Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

3. října 2013 - IX. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

V Plzni se 3. října uskutečnilo IX. setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje, kterého se zúčastnilo 172 představitelů měst a obcí. V úvodu vystoupil hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, který nad akcí převzal záštitu. Hejtman seznámil starosty s aktuální situací kraje v oblasti ekonomiky a regionálního rozvoje. V diskusi také odpovídal na jejich dotazy. »Změna rozpočtového určení daní by měla zajistit více peněz obcím. My v rozpočtu kraje samozřejmě také počítáme s dotacemi, které půjdou do rozvoje obcí. Především chceme podpořit menší obce, oblast příhraničí a zaměřit se na záležitosti, které vás trápí, ať jsou to kanalizace, pitná voda nebo jiné palčivé problémy,« řekl hejtman. Zároveň nastínil, že kraj čeká v důsledku předfinancování množství projektů placených z evropských peněz, ekonomicky náročné období.
 

Ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Ing. Roman Kasl seznámil starosty se změnami ve struktuře Finanční správy ČR od 1. 1. 2013. Konkrétně v Plzeňském kraji spadá pod Finanční úřad 15 územních pracovišť, které sídlí v místech bývalých finančních úřadů. Na základě podnětu poskytovatele dotací, FÚ provádí kontrolu jejich čerpání. Jak uvedl, s přibývajícím počtem podnětů, se zvyšuje i množství pochybení u zadávání veřejných zakázek. Navíc složitost systému poskytování evropských dotací způsobuje potíže nejen poskytovatelů a příjemcům, ale i kontrolujícím orgánům. Z dozoru přezkoumávání hospodaření obcí vyplývají nejčastější pochybení v těchto oblastech: hospodaření s majetkem obce, rozpočet, rozpočtový výhled, výběrová řízení, dohody o provedení práce/pracovní činnosti, vnitřní kontrolní systém.
 

O nejčastějších pochybeních obcí v obecně závazných vyhláškách o místních poplatcích hovořila Mgr. Hana Zábojníková z odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra ČR. Jde o poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, dále za užívání veřejného prostranství, ze vstupného. Velmi diskutovaný je místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, mj. stanovení úlev a osvobození, rozúčtování všech nákladů na sběr a svoz netříděného KO na všechny poplatníky atd.
 

Územní plán jako nástroj rozvoje obce v současných podmínkách byl hlavním tématem vystoupení Ing. arch. Petra Vávry z Asociace pro urbanizmus a územní plánování ČR. Zabýval se jak přípravou územního plánu podle nedávné novely stavebního zákona, tak výběrem jeho zpracovatele. Upozornil na nejdůležitější legislativní změny, mj. na náhrady za změnu v území, pokud vznikla vlastníkovi pozemku nebo oprávněné osobě újma v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu. Pořizovatel ÚP by měl mít představu také o všech výkonech zpracovatele, o pracnosti, a tím také o ceně územního plánu. K dispozici je například honorářový řád České komory architektů.
 

Matěj Hollan z občanského sdružení Občané proti hazardu ve své přednášce o dopadech hazardu a možnostech jeho regulace na úrovni obcí připomněl, že obce již mohou regulovat veškeré druhy hazardních hracích přístrojů a Ministerstvo financí je povinno je zrušit. Stačí přijmout obecně závaznou vyhlášku. Apeloval na starosty a místostarosty, aby nezapomínali na negativní důsledky hazardu nejen na jejich obyvatele (kriminalita, rozpady rodin, ztráta zaměstnání, sebevraždy deprese), ale i na ekonomiku (desítky miliard ročně na sanaci dopadu hazardu).
 

Lukáš Tesař, majitel společnosti Regionservis, s. r. o., ve své přednášce Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení analyzoval výsledky hospodaření zemí EU, hospodaření ČR a hospodaření a financování měst a obcí.
 

Další prezentace přednesli: Ing. Josef Vaňousek (ČSOB), Ing. Petr Slavíček (partner BDO Audit s. r. o.), Ing. Petr Míka (Artechnik Schréder a. s.), Michal Sedlák (GEMOS CZ s. r. o.), Praha, Jiří Vyvial (I-Tech Czech s. r. o.), Martin Drmota, DiS. (A-TENDER s. r. o.), Lucie Rytířová (TOUAX s. r. o.).

Video

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:172
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů89
Místostarostů, náměstků19
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Ostatní62

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare