Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

28. února 2013 - VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

Místo konání: ÚSTÍ NAD LABEM, Kongresový hotel Clarion****, Špitálské náměstí 3517 internetové stránky: www.clarion.cz (mapa)
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, bezpečnost a prevence kriminality, doprava v Ústeckém kraji, boj proti hazardu, místní poplatky a nakládání s komunálním odpadem, příprava obcí na nové programové období EU, veřejné dražby, produkty a služby soukromého sektoru.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
ÚVODNÍ SLOVO HOSTITELE, ČESTNÝCH HOSTŮ A PARTNERŮ
9:10Opatření pro zvýšení bezpečnosti v Ústeckém kraji
 Mgr. Ivana ŘÁPKOVÁ, poslankyně Parlamentu ČR
9:40Rozvoj a financování dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji v roce 2013 a dalším období
 Jaroslav KOMÍNEK, radní pro dopravu a silniční hospodářství Ústeckého kraje
10:10Řídicí systémy pro dopravu a prevenci kriminality
 Michal SEDLÁK, technický ředitel, GEMOS CZ, s.r.o., Praha
10:20Dopady hazardu a možnosti jeho regulace na úrovni obcí
 Matěj HOLLAN, Občané proti hazardu, o. s.
11:40Řešení pro sledování hospodaření obce a města a moderní finanční řízení
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
11:50Řešení modulových staveb pro školky, sportovní zázemí apod.
 Lucie RYTÍŘOVÁ, zástupkyně společnosti Touax s.r.o.
10:55Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
11:10Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
FINANČNÍ PRODUKTY, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ A DOTACE, HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
11:30Změna zákona o rozpočtových pravidlech – nové služby ČSOB pro municipality v roce 2013
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:45Vývoj předpisů v oblasti účetnictví obcí v roce 2013
 Ing. Jiří OEHL, O-CONSULT s.r.o. Liberec
12:00Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení obcí a měst
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s. r. o.
12:15Nádoby na odpad a městský mobiliář od MEVA GROUP
 Jiří ANDĚL, obchodní zástupce společnosti Meva-tec s.r.o.
12:20Poslední možnosti čerpání strukturálních fondů v PO 2007 - 2013
 Ing. arch. Petr ŠTĚPÁNEK. Ph.D., BDO Advisory s.r.o.
12:50Optimalizace osvětlovacích soustav, cesta k dlouhodobým výrazným úsporám
 Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optim. osvětlovacích soustav
13:00Řešení na údržbu obecních komunikací, aneb jak uspořit skrze investici
 Jiří VYVIAL, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech s.r.o.
13:05Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:15Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
PŘÍPRAVA OBCÍ NA NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU, VEŘEJNÉ DRAŽBY, MÍSTNÍ POPLATKY, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
13:35Příprava obcí na nové programové období EU v letech 2014–2020. Význam strategického plán. pro rozvoj obcí
 RNDr. Ivo RYŠLAVÝ, vedoucí samostatného oddělení regionálních pracovišť, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
14:05Zpeněžení majetku obce veřejnou dražbou
 Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ, ředitelka odboru veřejných dražeb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
14:35Nová právní úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Mgr. Lukáš TOMAN, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR
15:05Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi
 JUDr. Petr KADLEC, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners
15:35Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
  
15:45ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:50ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Pouze jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou účast, ostatní jména doplňujeme až na základě závazného potvrzení. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Na závěr setkání losujeme mnoho atraktivních cen a výhod pro účastníky našich setkání, proto doporučujeme setrvat až do konce setkání. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 26. ÚNORA 2013 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 100 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Video

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:72
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů43
Místostarostů, náměstků20
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků1
Úředníků1
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare