Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

4. února 2016 - XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Letošní cyklus krajských setkání představitelů obcí a měst pořádaných naší společností jsme zahájili v jihočeském Písku. Více než stovku účastníků jsme přivítali ve velkém sále nově opraveného kulturního domu.

Akce se konala pod záštitou města Písku. Úvodní slova proto po zásluze patřila jeho místostarostovi panu Jiřímu Hořánkovi. Ten pozdravil své kolegy a ukázal krásy zdejšího regionu ve filmové pozvánce. Pak už byla na řadě první odborná přednáška. Vedoucí oddělení dozoru odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, pan Miroslav Veselý, seznámil přítomné s aktuálními legislativními změnami v oblasti nového odměňování zastupitelů a systému místních poplatků, předal metodické brožury pomáhající v různých oblastech samosprávy. Nejvíce zaujala informace o jednotné tabulce odměn pro místní a krajské zastupitele, o úpravě možností kumulace funkcí a o promíjení poplatků. Následovala řada dotazů především k problematice vybírání poplatků od chatařů a osob nepřihlášených k trvalému pobytu v dané obci. Zajímavá videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., generálního partnera setkání, s komentářem pana Martina Harta, marketingového ředitele, ukázala možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Poté se prezentovala domácí společnost Universal Solutions, s.r.o. Její jednatelka, paní Gabriela Vaciková, představila dosavadní úspěchy na poli dotačního poradenství a nabídla obcím spolupráci. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Jiří Vyvial, jednatel společnosti I-Tech Czech, s.r.o. V nově zpracované dataprojekci poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech několika jihočeských obcí, kde již podobnou techniku využívají, ukázal oprávněnost svých argumentů.

Obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., pan Petr Míka a jeho kolega pan Jiří Buřič, odborný konzultant, připomněli 20 let existence jmenované společnosti na českém trhu, představili nejnovější trendy při modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení. Poutavé bylo jejich zamyšlení nad podobou měst budoucnosti. Projektová manažerka krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí – oddělení Jihozápad paní Blanka Veltrubská se nejdříve ohlédla za čerpáním dotací v programovacím období let 2007 – 2013. Poté už podrobně vysvětlila všechny potřebné náležitosti prioritních os Operačního programu Životní prostředí týkajících se měst a obcí. Představila výzvy roku 2016 i další aktuality související s podáváním žádostí a veřejnými zakázkami. Důrazně upozornila na nutnost co nejkvalitnějšího zpracovávání podávaných projektů. Zodpověděla několik dotazů týkajících se likvidace starých ekologických zátěží a dešťových vod. Dotace byly tématem i dalšího vystoupení. Tentokrát se týkaly IROP - aktuálních a připravovaných výzev a praktických rad pro města a obce. Paní Pavla Bártíková, specialistka pro absorpční kapacitu Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, odpovídala na otázky ohledně financování a především předfinancování realizovaných projektů. Financováním projektů v novém programovacím období dotací z EU 2014–2020 se zabýval pan Josef Vaňousek, představitel ČSOB. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Předcházení vzniku odpadu a zavedení systému domácího kompostování doporučil pan Jiří Viták, regionální manažer společnosti JRK BioWaste Management, s.r.o. Druhou část programu setkání uzavřel pan Milan Mráz, odborný konzultant společnosti Geosense, s.r.o. Nabídl využití mobilních zařízení při správě a evidenci obecního majetku.

Dotační podporu měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti Ministerstva vnitra ČR v novém programovém období let 2014-2020  podrobně představila paní Marta Léblová, pracovnice samostatného oddělení strategií a koncepcí uvedeného ministerstva. Dotace by mohly být šancí především pro malé obce, jejich jednotky dobrovolných hasičů, rozvoj internetu a elektronických služeb. Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v návrhu nového zákona se zabýval pan Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Veřejné zakázky jsou stále velmi diskutovaným tématem, což dokázaly četné dotazy posluchačů. Ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR pan Miroslav Matej ve své prezentaci podal souhrnné výsledky financování a hospodaření obcí, jejich zadluženost. Nastínil predikci inkasa sdílených daní na rok 2016. Také on zodpověděl řadu otázek.

Závěr akce patřil již tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a příjemným chvílím nad pozdním obědem.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

KOMA MODULAR S.R.O.

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:118
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů81
Místostarostů, náměstků26
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků1
Úředníků1
Ostatní5

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare