Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

22. října 2015 - X. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Jubilejní desátý ročník Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje se již tradičně konal v Otrokovicích ve čtvrtek 22. října 2015.

Setkání se zúčastnilo přes 60 zástupců obcí a měst Zlínského kraje. Přítomné přivítal ve svém městě pan starosta Mgr. Jaroslav Budek, který projevil hrdost, že právě Otrokovice jsou již tradičním hostitelem krajského setkání. Ranní část odborného programu otevřel pan Miroslav Zmeškal, projektový manažer krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí. Pan Zmeškal komplexně přednesl nové dotační příležitosti Evropské unie v oblasti životního prostředí, novinkou byla i nabídka dotačních příležitostí pro čištění odpadních vod. Po diskuzi následovalo téma aktuálních změn legislativy, která je v kompetenci ministerstva vnitra v podání Mgr. Veroniky Benešové z odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Ve svém příspěvku se soustředila na novelu zákona o obcích a ke konci zmínila i připravovaný návrh na změnu odměňování zastupitelů. V diskuzi se starostové pozastavili i nad otázkou národnostních menšin a související otázce v rámci zastupitelstva či sčítání lidu a podobně, řeč byla i o obecních smlouvách. Úvodní část setkání byla uzavřena krátkými prezentacemi partnerů pánů Ing. Martin Harta z vizovické společnosti KOMA modular s.r.o. a Daniela Lučného ze společnosti I-Tec Czech, s.r.o. Obě prezentace sklidili potlesk, stejně jako příspěvky odborníků.

Druhou část odborného programu setkání uvedl zástupce ministerstva vnitra pan Ing. Miroslav Veselý, který velmi podrobně popsal z právní stránky otázku regulace hazardu. Zdůraznil výhody i rizika regulace a potíže, které přináší snaha vlády o plošném zákazu hazardu, která se protahuje a nebude snadné jí prosadit. V rámci regulace obecnými vyhláškami se v praxi setkáváme i s tím, že provozovatelé hazardu organizují autobusy do míst, kde budují "osady" s kasiny a podobně. V rámci diskuze došlo i na podrobnosti týkající se např. soukromoprávních smluv a podobně. Dalším řečníkem byl Ing. Josef Vaňousek, zástupce Československé obchodní banky a.s., jeho prezentace byla zaměřena na problematiku financování projektů dotovaných z EU. Zmínil možnosti financování a pravidla poskytování úvěrů. Přítomným poradil, aby své projekty konzultovali s více dodavateli nejen se svou "domácí" bankou a podobně. O financích byl i druhý příspěvek a to z místa nejpovolanějšího tj. ministerstva financí, Ing. Karla Rucká, podrobně popsala současný stav inkasa sdílených daní a na úvod zmínila i kapitálové výdaje obcí a měst. Za pozornost stála informace, že zatímco od roku 2009 prudce klesly kapitálové (investiční) výdaje, tak se situace v roce 2014 obrátila, samozřejmě hlavní motivací byly dotace. Hlavním sdělením jejího příspěvku byla informace o dobré ekonomické situaci, která vybízí k větší odvaze při investicích města a obcí. Druhou část uzavřeli prezentace společností Artechnic - Schréder a.s. v podání panů Jiřího Buřiče a Ing. Petra Míky, kteří zdůraznili skutečnost, že velmi často propagovaná LED technologie, je naprostou novinkou, která byla teprve nedávno poprvé instalována v Chorvatsku. Dále vystoupil zástupce společnosti JRK BioWaste management s.r.o. pan Robin Dufek, který stručně představil nabídku kompostérů. Posledním řečníkem byl Václav Macek z Geosense s.r.o.

Poslední části programu vystoupil pan Lukáš Tesař, který starosty seznámil s obvyklou praxí ve městech a obcích a uvedl několik zajímavých informací ze statistiky a státního rozpočtu. Posledním řečníkem dne byla Mgr. Veronika Žáková, která představila změny v rámci nového zákona o veřejných zakázkách, který je v pokročilém stadiu schvalování v Poslanecké sněmovně. Závěr akce patřil losování dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a pozdnímu obědu. Po skončení setkání se přítomní loučili s pořadateli a velmi si chválili kvalitu celé akce, která je příjemně překvapila.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:68
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů43
Místostarostů, náměstků18
Vedoucích úředníků6
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare