Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

10. dubna 2014 - Konference o novém programovacím období EU 2014 - 2020

Místo konání: PRAHA, PARK HOTEL PRAHA, ul. Veletržní 1502/20, Praha 7 - Holešovice, internetové stránky hotelu: zde... internet: (mapa)

Cílová skupina: STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, ZASTUPITEL, TAJEMNÍK, PROJEKTOVÝ MANAŽER, ODBORNÍK NA UVEDENÉ TÉMA.

Zaměření setkání:
AKTUÁLNÍ PŘÍPRAVA NOVĚHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ, INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE, STAV PŘÍPRAVY MINISTERSTEV NA NOVÉ OPERAČNÍ PROGRAMY EU, POHLED ZÁSTUPCŮ ZÁKONODÁRNÉHO SBORU A VÝZNAMNÝCH SDRUŽENÍ KRAJŮ, MĚST A OBCÍ. NOVÉ FINANČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN.
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení konference, představení programu.
VÝSLEDKY VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ, HLAVNÍ ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍMU PROGRAMOVACÍMU OBDOBÍ, FINANČNÍ ALOKACE, STRATEGIE ROZVOJE METROPOLITNÍCH OBLASTÍ, POSTUP A PRAVIDLA KONTROLNÍ ČINNOSTI, JEDNOTLIVÉ OBLASTI PODPORY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
9:10Aktuální přípravy programovacího období 2014–2020
 Ing. Daniel BRAUN, první náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR, náměstek pro Národní orgán pro koordinaci v Sekci Národního orgánu pro koordinaci
9:40Integrovaný regionální operační program
 RNDr. Alois KOPECKÝ, vedoucí oddělení průřezových činností, Odbor řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
10:10Operační program Životní prostředí 2014–2020
 Ing. Barbora MLČOCHOVÁ, samostatné oddělení přípravy nového programovacího období, MŽP ČR
10:40Management dotačních informací – služba „j4bPoradce.cz“
 Ing. Martin DÍTĚ, jednatel společnosti Grant Advisor spol. s r.o
10:45Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:5520 MINUT PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
NAVRHOVANÁ STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST, PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA, PRIORITY, FINANČNÍ ALOKACE, ADMINISTRACE PROJEKTŮ
11:15Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020
 Ing. Jan HAVRÁNEK, vrchní ředitel sekce fondů EU, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
11:45Evropské fondy 2014–2020: Venkov v novém programovacím období
 Ing. Josef TABERY, ředitel Řídícího odboru Programu rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství ČR
12:15Operační program Doprava 2014 – 2020
 Mgr. Michal ULRICH, odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy ČR
12:45Veřejné osvětlení a lidský faktor
 Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s.
12:55Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:1020 MINUT PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
NÁZORY NA STRUKTURU OPERAČNÍCH PROGRAMŮ, ZMĚNY V ADMINISTRACI PROJEKTŮ, PŘÍPADNÉ PROBLÉMY PŘI ČERPÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ
13:30Nové programovací období 2014–2020 z pohledu zástupců výborů Poslanecké sněmovny ČR, Asociace krajů, Sdružení místních samospráv
 Mgr. Marta VALEŠOVÁ, MBA, vedoucí vyjednávacího a expertního týmu Asociace krajů ČR pro nové programové období EU 2014–2020 při komisi Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU
 Mgr. Tomáš CHMELA, tajemník Sdružení místních samospráv ČR
14:15Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
14:20ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
14:30ZAKONČENÍ KONFERENCE TEPLÝM OBĚDEM

 

Video

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

Alois Kopecký, vedoucí oddělení průřezových činností, MMR ČR

Alois Kopecký, vedoucí oddělení průřezových činností, MMR ČR

Alois Kopecký, vedoucí oddělení průřezových činností, MMR ČR

Alois Kopecký, vedoucí oddělení průřezových činností, MMR ČR

Barbora Mlčochová, samostatné oddělení přípravy nového programovacího období, MŽP ČR

Barbora Mlčochová, samostatné oddělení přípravy nového programovacího období, MŽP ČR

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

Barbora Mlčochová, samostatné oddělení přípravy nového programovacího období, MŽP ČR

Barbora Mlčochová, samostatné oddělení přípravy nového programovacího období, MŽP ČR

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

Daniel Braun, první náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR

Daniel Braun, první náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

Jan Havránek, vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR

Jan Havránek, vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

Daniel Braun, první náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR

Daniel Braun, první náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

Josef Tabery, ředitel Řídícího odboru Programu rozvoje venkova, MZ ČR

Josef Tabery, ředitel Řídícího odboru Programu rozvoje venkova, MZ ČR

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

Martin Dítě, jednatel společnosti Grant Advisor spol. s r.o.

Martin Dítě, jednatel společnosti Grant Advisor spol. s r.o.

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

Michal Ulrich, odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy ČR

Michal Ulrich, odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy ČR

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

KONFERENCE O NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2014 - 2020

Petr Míka, obchodní ředitel společnosti Artechnik-Schréder a.s.

Petr Míka, obchodní ředitel společnosti Artechnik-Schréder a.s.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:53
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů14
Místostarostů, náměstků2
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů5
Vedoucích úředníků9
Úředníků5
Ostatní16

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare