Zdeněk NAVRÁTIL, starosta města Žďár n. Sázavou
9:20Pozdravení účastníků, informace o aktuálním dění a investičních akcích v Kraji Vysočina
 Ing. Vladimír NOVOTNÝ, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina
9:35Poskytování dotací z Operačního programu Životní prostředí, aktuální výzvy pro města a obce, zkušenost z podávání žádostí a čerpání dotací v kraji Vysočina, rady a doporučení
 Ing. Jan PAVLAS, Ph.D., projektový manažer oddělení Jižní Morava, Státní fond životního prostředí
10:05Společná diskuse k uvedeným problémům
Prezentace Generálního partnera krajského setkání:
10:15Rychlá a účinná realizace politických cílů obcí a měst ve výstavbě (sociální byty, školy, školky, domovy pro seniory)
Představení nového originálního a levného řešení pro oživení center měst a obcí, nové příležitosti pro mladé
 Karel KOLÍNSKÝ, ředitel tuzemského obchodu vizovické společnosti KOMA MODULAR s.r.o.
10:30Jak uspořit skrze investici?
 Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-TEC Czech, spol. s r.o.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:4020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem.
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A ZMĚNY V MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ MĚST A OBCÍ, BILANCE, ZADLUŽENOST A PREDIKCE INKASA SDÍLENÝCH DANÍ V ROCE 2016, AKTUALITY, ÚSPORY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ, PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU V PRAXI
11:00Místní poplatky - změny účinné od 1. ledna 2016
 Mgr. Lukáš TOMAN, odbor veřejné správy dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
11:30ČSOB, financování projektů v novém programovacím období dotací z EU 2015 – 2020
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB a. s.
11:45Výsledky hospodaření obcí v roce 2015 včetně zadluženosti, státní rozpočet v roce 2016, financování přenesené působnosti státní správy, vývoj sdílených daní v I. čtvrtletí roku 2016 + predikce
 Ing. Karla RUCKÁ, vedoucí oddělení souhrnné vztahy územních rozpočtů a správa programu kapitoly VPS, odbor financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR
12:15Společná diskuse k uvedeným problémům
12:25Pozvání na bezplatné odborné semináře k veřejnému osvětlení
 Jiří BUŘIČ, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder a.s.
12:26Předcházení vzniku odpadu a odpadové hospodářství z pohledu praxe
 Ing. Mojmír JIŘIKOVSKÝ, jednatel společnosti JRK BioWaste management s.r.o.
12:31Využití mobilních zařízení při správě a evidenci obecního majetku
 Milan MRÁZ, odborný konzultant společnosti Geosense s.r.o.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:4020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem.
FINANCOVÁNÍ AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY V PŮSOBNOSTI MV ČR V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020, NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, DOPADY ZMĚN V PRAXI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
13:00Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020
 Mgr. Jana MENŠÍKOVÁ, samostatné oddělení strategií a koncepcí, Ministerstvo vnitra ČR
13:30Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v novém zákoně
 Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky
14:30Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka

14:40

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
14:50UKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM

 

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

26. května 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:53
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů37
Místostarostů, náměstků13
Zastupitelů, radních1
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare