Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

V pořadí již 11. setkání představitelů obcí a měst Ústeckého kraje se konalo 25. 2. 2016 v romantických sálech děčínského zámku.

Setkání se konalo pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka. Ten se však z pracovních důvodů nemohl osobně dostavit, na jednání ho zastoupil jeho náměstek pan Stanislav Rybák. Poprvé byl za místo konání vybrán zámek Děčín, možná právě proto dorazilo na setkání uctyhodných 81 účastníků, což je historicky nejvíce. Mezi významnýmé hosty zajisté patřila i primátorka krajského města Ústí nad Labem paní Věra Nechybová, a primátorka hostitelského města Děčína paní Marie Blažková. Ta v úvodu přivítala účastníky a pozvala je k návštěvě mnoha historických památek i krásných míst v nedalekém okolí. Náměstek hejtmana pohovořil o prioritách kraje, podal základní přehled o krajských dotacích. Jeho slova doplnila pracovnice krajského úřadu, která podrobněji představila některé dotační programy. Poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí, aktuálními výzvami pro města a obce, zkušenostmi z podávání žádostí a čerpání dotací v Ústeckém kraji se ve své přednášce zabývala paní Jana Choutková, vedoucí oddělení Severozápad, krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí. Zodpověděla rovněž řadu dotazů, které se týkaly především velké spoluúčasti obcí při financování projektů a zaměření programu na budování nových kanalizací a nikoliv na jejich rekonstrukci a zdokonalování.
 
Zajímavá videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., generálního partnera setkání, s komentářem pana Jiřího Petráše, ředitele spol. KOMA Rent, ukázala možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Jiří Vyvial, jednatel společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech několika měst z Ústeckého kraje, kde již podobnou techniku využívají, ukázal oprávněnost svých argumentů.

Po přestávce na občerstvení uvedl druhou část programu vedoucí oddělení krajského pracoviště odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, pan Martin Pech, který přítomné seznámil s aktuálními legislativními změnami v oblasti místních poplatků platnými od počátku r. 2016. Nabídl zástupcům obcí konzultace případných problémů. Zadáváním veřejných zakázek a financováním projektů v novém programovacím období dotací z EU 2014–2020 se zabýval pan Josef Vaňousek, představitel ČSOB. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Představil také možnost využívání systému platebních terminálů na úřadech samospráv. Ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR, pan Miroslav Matej, ve své prezentaci podal souhrnné výsledky financování a hospodaření obcí, jejich zadluženost. Nastínil predikci inkasa sdílených daní na rok 2016. Zodpověděl otázky týkající se potřeby dalších, upřesňujících parametrů v systému rozpočtového určení daní. Pozvánku na bezplatné odborné semináře k veřejnému osvětlení přednesl pan Jiří Buřič, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder, a.s. Odborný konzultant společnosti Geosense, s.r.o., pan Milan Mráz, nabídl využití mobilních zařízení při správě a evidenci obecního majetku.

Závěrečná část setkání patřila dvě řečníkům. Dotační podporu měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti Ministerstva vnitra ČR v novém programovém období let 2014-2020  podrobně představila paní Marta Léblová, pracovnice samostatného oddělení strategií a koncepcí uvedeného ministerstva. Dotace by mohly být šancí především pro malé obce, jejich jednotky dobrovolných hasičů, rozvoj internetu a elektronických služeb. Starostové menších obcí kritizovali, že dotace se netýkají hasičských jednotek JPO V., které musí zvládat a plnit náročné úkoly jako jednotky vyšších kategorií. Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v návrhu nového zákona se zabýval pan Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Veřejné zakázky jsou stále velmi diskutovaným tématem, což dokázaly četné dotazy posluchačů.

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu. Zájemci se poté vydali na prohlídku zámecké expozice, která se všem moc líbila. Celé setkání bylo zakončeno pozdním obědem v zámecké restauraci.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

KOMA MODULAR S.R.O.

Záštita hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka

Záštita hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka
Stáhnout (Adobe PDF)

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:81
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů45
Místostarostů, náměstků22
Zastupitelů, radních4
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků2
Úředníků1
Ostatní6

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare