Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

22. září 2011 - V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv

Místo konání: PRAHA, Hotel Crowne Plaza****, Koulova 15, Praha 6 http://www.crowneplaza.cz ( Mapa )
Cílová skupina:starosta, místostarosta, zastupitel, tajemník, vedoucí financí, rozpočtu, rozvoje, ekonom atp.

Zaměření setkání:
ROZPOČET OBCÍ A MĚST NA ROK 2012 A VÝHLED. PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ MĚST A OBCÍ, stav a výhled veřejných financí a financování obcí a měst, zadluženost – aktuální stav a návrhy jak předcházet potížím. Podrobného informace k sestavování rozpočtu a jeho řádného plnění včetně příkladů z praxe. Dozor nad samostatnou působností samospráv v oblasti plnění rozpočtů a nakládání s veřejnými financemi, finanční kontrola. Příklady efektivního hospodaření samosprávy a jejich organizací. Aktuální informace o změnách v rámci účetní reformy veřejných financí.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části obědem v 16:30 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
9:05Přivítání účastníků hostitelem:
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
  
ÚVODNÍ SLOVO:
9:15Jak by měl vypadat nový model sdílených daní pro obce od r. 2013 - Novela zákona o rozpočtovém určení daní
 Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR
  
ÚVODNÍ DISKUZE:
TÉMA:
 1. ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, PRO A PROTI, NÁZORY A POSTOJE POLITIKŮ A ODBORNÍKŮ
 2. HOSPODAŘENÍ STÁTU A ZADLUŽENOST VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, SOUČASNÝ STAV, VÝHLED, OPATŘENÍ
Potvzení zástupci:
9:45Mgr. Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně PSP ČR, místopředsedkyně rozpočtového výboru, zástupkyně TOP09-S
9:52JUDr. Stanislav POLČÁK, poslanec PSP ČR, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, zástupce TOP09-S
10:00Michal BABÁK, poslanec PSP ČR, člen rozpočtového výboru, zástupce Věcí veřejných
10:15Ing. Jiří DOLEJŠ, poslanec PSP ČR, člen rozpočtového výboru, místopředseda KSČM pro hospodářskou politiku, resort financí
10:30Ing. Zbyněk STANJURA, poslanec PSP ČR, předseda poslaneckého klubu ODS, zástupce ODS
 Ing. Vladislav VILÍMEC, poslanec PSP ČR, člen rozpočtového výboru, zástupce ODS
10:45zástupce předsedy ČSSD (konkrétní jméno stále v jednání)
  
 Každý zástupce, řečník má 15 minutové úvodní slovo, po úvodech následuje 30 minut společné diskuze
  
11:00Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
  
PREZENTACE SOUKROMÝCH FIREM A PARTNERŮ SETKÁNÍ
11:30Financování municipalit v roce 2011, Ing. Josef MENDL, specialista prodeje pro municip. a nezisk. org., ČSOB a.s.
11:35Trendy v osvětlovací technice, Petr VÁŇA, senior manager Techniserv, spol. s r.o.
11:40Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., Jiří ANTOŠ, jednatel společnosti TR Antoš, s.r.o.
11:45Ucelené poradenství pro samosprávy, Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis s.r.o.
11:50Kvalitní bezdrátový rozhlas a další služby, Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti Bártek rozhlasy s.r.o.
11:50Nabídka MPA a dalšího vzdělávání, Mgr. Ondřej KUBOVÝ, marketingové oddělení vysoké školy CEVRO Institut o.p.s.
12:00Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY A JEHO ŘÁDNÉ PLNĚNÍ – PŘÍKLADY DISKUZE O PROBLÉMECH, VNITŘNÍ FINANČNÍ KONTROLA, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ORGÁNU VEŘEJNÉ SPRÁVY
12:15Současné rozpočtové určení daní versus navrhované změny RUD územních samosprávných celků a možná řešení nové struktury daně z pohledu Ministerstva financí. Rozpočtová pravidla a kontrola hospodaření samospráv, nejdůležitější body. Úvod do problematiky sestavování a plnění rozpočtu územní samosprávy
 Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR
12:45Vnitřní kontrolní systém jako nástroj pro hospodárný, efektivní a účelný výkon v organizacích obcí a měst
 Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců orgánu veřejné správy v rámci své řídící pravomoci
 Návaznosti a důležité informace pro územní samosprávu a jejich úřady plynoucí ze zákona o Finanční kontrole
 Ing. Daniel REISIEGEL, MPA, člen kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu
  
 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
13:15Přestávka na oběd formou teplého bufetu. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
DOZOR NAD SAMOSTATNOU PŮSOBNOSTÍ SAMOSPRÁV V OBLASTI PLNĚNÍ ROZPOČTŮ A NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNÝMI FINANCEMI VČETNĚ PŘÍPRAVY NOVEL ZÁKONŮ. PŘÍKLADY EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ SAMOSPRÁVY A JEJICH ORGANIZACÍ. AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V RÁMCI ÚČETNÍ REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ
14:15Aktuální informace o změnách v rámci účetní reformy veřejných financí z pohledu praxe
 Ing. Jiří OEHL, auditor, jednatel společnosti O-Consult s.r.o., partner společnosti Regionservis s.r.o.
14:45Aktuální stav přípravy novel zákonů o územních samosprávných celcích dotýkající se financí
 Ing. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
15:15Jak efektivně hospodařit v rámci měst a jimi zřízených organizací z pohledu praxe
 Mgr. Jan ŠVEJKOVSKÝ, ekonomický a účetní poradce, společnost Regionservis s.r.o.
15:45Hospodaření obcí podle velikostních skupin (dané počtem obyvatel) – rok 2010 a období 2006 - 2010
 Ing. Věra KAMENÍČKOVÁ, manažerka statistických analýz, CCB - Czech Credit Bureau, a.s.
  
16:15Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
  
16:30LOSOVÁNÍ O ZVLÁŠTNÍ CENU SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ KONFERENCE
  
16:45UKONČENÍ KONFERENCE POŘADATELEM.
  

Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE:

Komerční banka, a.s.

PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ, VELMI VÁM DĚKUJEME.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

Pouze jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou účast, ostatní jména doplňujeme až na základě závazného potvrzení. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Na závěr setkání losujeme mnoho atraktivních cen a výhod pro účastníky našich setkání, proto doporučujeme setrvat až do konce setkání. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 20. ZÁŘÍ 2011 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 200 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Video

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Konference o rozpočtech a financování 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:170
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů57
Místostarostů, náměstků20
Zastupitelů, radních7
Tajemníků, ředitelů úřadů16
Vedoucích úředníků41
Úředníků25
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare