Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

11. prosince 2014 - IX. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Místo konání: OLOMOUC, CLARION CONGRESS HOTEL, Jeremenkova 1082/36, stránky místa konání: zde klikněte... mapa místa: zde klikněte... 

Cílová skupina: STAROSTKA, STAROSTA A MÍSTOSTAROSTKA, MÍSTOSTAROSTA, možnost vyslat zastoupení: radní, zastupitel, tajemník.

Zaměření setkání:
SDÍLENÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY VÝVOJ A PREDIKCE, STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ A HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ČR A EU. KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCÍ, DOTACE A NOVÉ PLANOVACÍ OBDOBÍ EU 2014 – 2020. ÚSPORY PŘI SPRÁVĚ MAJETKU A INVESTICÍCH. PODPORA BYDLENÍ v OBCÍCH, PROGRAMY ROZVOJE OBCÍ V ROCE 2015, PRÁVA A POVINNOSTI PŘI JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, CIVILNÍ A TRESTNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZASTUPITELŮ, KATASTR NEMOVITOSTÍ A NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
BILANCE HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ VČ. PREDIKCE, FINANČNÍ PRODUKTY, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI, JAK NA ÚSPORY V PRAXI SAMOSPRÁV
9:10Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů, postřehy, fakta a praktické rady a zkušenosti pro samosprávy
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
9:30Nové služby ČSOB, financování projektů v novém programovacím období dotací z EU 2014 - 2020
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB a. s.
9:45Kontrola hospodaření obce
 Ing. Pěva ČOUKOVÁ, Kancelář auditorů ČR
10:15Kolik Vás stojí udržování v chátrání?
 Jiří VYVIAL, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech s.r.o.
10:23Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:3020 minutová přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem (finance, komplexní služby pro samosprávy, veřejné osvětlení, komunální technika, výstavba, doprava, bezpečnost atp.).
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA OPRAVU A MODERNIZACI BYTŮ V OBCÍCH, DOTACE EVROPSKÉ UNIE V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ, OPTIMALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ JAKO CESTA K ÚSPORÁM SAMOSPRÁV, POVODŇIOVÉ PROGRAMY, FINANČNÍ PODPORA ROZVOJE OBCÍ V ROCE 2015
10:50Programy a podpory pro obce na opravy a modernizaci bytového fondu v roce 2015
 JUDr. Ing. Eva HELCLOVÁ, ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení ČR
11:10Jak rychle a efektivně vybudovat školská zařízení i domovy pro seniory
 Karel Kolínský – ředitel tuzemského obchodu KOMA Modular s.r.o.
11:15Nové příležitosti a možnosti projektů dotovaných z EU v období 2014 - 2020
 Mgr. Tomáš NEZMEŠKAL, konzultant společnosti BDO Czech Republic EU Office s. r. o.
11:35Optimalizace osvětlovacích soustav, cesta k dlouhodobým výrazným úsporám
 Jiří BUŘIČ, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optim. osvě. Soustav
11:45Programy podpory rozvoje obcí v roce 2015
 Ing. Kateřina TROCHTOVÁ, odbor rozvoje a strategie regionální politiky, MMR ČR
12:10Prezentace stavební společnosti Hroší stavby a.s.
 Jiří DOBIÁŠ, obchodní ředitel společnosti Hroší stavby Morava, a.s., člen skupiny českého stavebnictví enteria a.s.
12:15Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:3030 minutová přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem (finance, komplexní služby pro samosprávy, veřejné osvětlení, komunální technika, výstavba, doprava, bezpečnost atp.).
CO BY MĚL VĚDĚT NOVĚ ZVOLENÝ STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA O ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE, FINANČNÍ PODPORA ROZVOJE OBCÍ V ROCE 2015, PŘÍKLADY VZNIKU ŠKODY NA MAJETKU OBCE, ODPOVĚDNOST CIVILNĚPRÁVNÍ A TRESTNĚPRÁVNÍ, CO PŘINÁŠÍ ZÁKON Č. 256/2013 SB., O KATASTRU NEMOVITOSTI A SPOLUPRÁCE S OBCEMI
13:00Příprava a průběh zasedání zastupitelstva obce
 Ing. Bc. Miroslav VESELÝ, vedoucí oddělení dozoru, odbor veřejné správy, kontroly a dozoru, MV ČR
13:30Odpovědnost volených členů zastupitelstva za škodu způsobenou při výkonu funkce (civilní, trestněprávní a další)
 Mgr. Petra BIELINOVÁ, advokátka
14:00Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitosti
 Ing. Daniel JÁNOŠÍK, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
 Mgr. Lubor MAŇÁSEK, metodik Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
15:00Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka

15:10

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ.
15:15ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM

 

Video

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.

Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB a. s.

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB a. s.

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Daniel LUČNÝ, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech s.r.o.

Daniel LUČNÝ, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech s.r.o.

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

JUDr. Ing. Eva HELCLOVÁ, ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení ČR

JUDr. Ing. Eva HELCLOVÁ, ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení ČR

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Mgr. Tomáš NEZMEŠKAL, konzultant společnosti BDO Czech Republic EU Office s. r. o.

Mgr. Tomáš NEZMEŠKAL, konzultant společnosti BDO Czech Republic EU Office s. r. o.

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Jiří BUŘIČ, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder a.s.

Jiří BUŘIČ, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder a.s.

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Ing. Petr PASEKA, světelný technik společnosti Artechnic-Schréder a.s.

Ing. Petr PASEKA, světelný technik společnosti Artechnic-Schréder a.s.

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Jiří DOBIÁŠ, obchodní ředitel společnosti Hroší stavby Morava, a.s.

Jiří DOBIÁŠ, obchodní ředitel společnosti Hroší stavby Morava, a.s.

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Ing. Kateřina TROCHTOVÁ, odbor rozvoje a strategie regionální politiky, MMR ČR

Ing. Kateřina TROCHTOVÁ, odbor rozvoje a strategie regionální politiky, MMR ČR

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Mgr. Hana ZÁBOJNÍKOVÁ, odbor veřejné správy, kontroly a dozoru, Ministerstva vnitra ČR

Mgr. Hana ZÁBOJNÍKOVÁ, odbor veřejné správy, kontroly a dozoru, Ministerstva vnitra ČR

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 2014

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:112
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů76
Místostarostů, náměstků35
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare