Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

1. února 2011 - VI. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Pořádáno pod záštitou pana starosty města Třeboně Ing. Jiřího Houdka

Místo konání: TŘEBOŇ, Společenský sál BESEDA, Masarykovo náměstí č. 2 ( Mapa )
Cílová skupina:starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:
HOSPODAŘENÍ A ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ SAMOSPRÁV, FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, ZADLUŽENOST OBCÍ VS ZADLUŽENOST STÁTU, financování projektů, místní poplatky a obecně závazné vyhlášky, dozor nad samostatnou působností měst a obcí, důležitá legislativa pro samosprávu, sčítání lidu v roce 2011, životní prostředí a nakládání s odpady, podpora rozvoje a dosahování cílů měst a obcí.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části obědem v 15:00 hod.

Zahájení, úvodní slovo:
9:00 Přivítání účastníků
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
  Zkušenosti s čerpáním z evropských fondů, Ing. Jiří HOUDEK, starosta města Třeboně
9:05 Úvodní slovo
  Záměry Jihočeského kraje v oblasti rozvoje na nejbližší období
  Ing. Luboš PRŮCHA, vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihočeského kraje
   
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ = ÚSPORY, MOTIVACE, BONUSY
9:15 Za elektroodpad je zbytečné platit
  Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s.
9:30 Recyklace chlazení aneb představení technologie zpracování elektroodpadu
  Ing. Zdeněk JANÁK, CSc., odborník, zástupce společnosti Rumpold s.r.o.
10:00 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
PREZENTACE SOUKROMÝCH FIREM A PARTNERŮ SETKÁNÍ
10:10 Kvalitní bezdrátový rozhlas a další služby, Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
10:15 Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., Jiří ANTOŠ, jednatel společnosti TR Antoš, s.r.o.
10:20 Placení veřejných služeb pomocí mobilních telefonů, Ing. Vít ŠOUPAL, Senior manažer mobilních plátců společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
10:25 Ekonomické a další poradenství pro samosprávy, Ing. Luděk TESAŘ, zástupce společnosti Regionservis, s.r.o.
10:30 Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
MÍSTNÍ POPLATKY, obecně závazné vyhlášky obcí a měst, PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ
10:50 Vyhodnocení výsledků kontrol samostatné působnosti obcí.
  Obecně závazné vyhlášky v souvislosti s aktuálními změnami zákona o místních poplatcích po přijetí daň. řádu
  Ing. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
11:50 Společná diskuze k uvedenému tématu.
12:05 Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST V ROCE 2011, ŘÍZENÍ FINAČNÍHO ZDRAVÍ, ZADLUŽENOST VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, SPOLUFINANCOVÁNÍ DOTACÍ Z EU A BUDOUCNOST PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ SPRÁVU
12:30 Financování municipalit v roce 2011
  Ing. Josef MENDL, specialista prodeje pro municipality a neziskové organizace, ČSOB a.s.
12:45 Řízení finančního zdraví obce, města samosprávou
  Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, odborník na problematiku financování obcí a měst
13:15 Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011 v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj
  Vývoj zadluženosti měst a obcí versus zadluženost státu – aktuální údaje a návrhy možných řešení a postupů
  Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR
13:45 Představení nových projektů na podporu rozvoje a financování obcí a měst
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
14:00 Společná diskuze k uvedeným tématům: financování samospráv a budoucnost veřejných financí v ČR.
  Individuální dotazy i lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
SČÍTÁNÍ LIDU V ROCE 2011
14:15 Blíží se sčítání lidu, bytů a domů: 25.–26. března 2011
  Co se očekává od měst a obcí jako majitelů bytových domů?
  Jak by měla probíhat informovanost obyvatel ze strany městských a obecních úřadů?
  Ing. Jan HONNER, zmocněnec Českého statistického úřadu pro Jihočeský kraj
  Ing. Dana ŠPILAUEROVÁ, krajská gestorka SLDB pro Jihočeský kraj
  Společná diskuze k uvedenému tématu.
   
14:45 LOSOVÁNÍ O CENU SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ KRAJSKÝCH SETKÁNÍ
   
15:00 UKONČENÍ SETKÁNÍ POHOŠTĚNÍM, TEPLÝM BUFETEM.
   

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

 

Video

záštita pana starosty města Třeboně, Ing. Jiřího Houdka

záštita pana starosty města Třeboně, Ing. Jiřího Houdka
Stáhnout (Adobe PDF)

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Jihočeský 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:169
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů113
Místostarostů, náměstků40
Zastupitelů, radních4
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Úředníků8
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare