Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Pořádáno pod záštitou pana JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje

Setkání představitelů obcí a měst proběhlo v romantickém prostředí litomyšlského zámeckého pivovaru, v prostorách, která pamatují kroky významných osob naší historie i současnosti.

Úvodní slova po zásluze patřila panu Radomilu Kašparovi starostovi Litomyšle, který přivítal své kolegyně a kolegy, krátce představil místo konání a popřál všem krásný den. Účastníky pozdravil rovněž pan Lukáš Tesař, majitel a jednatel pořádající společnosti REGIONSERVIS. Vyjádřil potěšení nad téměř rekordním počtem přihlášených zástupců samospráv. Mezi čestné hosty patřila i paní Ludmila Navrátilová, radní kraje zodpovědná za investice a majetek. Shrnula dosažené výsledky v jednotlivých oblastech života kraje. Zaměřila se především na investiční akce v oblasti dopravy, zdravotnictví a školství. Ucelený přehled těchto akcí je k dispozici na webových stránkách kraje. Zabývala se také vývojem nezaměstnanosti. Posteskla si, že na krajském úřadě se stále nedaří vytvořit samostatný odbor, který by se touto problematikou soustavně zabýval. Projektový manažer pan Ing. Drahomír Rychecký, z krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí podrobně vysvětlil všechny potřebné náležitosti prioritních os Operačního programu Životní prostředí týkajících se měst a obcí. Představil výzvy do konce roku 2015 a na začátku roku 2016 i další aktuality související s podáváním žádostí a veřejnými zakázkami.

Zástupce odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR pan Ing. Tomáš Pösl upozornil na dlouhou řadu změn v legislativě dotýkající se práce samosprávy. Popsal nový způsob odměňování zastupitelů, z praktického pohledu doporučil věnovat pozornost mnoha novinkám, které s sebou přinese novela zákona o obcích platná od 1. 1. 2016. Téma vyvolalo mnoho otázek z auditoria. Zajímavá videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., s komentářem pana Karla Kolínského, ředitele tuzemského obchodu, ukázala možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Jiří Vyvijal, jednatel společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech uvedl řadu obcí, kde již podobnou techniku využívají.

Ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR pan Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ve své prezentaci podal souhrnné výsledky financování a hospodaření obcí, jejich zadluženost. Nastínil predikci inkasa sdílených daní ve druhém pololetí roku 2015 a výhled rozpočtu na rok 2016. Zodpověděl řadu dotazů od posluchačů. Financováním projektů v novém programovacím období dotací z EU 2015 – 2020 se zabýval pan Ing. Josef Vaňousek, představitel ČSOB. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Dotační podporu měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti Ministerstva vnitra ČR v novém programovém období let 2014-2020  podrobně představila paní PhDr. Marta Léblová ze samostatného oddělení strategií a koncepcí uvedeného ministerstva. Dotace by mohly být šancí především pro malé obce, jejich jednotky dobrovolných hasičů, rozvoj internetu a elektronických služeb. Předcházení vzniku odpadu a omezení jeho objemu prostřednictvím zavádění systému domácího kompostování předvedl pan Ing. Mojmír Jiřikovský, jednatele společnosti JRK BioWaste Management. Obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., pan Ing. Petr Míka a jeho kolega pan Jiří Buřič, odborný konzultant, připomněli 20 let existence jmenované společnosti na českém trhu, představili nejnovější trendy při modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení. Následující vystoupení pana Václava Macka, obchodního ředitele společnosti Geosense, s.r.o., zase nabídlo moderní, přehledné, přitom jednoduché a všestranné zobrazení obcí na online mapách.

Poslední část programu setkání uvedla svým příspěvkem paní Mgr. Pavlína Kulhánková z odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR podala ucelený přehled častých nedostatků, které se objevují v přípravě a průběhu zasedání zastupitelstev obcí. Tyto prezentace budí zaslouženou pozornost ve všech krajích, nejinak tomu bylo na tomto setkání. Přednášející zodpověděla mnoho dotazů, poradila přítomným s jejich problémy, upozornila na metodické materiály vydávané zmíněným odborem. Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v návrhu nového zákona se zabýval pan Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Veřejné zakázky jsou stále velmi diskutovaným tématem, proto i tentokrát zaznělo mnoho otázek. V poslední přednášce zástupce odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR pan Ing. Martin Harák přehledně shrnul nová legislativní opatření související s naplňováním republikové strategie odpadového hospodářství. Zaměřil se především na praktické výsledky nového sběru a třídění kovů. Množství dotazů potvrdilo, že se jedná o problematickou oblast.

Závěr akce patřil již tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a příjemným chvílím nad pozdním obědem.

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Petr Prášek - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Petr Prášek - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Martin Harák - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Martin Harák - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Lukáš Tesař - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Lukáš Tesař - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Ludmila Navrátilová - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Ludmila Navrátilová - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Drahomír Rychecký - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Drahomír Rychecký - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Karel Kolínský - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Karel Kolínský - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Jiří Vyvial - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Jiří Vyvial - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Josef Vaňousek - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Josef Vaňousek - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Marta Léblová - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Marta Léblová - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Mojmír Jiřikovský - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Mojmír Jiřikovský - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Jiří Buřič - Petr Míka - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Jiří Buřič - Petr Míka - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Václav Macek - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Václav Macek - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Pavlína Kulhánková - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Pavlína Kulhánková - XI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:142
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů97
Místostarostů, náměstků37
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní6

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare