Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

12. května 2011 - VIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
12. května 2011, Dětenice, Středověká krčma

Do časů dávného středověku jsme se přenesli spolu s představiteli obcí a měst Královéhradeckého kraje. Kulisou nám byla „pravá“ středověká krčma v Dětenicích i dobové kostýmy celého týmu Regionservisu. Přesto se hovořilo o problémech naší, moderní doby.

Poděkování patří p. Martinu PUŠOVI, starostovi Jičína, který nad akcí převzal záštitu. Ve svém úvodním slovu zmínil jak bohatou historii města a celého regionu, tak především projekt kulturního a vzdělávacího centra v Jičíně, v Českém ráji, které by mělo vzniknout rekonstrukcí bývalých jezuitských kolejí.

První náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, senátor Parlamentu ČR p. Josef TÁBORSKÝ představil program obnovy venkova se zaměřením na rozvoj vodovodů a kanalizací. Podal informace o dotačních programech kraje i státu, o vizích v plánovacím období od r. 2014.

Následovala prezentace odpadového hospodářství v podání p. Romana TVRZNÍKA, generálního ředitele spol. ELEKTROWIN, a. s. Komentoval nárůst tříděného odpadu v letech 2006 – 09 a pokles od r. 2009, porovnal výsledky dle krajů (Královéhradecký 3. místo na osobu). Nabídl obcím spolupráci při zřizování sběrných míst a využívání putujících kontejnerů, možnosti finančních příspěvků za propagování činnosti Eletrowinu. Představil projekty „Ukliďme si svět“ (pro základní školy) a „Recyklujte s hasiči“ (pro dobrovolné hasiče). Zmínil příklady úspěšné realizace projektů v obcích (např. Bezděkov nad Metují).

Ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva vnitra ČR p. Jan ZIKL hovořil podrobně o dvou aktuálních tématech – o přípravě nového zákona o rozpočtovém určení daní ve spojitosti s možnostmi financování samospráv a o vývoji zadluženosti měst a obcí ve srovnání se zadlužeností státu. Představil možná kritéria při přerozdělování daní (počet obyvatel, rozlohy katastrů, zřizování škol atd.), prezentoval současné rozdíly v příjmech mezi obcemi, vysvětlil dopad změn v DPH na rozdělování daní. Podrobně objasnil příjmy a výdaje státu v letošním roce, strukturu státního rozpočtu (905 mld. Kč příjmy, 880 mld. Kč mandatorní výdaje). Upozornil přítomné na možná rizika, která vyplývají s přílišného spoléhání na dotační prostředky, na problémy spojené s realizací velkých projektů. K jeho vystoupení byla velmi bohatá diskuse.

P. Lukáš TESAŘ, majitel a jednatel společnosti Regionservis s. r. o., se zabýval přímou podporou rozvoje, dosahováním cílů samospráv, úsporami a spoluprací se soukromým sektorem. Na grafech ukázal srovnání nezodpovědného hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot kolem 1,5 bilionu korun, a opačného, zodpovědného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Zabýval se plýtváním na straně různých státních fondů, grantů a dotací. Nabídl přítomným členství v „Lize neúplatných“.

Zástupce ČSOB p. Josef VAŇOUSEK představil zájem bankovního ústavu podporovat projekty obcí a měst, nabídl spolupráci při realizaci výběrových řízení a poradenství v oblasti evropských fondů. Vysvětlil dva možné způsoby financování projektů – aktivní, který předpokládá přidělení úvěru a pasívní, který je postaven na postoupení pohledávky dodavateli stavby apod. Zmínil úspěšné projekty v Královéhradeckém kraji.

Právní možnosti postihu nezákonného nakládání s odpady na katastru obce nastínil ve svém příspěvku p. Josef JENČOVSKÝ, vedoucí odpadového oddělení Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Hradec Králové. Zabýval se povinnostmi obcí vyplývajícími ze zákona o odpadech, problematikou stavebního a hřbitovního odpadu, kompostování, naplaveninami z rybníků a řečišť, správným systémem provozování sběrných dvorů. Ukázal kuriózní příklady z praxe, zodpověděl řadu dotazů.

V bloku věnovaném prezentaci obchodních partnerů postupně vystoupili zástupci společností T-Mobile, a.s., Techniserv, s.r.o., Elstav Lighting, s.r.o., Bártek rozhlasy, s.r.o., TR Antoš, s.r.o. i pořádající společnosti Regionservis, s.r.o.

Důležité praktické poznatky sdělila ve svém vystoupení sl. Petra PTÁČKOVÁ, referentka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Přehledně podala informace o problematice činnosti zastupitelstev a rad, výborů a komisí. Zabývala se přípravou, konáním a průběhem zasedání, zápisy a usneseními, střety zájmů, nakládání s nemovitým majetkem obce. Pozornost věnovala nutnosti aktualizace obecně závazných vyhlášek obcí v souvislosti s novým daňovým zákonem. Velmi podrobně popsala změny, které s sebou přinesla novela zákona o místních poplatcích. Poznatky ilustrovala na konkrétních případech, zodpověděla řadu dotazů.

Aktuální povinnosti obcí a měst v rámci změn v účetnictví pro rok 2011 shrnul p. Jiří OEHL, auditor, jednatel společnosti O-Consult s.r.o. Zmínil nové účetnické standardy, nový daňový řád, novelu zákona o DPH, problematiku zřizovacích listin organizací obcí.

Zástupce atelieru ASGK Design, s.r.o., p. Tomáš NOVÁK, architekt, projektant, ukázal význam územního plánu pro budoucí rozvoj města a obce, předvedl projekty na využití volných ploch „brownfields“ a „greenfields“.

Závěr setkání patřil losování cen, které věnovaly partnerské společnosti Regionservisu, jakož i pozvání na netradiční kulturní program v podání kejklířů dětenické krčmy.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Záštita starosty města Jičína pana Ing. Martina Puše

Záštita starosty města Jičína pana Ing. Martina Puše
Stáhnout (Adobe PDF)

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Královéhradecký kraj 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:74
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů43
Místostarostů, náměstků21
Zastupitelů, radních8
Úředníků2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare