Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

16. února 2010 - VI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE
16. února 2010, LIBEREC, hotel GRAND hotel Zlatý Lev****, ul. Gutenbergova 3

Dne 16. února uspořádala společnost Regionservis s.r.o. již šesté setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje. Ve známém Libereckém hotelu Zlatý lev se sešli na čtyři desítky starostů, pro které byl přichystán bohatý program.

Úvodem setkání zaznělo přivítání ředitele společnosti Regionservis s.r.o. Lukáše Tesaře, kromě samotného uvítání a seznámení se s programem zazněl i důrazný apel na starosty, aby více zasahovali i do vysoké politiky a rozhodněji se stavěli proti krokům parlamentních stran, které obcím a městům nejsou ku prospěchu, stejně jako neprospívají zdravému rozvoji státu. Pan ředitel především zdůraznil obecně známou skutečnost, že obce jsou příkladnými hospodáři a až na pár výjimek hospodaří spíše s přebytky, nežli deficity. Zároveň u obcí, kterých je v ČR více jak 6200 není běžná taková míra korupce jako ve státní správě. Všechny uvedené aspekty brání České republice v rozvoji, který tak nutně potřebuje. Obce jsou závislé na daňových příjmech ze státního rozpočtu a proto podle pana ředitele mají právo zasahovat do politiky státu a v souladu s principem demokracie účinně prosazovat své zájmy.

Dále se starostové seznámili s prací generálního partnera akce společnosti Elektrowin a.s.. Z úst generálního ředitele pana Romana Tvrzníka a zástupkyně zákaznického oddělení Táni Pokorné se dozvěděli o možnostech skupinového sběru použitých elektrospotřebičů. Zejména malé obce, které nemají vlastní sběrný dvůr mohou díky působení společnosti Elektrowin a.s. vyřešit nejeden problém. Jejich téma „pět let úspěšného zpětného odběru elektrozařízení, jeho další rozvoj a podpora spolupráce s obcemi a bonusový program a novinky v roce 2010, úspory v investicích do sběrných dvorů obcí a měst“ starosty oslovil, protože je pro střední a malé obce výrazným přínosem.

Při příležitosti setkání se prezentoval nový projekt „Chraňme životy“ který si dává za úkol snížit nehodovost zejména v obcích. Na uvedené téma hovořil i další z řečníků Milan Dont, odborník na bezpečnost silničního provozu z Centra dopravního výzkumu, v.v.i.. Jeho nejdůležitějším úkolem bylo seznámit přítomné s projektem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v intravilánu včetně prezentace dobré praxe obcí a měst. Jím uvedené příklady z praxe se setkaly s velkým zájmem všech přítomných.

Dále bylo na programu setkání ústní představení partnerů setkání, kteří se po celou dobu prezentovali svými stánky v přísálí. Tomáš Kelnar obchodní ředitel společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o. představil výrobní program, kde se kromě systémů obecních rozhlasů nabízí například i nejrůznější stacionární zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel. Pan Otta Nechanický přítomné seznámil s výrobním programem společnosti TR Antoš, s.r.o., která nabízí nejen zařízení dětských hřišť z přírodních materiálů, ale nejnověji také cvičební a relaxační prvky pro seniory, které se v předsálí těšily velkému zájmu starostů.

Odpolední program věnovaný financování projektů měst a obcí zahájil Josef Vaňousek, specialista ČSOB, a.s. pojednáním o financování projektů samospráv z rozpočtů EU.

Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuality zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly témata auditora Jiří Oehla, auditora a jednatele společnosti O-consult s.r.o.

Zvýšení efektivity hospodaření měst a obcí bylo zase tématem Luďka Tesaře, který přítomným zástupcům obcí doporučil výraznou obezřetnost zejména při nakládání s výdajovou stránkou obecních rozpočtů. Pan Tesař komplexně hovořil o současném fenoménu “finanční krize”. Zmínil především hospodaření státní správy a samospráv, upozornil na fakt , že obce jsou daleko schopnějšími hospodáři, než je stát (potažmo státní správa). Pan Tesař přítomné upozornil na krátkozrakost státních politiků, kteří svým přístupem (problém prakticky neřešit) dovedou stát k totálnímu ekonomickému úpadku.

Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí v Libereckém kraji byly tématem Jaroslava Podzimka, člena rady Libereckého kraje pro resort zemědělství a životního prostředí, jeho přednáška byla starosty přijata velmi vřele o čemž svědčí řada dotazů, které jeho příspěvku následovaly. Tomáš Chadim, vedoucí obchodního oddělení agentury SEVEn, Praha hovořil na téma komplexní efektivní a ekonomické řešení využívání zdrojů energie a úspory energií včetně financování.

I na tomto setkání se v úplném závěru uskutečnilo slosování o drobné výhry, které proběhlo na základě dotazníků, které společnosti Regionservis s.r.o. pomohou reagovat na potřeby a přání starostů na příští už sedmé setkání.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Liberecký kraj 2010

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:34
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů27
Místostarostů, náměstků7

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare