Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

5. dubna 2011 - VI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
5. dubna 2011, Dubí, Tereziny lázně Dubí


Příhraniční lázeňské město Dubí přivítalo v poetickém, novotou vonícím prostředí Tereziných lázní účastníky již šestého ročníku setkání starostů a místostarostů obcí Ústeckého kraje. V konferenčním sále zasedlo na pět desítek účastníků, pro které byl připraven velmi bohatý program. Poděkování patří p. Petru PÍPALOVI, který nad akcí převzal záštitu a byl přítomen po celou dobu jednání. Ve svém úvodním slovu krátce představil právě zdejší lázně. Ohlédl se za nepříliš radostnou proslulostí města, které mnozí znali jen kvůli problémům s prostitucí. Díky velkému úsilí a investicím v oblasti prevence kriminality je to vše už minulostí a město se nyní může soustředit především na rozvoj cestovního ruchu v regionu Podkrušnohoří.

Hostem jednání byl p. Petr JAKUBEC, radní pro oblast školství, mládeže a sport Ústeckého kraje. Z titulu této funkce představil skladbu jednotlivých typů škol a školských zařízení v kraji a nastínil vize krajského školství do dalších let. Na přehledných grafech ukázal obrovský pokles žáků ve školách, celkové snížení činí 23,3 % a bude dále pokračovat. Připomenul důležitou skutečnost, že kraj pouze přerozděluje finanční prostředky na školství ze státního rozpočtu, které jsou určovány normativy právě dle počtu žáků. Proto kraj přijal strategii vytváření tzv. páteřních škol, do kterých se postupně sloučí zařízení tak, aby svými průměrnými počty studentů dosáhly přijatelných hodnot. Bez ohledu na trend ubývání počtu žáků investoval kraj v uplynulém období více než půl miliardy korun do oprav a rekonstrukcí školních budov v jeho vlastnictví.

V hlavním dopoledním referátu se p. Luděk TESAŘ zabýval obrovskými rozdíly mezi zodpovědným hospodařením obcí a měst a nebývalým plýtváním na straně státního rozpočtu. Ukázal souhrnná data zadluženosti České republiky a nesystémová, jednorázová opatření k řešení této situace (viz např. návrhy na zvyšování DPH). Vyzval představitele obcí k tomu, aby věnovali maximální pozornost skutečným nákladům na provoz (personální obsazení, správa majetku, poskytované služby, školy a další organizace, odběr energií atd.), aby se vyhnuly nesmyslně obrovským projektům výstavby např. plaveckých areálů, které pak přinesou jen další výdaje, aby si udělali celkovou analýzu příjmů a výdajů svěřených rozpočtů, aby prověřili všechny smluvní závazky. Upozornil na povinnost odpisů majetku, které výrazně zatíží obecní rozpočty.

Ředitelka zákaznického oddělení společnosti Elektrowin, a.s., p. Taťána POKORNÁ představila poslání firmy, prezentovala statistiku odpadového hospodářství dle krajů a učinila nabídku obcím v oblasti výstavby a provozování sběrných dvorů či využití mobilních a putujících kontejnerů. Ukázala také praktické příklady výsledků spolupráce se školami v rámci projektu „Ukliďme si svět“.

S velkým ohlasem se setkalo vystoupení p. Vojtěcha HAMERNÍKA, inspektora z oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí Ústí n. L. Zaměřil se především na výčet práv a povinností obcí a měst, představil celou strukturu kontrolního systému ochrany životního prostředí, upozornil na všechny možnosti jednotlivých právních norem v této oblasti. Na konkrétních případech ilustroval možnosti řešení přestupků (černé skládky, pálení pneumatik, navážky stavebního materiálu, skladování chemikálií ad.). Zodpověděl několik dotazů z pléna a nabídl možnost individuální konzultace.

V prvním firemním bloku se poté představily fy T-Mobile ČR, a. s., s projektem „Pohodov“, Bártek rozhlasy, s. r. o., s novinkami ozvučovací a bezpečnostní techniky, a také TR Antoš, s. r. o., s kompletními službami kolem sortimentu dětských a dalších hřišť.

S velkým ohlasem se setkalo ryze praktické vystoupení p. Lukáše ROTHANZELA, pracovníka oddělení kontroly, odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Přehledně podal informace o problematice činnosti zastupitelstev a rad obcí, měst a jejich pomocných orgánů (výborů a komisí). Zabýval se přípravou, konáním a průběhem zasedání, zápisy a usneseními, střety zájmů, právy občanů na zasedáních, pořizováním audiovizuálních záznamů. Předal důležité rady z oblasti správy majetku a uzavírání smluv. Všechny věci ilustroval na konkrétních řešených případech, v průběhu svého vystoupení i po něm zodpověděl řadu dotazů.

Ve druhém firemním bloku se na závěr představila ČSOB, a. s., s nabídkou ucelených produktů na financování projektů municipalit, fa O-Consult, s. r. o., Liberec s přehledem důležitých změn v daňových a účetnických předpisech, a projekční ateliér ASGK, s. r. o., Praha, s prezentací významu územního plánování a využití volných ploch „brownfields“ a „greenfields“. Vystoupení představitelů posledních dvou jmenovaných firem vzbudilo bohatou diskusi a zájem o další spolupráci při řešení problémů.

V závěrečném slovu byla zástupcem pořádající spol. Regionservis, s. r. o., Praha nabídnuta všem obcím a městům rozsáhlá nabídka servisu a poradenství obcím a městům.

Pro všechny pak přišla ještě tradiční chvilka překvapení – z nerezového osudí Elektrowin byla postupně vylosována kupička pěkných a jistě také chutných cen, které si z rukou zástupců partnerských firem převzali potěšení představitelé několika obcí a měst.
Po celý den vládla mezi přítomnými přátelská a vřelá nálada, která byla umocněna prosluněným počasím. Věříme, že si všichni odvezli řadu cenných informací, které budou moci využít ve své další práci.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Záštita pana starosty města Dubí Ing. Petra Pípala

Záštita pana starosty města Dubí Ing. Petra Pípala
Stáhnout (Adobe PDF)

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Ústecký kraj 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:67
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů44
Místostarostů, náměstků19
Zastupitelů, radních1
Úředníků3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare