Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

17. ledna 2013 - I. Konference o novém občanském zákoníku, výklad faktů pro územní samosprávy

Pořádáno pod záštitou pana prof. JUDr. Jana Dvořáka, CSc., vedoucího katedry občanského práva Univerzity Karlovy v Praze

Místo konání: PRAHA, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nám. Curieových 7 internet: www.prf.cuni.cz/ (mapa)
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel, tajemník, vedoucí úředník, úředník, odborník na uvedené téma.

Zaměření setkání:

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2014, VÝKLAD FAKTŮ, PRÁV A POVINNOSTÍ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
ÚVODNÍ SLOVO A ÚVOD DO PROBLEMATIKY
9:10Pozdravení účastníků
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
9:15Nový občanský zákoník, systematika, zásady, výklad
 Prof. JUDr. Jan DVOŘÁK, CSc., vedoucí katedry Občanského práva Univerzity Karlovy v Praze
10:00Osoby fyzické a právnické
 JUDr. Ondřej FRINTA, PhD., odborný asistent katedry občanského práva Univerzity Karlovy v Praze
10:45Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
11:00Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
PRÁVNÍ JEDNÁNÍ, VLASTNICKÉ PRÁVO, NABÝVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU I. ČÁST
11:15Právní jednání
 Doc. JUDr. Michaela HENDRYCHOVÁ, CSc., spoluautorka nového občanského zákoníku
12:00Vlastnické právo, nabývání a ochrana I. část
 JUDr. Ondřej FRINTA, PhD., odborný asistent katedry občanského práva Univerzity Karlovy v Praze
12:45Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:00Přestávka na oběd
  
VLASTNICKÉ PRÁVO, NABÝVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU II. ČÁST, ZÁVAZKOVÉ PRÁVO SMLUVNÍ
13:45Vlastnické právo, nabývání a ochrana II. část
 JUDr. MUDr. Alexandr THONDEL, odborný asistent katedry občanského práva Univerzity Karlovy v Praze
14:00Závazkové právo smluvní a deliktní
 JUDr. PhDr. David ELISCHER, PhD., odborný asistent katedry občanského práva Univerzity Karlovy v Praze
14:45Dědické právo
 JUDr. Karel WAWERKA, externí spolupracovník katedry občanského práva, notář
15:30Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
15:45ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE
15:05UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS, NÁSLEDUJE DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE.

 


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Výše uvedení řečníci nám již potvrdili svou osobní účast. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu.

K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na akci, děkujeme za pochopení. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet, v případě platby v hotovosti platí plná cena, blíže viz „Registrační formulář“.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 15. LEDNA 2013 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 100 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

I. Konference o novém občanském zákoníku

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:34
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů11
Místostarostů, náměstků4
Tajemníků, ředitelů úřadů8
Vedoucích úředníků3
Úředníků2
Ostatní6

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare