Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

10. listopadu 2009 - IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

Pořádáno pod záštitou pana hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
a pod záštitou pana starosty města Třebíče Ing. Ivo Uhera

termín: 10. listopadu 2009 (úterý)
místo konání: TŘEBÍČ, GRAND HOTEL***, Karlovo nám. 5, internet: http://www.grand-hotel.cz
cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

ZAMĚŘENÍ:
ROZPOČET 2010 A DOPADY KRIZE NA SAMOSPRÁVY, ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE, FOTOVOLTAIKA, BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY VE MĚSTECH A OBCÍCH. NOVELY ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části obědem v 14:30 hod.

9:00 Zahájení hostiteli:
Ing. Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o.
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s.
9:10 Úvodní slovo
Ing. Ivo UHER, starosta města Třebíče
Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis, s.r.o.

I. Odborný panel:
BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY VE MĚSTECH A OBCÍCH, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

9:20 Řídicí systémy pro dopravu jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Ing. Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o.
9:40 Implementace nástrojů na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v obcích a městech, stavební úpravy atd.
Ing. Milan DONT, vedoucí oblasti statistických analýz a dopravních průzkumů Centra dopravního výzkumu, v. v. i.
10:10 Přestávka na kávu, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.

II. Odborný panel:
VÝZNAMNÉ ÚSPORY V PROVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ, MOTIVAČNÍ PROGRAM, LEGISLATIVA

10:30 ELEKTROWIN a.s. přináší obcím úspory
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s.
10:45 Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy a výhled dle návrhu nové legislativy
Ing. Pavla BENDOVÁ, vedoucí Oddělení technické ochrany životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina
11:00 Sběrné místo není jen sběrný dvůr
Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s.

III. Odborný panel:
VÝZNAMNÉ ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE

11:15 Fotovoltaika a její specifika pro školy a obce
Lukáš SVOBODA, odborník, zástupce společnosti E.ON Česká Republika s.r.o.

Komerční panel:
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ

11:35 5ti minutové prezentace praktických řešení pro obce a města, finanční podpora rozvoje atd.
12:05 Přestávka na lehké občerstvení, k dispozici jsou prezentace, workshopy a stánky partnerů.

IV. Odborný panel:
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ MĚST A OBCÍ, ROZPOČET 2010, NOVELY ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ

12:35 Financování projektů samospráv z rozpočtu Evropské unie a služby související
Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s
13:00 Rozpočet 2010, finanční krize a její dopady na obce a města, aktuální informace pro města a obce, výhled
Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů
13:30 Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuality
zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Mgr. Jan ŠVEJKOVSKÝ, účetní a daňový specialista
14:00 Společná diskuze k tématu „Rozpočet obcí a měst 2010“, dopady finanční krize a posílení financování.

14:15 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY, ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE

14:30 UKONČENÍ SETKÁNÍ OBĚDEM

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Záštita pana hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

Záštita pana hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
Stáhnout (Adobe PDF)

Záštita pana starosty města Třebíče Ing. Ivo Uhera

Záštita pana starosty města Třebíče Ing. Ivo Uhera
Stáhnout (Adobe PDF)

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Vysočina 2009

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:98
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů65
Místostarostů, náměstků23
Zastupitelů, radních1
Vedoucích úředníků3
Úředníků6

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare