Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

12. března 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Desáté krajské setkání představitelů měst a obcí Karlovarského kraje se konalo v karlovarském místním hotelu Dvorana ve čtvrtek 12. března 2015. Stejně jako setkání představitelů Ústeckého kraje, i toto proběhlo pod záštitou pana poslance a tehdejšího hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného.

V ranní části programu setkání přítomné osobně přivítal a o dopadu nového zákona o sociálních službách a o investicích v oblasti sociální politiky v kraji hovořil Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro zdravotnictví, sociální věci a neziskové organizace. Uvedl také další investice, které kraj chystá, a to v oblasti dopravy a lázeňství, které jsou pro tento region typickou a důležitou oblastí. Na vystoupení pana náměstka navázal Ing. Jan Horník, senátor, starosta obce Boží Dar a zastupitel Karlovarského kraje. Seznámil přítomné kolegy s aktivitami Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Hovořil rovněž o horním zákonu, zákonu o veřejných zakázkách a připravované novele stavebního zákona, a vyzval starosty, aby mu posílali své podněty k oběma legislativním normám. V rámci debaty o zákonech je pak bude moci uplatnit pro argumentaci. Dále hovořil o podpoře sportu, jehož financování by chtěl vrátit do funkčního systému. Jeho vystoupení se setkalo s ohlasem a množstvím dotazů. Zástupce ČSOB, a. s., Ing. Josef Vaňousek shrnul možnosti financování dotovaných projektů a nabídl spolupráci při konzultaci problémů spojených s financováním projektů. Lukáš Tesař, majitel společnosti Regionservis, s.r.o. vzbudil svojí přednáškou na téma „14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti“, v níž představil svůj pohled na problémy komunální sféry a státních institucí, ohlas. Bezesporu byla příjemným zpestřením i zajímavým pohledem na sféru státní správy a samosprávy a jejich hospodaření. Daniel Lučný, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech, s.r.o., se ve svém vystoupení zamyslel nad poměrně obvyklým udržováním staré komunální techniky a předvedl výhody zakoupení nových, víceúčelových vozidel.

Po přestávce program pokračoval strategií odpadového hospodářství České republiky a principy obecně závazné vyhlášky a vyhlášky stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů, a hlavně s jejich dopady na obce seznámila starosty referentka odboru odpadů Ministerstva životního prostředí Ing. Kristýna Husáková. Následovala řada dotazů z pléna, neboť se jedná o stále ještě novou problematiku, s níž řada obcí ještě není sžita. Zavedení systému domácího kompostování představil účastníkům setkání Ing. Mojmír Jiřikovský, jednatel společnosti JRK BioWaste management s.r.o. Návod, jak rychle a efektivně vybudovat školská zařízení, domovy pro seniory, klubovny pro hasiče, sportovce nebo obchody podal Karel Neuheisl, vedoucí obchodních pronájmů společnosti KOMA Modular, s.r.o. Přítomní zhlédli také krátký, zajímavý film o výrobě a montáži základních stavebních modulů této firmy. Na téma regulace hazardu vystoupili tentokrát zástupkyně Ministerstva financí ČR Mgr. Petra Ďurovičová a Mgr. Markéta Jančarová, obě z odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Společně představily připravované změny regulace hazardu, tedy nová pravidla, která MF ČR připravilo a plánuje zavést s účinností od 1. ledna 2016. K tématu bylo množství dotazů, následná diskuse pokračovala v kuloárech. Zástupci společnosti, společnosti Artechnic-Schréder a.s. Jiří Buřič, odborný konzultant a Tomáš Bartoš, Senior Project Manager. Nastínili možnosti optimalizace osvětlovacích soustav obcí, ukázali chytré ovladače a dostupnou technologii, která šetří energii. Problematiku online zobrazování obcí na mapách – trendy a možnosti – představil Jan Zvoník, technický ředitel mladé české softwarové společnosti Geosense s.r.o., který svým příspěvkem ukončil dopolední část programu setkání.

Po poslední přestávace tradičně velký zájem vzbudila přednáška Ing. Bc. Miroslava Veselého z odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra. Vzhledem k povolebnímu času zvolil téma přípravy a průběhu zasedání zastupitelstev obcí. Připomněl hlavní zásady této problematiky dle zákona o obcích, ale především zmínil nejčastější problémy a nedostatky, se kterými se v praxi setkává. Jako obvykle byla při tomto vystoupení velmi bohatá diskuse. Ing. Kateřina Trochtová z odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj, a podrobně popsala dotační programy ministerstva pro rok 2015, jejich zaměření, možnosti žadatelů a především časový harmonogram jejich realizace. Dále hovořila o strategickém plánování. Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 byl název přednášky Mgr. Jany Menšíkové, vedoucí oddělení strategií a koncepcí z Ministerstva vnitra ČR, v níž představila programové osy a jednotlivé tituly, na které mohou obce a města podávat svoje žádosti, včetně očekávaných termínů výzev a alokovaných částek.

Závěr akce patřil losování dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a pozdnímu obědu, jímž byla akce zakončena.
 

Video

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Miloslav ČERMÁK, náměstek hejtmana pro zdravotnictví, sociální věci a neziskové organizace

Miloslav ČERMÁK, náměstek hejtmana pro zdravotnictví, sociální věci a neziskové organizace

	Ing. Jan HORNÍK, senátor, starosta obce Boží Dar a zastupitel Karlovarského kraje

Ing. Jan HORNÍK, senátor, starosta obce Boží Dar a zastupitel Karlovarského kraje

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB, a. s.

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB, a. s.

Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis, s.r.o.

Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis, s.r.o.

Daniel LUČNÝ, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech s.r.o.

Daniel LUČNÝ, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech s.r.o.

Ing. Kristýna HUSÁKOVÁ, referentka odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR

Ing. Kristýna HUSÁKOVÁ, referentka odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR

Ing. Mojmír JIŘIKOVSKÝ, jednatel společnosti JRK BioWaste management s.r.o.

Ing. Mojmír JIŘIKOVSKÝ, jednatel společnosti JRK BioWaste management s.r.o.

Karel NEUHEISL, vedoucí obchodních pronájmů KOMA MODULAR s.r.o.

Karel NEUHEISL, vedoucí obchodních pronájmů KOMA MODULAR s.r.o.

Mgr. Petra ĎUROVIČOVÁ, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, Ministerstvo financí ČR a Mgr. Markéta JANČAROVÁ, Státní do

Mgr. Petra ĎUROVIČOVÁ, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, Ministerstvo financí ČR a Mgr. Markéta JANČAROVÁ, Státní do

Jiří BUŘIČ, odborný konzultant a Tomáš BARTOŠ, Senior Project Manager oba spol. Artechnic-Schréder a.s.

Jiří BUŘIČ, odborný konzultant a Tomáš BARTOŠ, Senior Project Manager oba spol. Artechnic-Schréder a.s.

Mgr. Jana MENŠÍKOVÁ, vedoucí, samostatné oddělení strategií a koncepcí, Ministerstvo vnitra ČR

Mgr. Jana MENŠÍKOVÁ, vedoucí, samostatné oddělení strategií a koncepcí, Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Bc. Miroslav VESELÝ, vedoucí odd. dozoru, odbor veřejné správy, kontroly a dozoru, MV ČR

Ing. Bc. Miroslav VESELÝ, vedoucí odd. dozoru, odbor veřejné správy, kontroly a dozoru, MV ČR

Ing. Kateřina TROCHTOVÁ, odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. Kateřina TROCHTOVÁ, odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:54
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů39
Místostarostů, náměstků12
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare