Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

29. listopadu 2012 - VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Místo konání: OLOMOUC, Regionální centrum Olomouc, sál Centaurus , ul. Jeremenkova 40B, internet: http://www.rco.cz (mapa)
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST A ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ V ROCE 2013, DOTAČNÍ PROGRAMY, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv, daňový řád a místní poplatky, nakládání s majetkem obcí – aktuality, poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra ČR, územní plánování a stavební právo, regionální politika, veřejné dražby, bezpečnost dopravy.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
DAŇOVÝ ŘÁD A MÍSTNÍ POPLATKY, ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ, BEZPEČNOST DOPRAVY
9:10Daňový řád a místní poplatky z pohledu voleného zástupce obce
 JUDr. Marie Emilie GROSSOVÁ,Ph.D., advokátka, pedagog na katedře veřejné správy Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze
9:45Praktické způsoby zvýšení bezpečnosti dopravy v obcích
 Ing. Eva SIMONOVÁ, Ing. Pavel HAVRÁNEK, divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, CDV, v.v.i., Brno
10:00Podpora zpětného odběru elektrozařízení v obcích
 Ing. Taťána POKORNÁ, ředitelka zákaznického oddělení společnosti Elektrowin a.s.
10:15Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:30Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
FINANCE OBCÍ A MĚST, MÍSTNÍ POPLATKY, ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
11:00Microsoft – umíme veřejnou správu
 Kateřina VODIČKOVÁ, zástupce společnosti Microsoft s.r.o.
11:30Moderní nástroje na sledování financování a hospodaření územních samospráv
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
11:50Nová právní úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Mgr. Petra FURKOVÁ, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR
12:30Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
12:45Moderní a trvanlivá nejen dětská hřiště = účinné řešení pro volnočasové aktivity nejen děti, ale i seniorů
 Jan MRKLAS, zástupce společnosti TR Antoš s.r.o.
12:50Prezidentské volby 2013, DINO - dluhové inkaso obyvatelstva, LIBERALIZACE
 Mgr. Bohumil KOČA, ………………., ŠTĚPÁN, ředitel oblasti Severní Morava, Česká pošta s.p.
13:00Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:10Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ PRÁVO
13:40Řešení na údržbu obecních komunikací, aneb jak uspořit skrze investici
 František KUBÁT, zástupce společnosti I-Tec Czech s.r.o.
13:45Optimalizace osvětlovacích soustav, cesta k dlouhodobým výrazným úsporám
 Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optim. osvě. soustav
13:50Územní plány a stavební řád po velké novele stavebního zákona – aktuální problémy k řešení
 Ing. Eva FIALOVÁ, odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR
14:15Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
14:25Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
ROZVOJ REGIONÁLNÍ POLITIKY, VEŘEJNÁ DRAŽBA
14:40Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2013, příprava obcí na prog. období v roce 2014–2020
 RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj
15:10
Postavení obce v procesu veřejné dražby
 Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ, ředitelka odboru veřejných dražeb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
15:40Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
  
15:50ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:55ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Pouze jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou účast, ostatní jména doplňujeme až na základě závazného potvrzení. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Na závěr setkání losujeme mnoho atraktivních cen a výhod pro účastníky našich setkání, proto doporučujeme setrvat až do konce setkání. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 27. LISTOPADU 2012 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 100 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Video

 VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:88
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů70
Místostarostů, náměstků15
Úředníků1
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare