Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

20. června 2013 - VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

Dne 20. června 2013 se již po osmé sešli starostky, starostové a místostarostky a místostarostové obcí a měst Jihomoravského kraje. Setkání se již podruhé konalo v Černé Hoře v Hotelu Sladovna. Krajské setkání navštívila téměř stovka zástupců obcí a měst. Hlavními tématy letošního ročníku byly změny ve struktuře finanční a daňové správy, financování a hospodaření obcí a měst, zákon o obcích, rozvoj obcí, rozpočtová pravidla, veřejné dražby a další zajímavá témata.

Po úvodním představení programu setkání a pozdravení partnerům a čestným hostům jako první vystoupil se svým příspěvkem pan Ing. Martin Komárek ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Pan ředitel seznámil přítomné se změnami v české daňové správě, kterou nahradilo řešení krajsky územně působící finanční úřady a další specializovaná pracoviště, jako např. Odvolací finanční úřad a podobně. Kromě těchto změn pan ředitel hovořil i o kompetencích finančních úřadů, např. při správě poplatků, finanční kontroly a přezkumu hospodaření veřejných rozpočtů. V následně diskuzi padaly ostré dotazy především na kontrolu čerpání dotací a také novinky v daňových zákonech, např. odpovědnost obcí za nespolehlivého plátce DPH a přenesenou daňovou povinnost a podobně. V závěru svého příspěvku pan ředitel upozornil na povinnosti obcí v rámci změny zákona o DPH a rozpočtových pravidlech.

Další prostor byl věnován problematice veřejných financí, řeč byla i o predikci daňových příjmů a finančním plánování. Svůj příspěvek na téma změny rozpočtových pravidel a finančních služeb banky ČSOB přednesl Ing. Josef Vaňousek, který je již tradičním, mnohaletým účastníkem krajských setkání.

Úvodní, odbornou část programu setkání uzavřel příspěvek společnosti Centrum dopravního výzkumu v.v.i., řeč byla především o bezpečnosti silniční dopravy v intravilánu obcí a měst, paní Ing. Alena Daňková seznámila přítomné s konkrétními příklady řešení pro zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích. O poslední příspěvek před přestávkou se postarala slečna Lucie Rytířová ze společnosti TOUAX s.r.o., která velmi stručně popsala modulové řešení, vhodné pro velmi rychlou a účinnou výstavbu např. školek, kluboven a podobně.

Po přestávce se hovořilo o změnách v zákonech o účetnictví a podobné problematice, kterou brilantně přednesl pan Ing. Petr Slavíček ze společnosti BDO Audit s.r.o., jeho příspěvek přítomné zaujal, kteří chválili jeho odbornost. Dále padla řeč na další poutavé téma veřejných dražeb, paní ředitelka Ing. Zdeňka Niklasová, účastníky velmi podrobně seznámila s problematikou dražby veřejného majetku, který se tak může stát velmi výhodným způsobem jak zpeněžit nepotřebný majetek obcí a měst, v souvislosti s tím paní ředitelka upozornila na chystanou změnu zákona o obcích. Za hlavní problém paní ředitelka považuje také velmi častou záměnu veřejné dražby a aukce, případně problémy související se smluvními vztahy v rámci dražby. Po příspěvku se rozpoutala i diskuze, paní ředitelka v závěru sklidila za svou objektivnost a otevřenost potlesk.

V poledne program pokračoval prezentacemi řešení společností GEMOS CZ s.r.o., Artechnic-Schréder s.r.o. a I-Tec Czech s.r.o. Zvlášť velmi příjemná byla prezentace pana Jiřího Vyvijala, jednatele společnosti I-Tec Czech s.r.o., který v úvodu své prezentace upozornil na skutečnost, že na setkání dorazila i paní Vlasta Mokrá starost obce Násedlovice, která se stala Starostkou roku 2012 a získala i Rychtářské právo, symbol dobrého vedení obce. Kromě kytice sklidila i bouřlivý potlesk. Prezentace soukromých společností se zaměřovali především na způsoby, jakou mohou starostové účinně ušetřit peníze na provozních nákladech v oblasti bezpečnosti, veřejného osvětlení a údržby komunikací, svozu odpadů a péče o zeleň atd.

Ve třetí a poslední odborné části programu byla řeč o nejčastějším pochybení obcí v obecně závazných vyhláškách o místních poplatcích, svůj velmi pestrý příspěvek přednesla paní Mgr. Hana Zábojníková z odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Dalším příspěvky se věnovaly dotacím, a dopadům hazardu a možnostem jeho regulace. Závěr setkání pan patřil tradičnímu losování o ceny od partnerů setkání a pořadatele, po obědě si účastníci mohli prohlédnout místní pivovar Černá Hora, případně i ochutnat místní produkty.

Video

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:85
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů65
Místostarostů, náměstků14
Vedoucích úředníků3
Úředníků2
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare