Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

13. února 2014 - X. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Pořádáno pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty 

Místo konání: LIBEREC, Krajský úřad Libereckého kraje, Multimediální sál, ul. U Jezu 642/2a, mapa: zde klikněte...

Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:
ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE, FINANČNÍ SPRÁVA, POSTUP PŘI PŘEROZDĚLOVÁNÍ INKASA SDÍLENÝCH DANÍ NA OBCE, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ SAMOSPRÁVY, ÚSPORY PŘI SPRÁVĚ MAJETKU A INVESTICÍCH, OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY, NOVELA TISKOVÉHO ZÁKONA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

Prezence účastníků od 8:30 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
PRIORITY A INVESTICE, GRANTY ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2014, POSTUP PŘEROZDĚLOVÁNÍ INKASA SDÍLENÝCH DANÍ NA OBCE, DOZOR NAD PŘEZKOUMÁVÁNÍM HOSPODAŘENÍ SAMOSPRÁV
9:15Pozdravení účastníků setkání hejtmanem Libereckého kraje.; Informace o aktuálním dění v Libereckém kraji, příprava na čerpání z fondů EU v novém programovém období a další novinky
 Martin PŮTA, hejtman Libereckého kraje
9:35Priority rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014, nejvýznamnější investice v dopravě a dalších oblastech infrastruktury kraje, grantové programy pro města a obce
 Marek PIETER, náměstek hejtmana Libereckého kraje.
9:55Nová struktura Finanční správy ČR, informace o převodech výnosu daní do obecních rozpočtů a o kontrole dotací
 Ing. Libor PILAŘ, ředitel Finančního úřadu pro Liberecký kraj
10:25Řešení modulových staveb pro školky, sportovní zázemí apod.
 Lucie RYTÍŘOVÁ, zástupkyně společnosti TOUAX s.r.o.
10:28Kolik Vás stojí udržování v chátrání?
 Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.
10:36Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:5020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
(finance, komplexní služby pro samosprávy, veřejné osvětlení, komunální technika, výstavba, doprava, bezpečnost atp.).
FINANČNÍ SLUŽBY A PRODUKTY, SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK A AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ OBCÍ, ÚSPORY PŘI PROVOZU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Z DOTACÍ A NOVÉ PLÁNOVACÍ OBDOBÍ
11:10Finanční produkty a služby pro municipality v roce 2014
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:25Schvalování účetních závěrek obcí a příspěvkových organizací
 Ing. Jiří OEHL, auditor a jednatel spol. O-Consult s.r.o.
11:40Optimalizace osvětlovacích soustav, cesta k dlouhodobým výrazným úsporám
 Jiří BUŘIČ, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optim. osvě. soustav
11:50Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014–2020
 Martin DÍTĚ, zástupce společnosti BDO Advisory s.r.o
12:20Jak rychle a účinně ušetřit peníze samosprávě i jejím občanům s využitím elektronické aukce
 Radek DRMOTA, DiS, jednatel společnosti A-TENDER s.r.o.
12:25Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:3020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
(finance, komplexní služby pro samosprávy, veřejné osvětlení, komunální technika, výstavba, doprava, bezpečnost atp.).
CHYBY V PROCESU PŘIJÍMÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK, STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ, STATISTIKA, PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ, FAKTA, AKTUALITY, PREDIKCE A VÝVOJ
12:50Nejčastější pochybení v obecně závazných vyhláškách
 Mgr. Jan RONEŠ, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR
13:20Statistika veřejných financí, přehled, vývoj, predikce, informační technologie a jejich význam pro řízení
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s. r. o.
13:50Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:5515 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
(finance, komplexní služby pro samosprávy, veřejné osvětlení, komunální technika, výstavba, doprava, bezpečnost atp.).
PRÁVA A POVINNOSTI OBCÍ PŘI VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍCH NOVIN A ČASOPISŮ PO NOVELE TISKOVÉHO ZÁKONA, ÚZEMNÍ PLÁNY A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
14:10Radniční periodika po novele tiskového zákona
 Mgr. Petra BIELINOVÁ, advokátka spolupracující s o. s. Oživení
14:40Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v podmínkách novely stavebního zákona
 Ing. arch. Vlasta POLÁČKOVÁ, Asociace pro urbanizmus a územní plánování
15:10Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
15:15ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
15:20ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM

 

Video

Záštita hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty

Záštita hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty
Stáhnout (Adobe PDF)

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

Jan Roneš

Jan Roneš

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

Lucie Rytířová

Lucie Rytířová

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Petra Bielinová

Petra Bielinová

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:87
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů64
Místostarostů, náměstků17
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Úředníků2
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare