Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

31. ledna 2013 - VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje
Tábor, 31. 1. 2013

Letošní cyklus krajských setkání představitelů měst a obcí jsme zahájili v Jihočeském kraji. Romantickou kulisu nám vytvořily sály společenského domu Střelnice ve starobylém Táboře, jehož starosta p. Ing. Jiří FIŠER převzal nad jednáním svoji záštitu.

Významným hostem byl p. Mgr. Jiří ZIMOLA, hejtman Jihočeského kraje, který na začátku jednání účastníky pozdravil a informoval o prioritách letošního krajského rozpočtu, údržbě a výstavbě dopravní infrastruktury, dotačních programech kraje. Zdůraznil nutnost sjednocení a zjednodušení systému krajských dotací. Požádal o spolupráci při překonávání problémů s čerpáním financí z ROP Jihozápad.

Táborský starosta seznámil své kolegy s probíhajícími a připravovanými projekty města. Podrobně hovořil o úpravách rybníku Jordán, vysvětlil skutečný rozsah a důvody problémů této stavby, které byly prezentovány ve sdělovacích prostředcích.

Zástupce ČSOB, a. s., p. Ing. Josef VAŇOUSEK se podrobně zabýval změnami zákona o rozpočtových pravidlech, tj. novým zákonem č. 501/2013, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dopady na povinnosti samospráv a jimi zřizovaných organizací. Představil nabídku ČSOB k řešení těchto změn včetně nového produktu – platebních terminálů.

O zásadních změnách v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací hovořil p. Petr ŠTĚPÁNEK, představitel BDO Audit, s. r. o. Objasnil pokyny Generálního finančního ředitelství, které podstatným způsobem zhoršily možnosti prominutí sankcí vyplývajících ze špatného čerpání dotací. Podrobně rozebral nejčastější chyby, jichž se obce při čerpání dotací dopouštějí.

Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a. s., představil technické možnosti optimalizace osvětlovacích soustav veřejného osvětlení, které se mohou stát dobrou cestou k dlouhodobým výrazným úsporám jak elektřiny, tak obecních rozpočtů.

Přítomní měli možnost seznámit se s řídicími systémy pro dopravu a prevenci kriminality v podání p. Tomáše GOLLERA, zástupce společnosti GEMOS CZ, s.r.o., Praha – informačními ukazateli rychlosti, kamerovými systémy, měřiči okamžité rychlosti, jakož i s novinkami v dopravní legislativě.

Zajímavou pozvánkou k toulkám po Šumavě bylo vystoupení p. Jaroslava TAHOVSKÉHO, Šumava servis, s. r. o., který předvedl možnosti regionálních karet coby marketingového produktu důležitého pro rozvoj cestovního ruchu.

Majitel a jednatel společnosti Regionservis p. Lukáš TESAŘ ve svém příspěvku představil nové projekty na podporu rozvoje a financování obcí a měst. Na připravených grafech přehledně ukázal srovnání nezodpovědného hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot, a opačného, zodpovědného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Zabýval se plýtváním na straně různých státních fondů, grantů a dotací.
Zajímavou nabídku na řešení údržby obecních komunikací učinil přítomným p. Jiří VYVIAL, obchodní zástupce spol. I-Tec Czech, s. r. o. Vysvětlil, jak lze skrze investice do moderní komunální techniky ve skutečnosti výrazně uspořit.

Důležité informace v oblasti nové právní úpravy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání podala p. Mgr. Hana ZÁBOJNÍKOVÁ, pracovnice odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Vysvětlila nutnost novelizací obecně závazných vyhlášek v tomto směru, zabývala se základními registry, podrobně vysvětlila všechny základní pojmy a zmínila řešení modelových situací, zodpověděla řadu dotazů.

Povinnosti územních samosprávných celků podle aktuálního znění legislativních předpisů upravujících výkon spisové služby shrnul p. Mgr. Karel MATUŠKA, vedoucí archivního oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni. Podrobně se zaměřil především na ustanovení vyhlášky č. 259/2012 Sb., o spisové službě.

Územní plánování po velké novele stavebního zákona a aktuální problémy k řešení byly tématem p. Ing. Evy FIALOVÉ z odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Přednáška byla zaměřena především prakticky a přinesla návod k řešení individuálních situací.

Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2013 a výhled na programové období 2014 – 2020 představil p. RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podrobně popsal soutěž Vesnice roku a Program rozvoje venkova, zmínil další důležité programy.

Zajímavou a pro mnohé nezvyklou byla prezentace postupu pro zpeněžení majetku obce prostřednictvím veřejných dražeb. Vše podrobně vysvětlila p. Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ, ředitelka odboru veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Závěr akce patřil již tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a příjemným chvílím nad pozdním obědem, ke kterému tentokrát zahrála místní lidová hudba.
 

Video

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:125
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů90
Místostarostů, náměstků26
Tajemníků, ředitelů úřadů3
Vedoucích úředníků1
Úředníků2
Ostatní3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare