Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. září 2009 - V. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Pořádáno pod záštitou paní hejtmanky doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc.

TISKOVÁ ZPRÁVA
V. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
15. září 2009, PARKHOTEL Congress center****, U Borského parku 31, Plzeň

V pořadí již popáté se sešli představitelé obcí Plzeňského kraje na setkání starostů a místostarostů, které pořádala společnost Regionservis pod záštitou paní hejtmanky Milady Emmerové. Stejně jako v předchozích ročnících i letos bylo spektrum témat pestré. Dominovala však zejména problematika zpětného odběru elektrospotřebičů a nakládání s odpady, aktuální problematika finanční krize a jejích dopadů do rozpočtů obcí a krajů, stejně jako problematika údržby veřejných prostranství a dětských hřišť.

V rámci úvodního bloku vystoupila paní hejtmanka Milada Emmerová. Paní hejtmanka hovořila především o nutnosti stabilizace venkova, kde kraj počítá s finanční podporou obcí ve výši 65 mil. Kč, v současnosti již polovina obcí obdržela finanční prostředky. Dále kraj chce pomoci s budováním víceúčelových hřišť. Plzeňský kraj má druhou nejnižší hustotu osídlení. Paní hejtmanka dále zmínila schválení územního plánu Plzeňského kraje a podporu výstavby a obnovy čistíren odpadních vod, či podporu zateplování škol z Operačního programu životního prostředí, kde uvedla příklady čerpání 20 mil. Kč obec Horní Bříza, 31 mil. Kč obec Chrást atd. V průběhu svého projevu paní hejtmanka nezapomněla zmínit ani problematiku Národního parku Šumava, kde se pozastavila nad dlouhodobým odporem problém řešit v rámci vedení Správy NP. V závěru nezapomněla zdůraznit nutnost podpořit rozvoj zdravotnictví s cílem poskytnout péči všem. V následné diskuzi se hovořilo na téma opravy komunikací, chodníků apod. Na dotaz paní starostky obce Soběkury k problematice údržby komunikací paní hejtmanka vyjádřila snahu problém řešit. V dalších dotazech účastníků se diskutovalo např. o problematice současného stavebního zákona, který blokuje výstavbu, dále o nedostatku lékařů či financování oprav mostů apod. Na většinu dotazů paní hejtmanka, odpověděla, že se řešením bude následně zabývat a příslušným obcím zašle své vyjádření písemně.

První odborný panel byl věnován dosavadním zkušenostem s odpadovým hospodářstvím, které přednesli zástupci společnosti Elektrowin a.s. a hlavní expert na problematiku odpadového hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslav Nálevka. Pan generální ředitel ze společnosti Elektrowin a.s. Roman Tvrzník ve svých prezentacích hovořil především o motivačním programu zpětného odběru elektroodpadu, kdy příspěvek na vybavení sběrného dvora obcí a měst může činit až 50 tis. Kč. Ve své druhé prezentaci pak upozornil na projekt „Putující kontejner“ a další projekty, které mají za cíl přesvědčit veřejnost o nutnosti recyklace elektroodpadu.

Následně probíhali prezentace partnerů setkání, kdy např. pan Michal Sedlák ze společnosti GEMOS CZ s.r.o. představil účastníkům setkání projekt „Klidné město“, který je zaměřen na zvyšování bezpečnosti silniční dopravy ve městech a obcích a kromě represivních prvků obsahuje také preventivní opatření. Kromě komerčních prezentací si posluchači mohli vyslechnout krátkou prezentaci projektu Nadace partnerství nesoucí název „Město stromů, Strakonice“, jehož náplní je podpora výsadby stromů a zeleně (včetně osvěty).

První část odpoledního programu byla věnována financování projektů měst a obcí a rozpočtu na rok 2010. Příčiny a dopady finanční krize analyzoval Luděk Tesař, který přítomným zástupcům obcí doporučil výraznou obezřetnost při nakládání s výdajovou stránkou obecních rozpočtů. Další pozornost se soustředila na další aspekty obecních rozpočtů v podání zástupce ČSOB Josefa Vaňouska a Jana Zikla, ředitele odboru územních rozpočtů a programového financování MF ČR. Pan ředitel Zikl přítomné upozornil na nutnost udržitelnosti projektů (až 5 let) financovaných z dotací, zvláště pak v oblasti cestovního ruchu. Na konci bloku příspěvků probíhala plodná diskuze, např. pan starosta Strašic se ptal, zdali budou obce nad 2 tis. obyvatel perzekuovány za to, že nesplní závazek, který dal český stát EU, tj. vybudování čistírny odpadních vod. Pan Zikl odpověděl, že nikdo nemůže nikoho trestat za to, že neudělá něco, na co nemá peníze. Dále obcím poradil, aby provedli inventuru svých schopností a zároveň svých finančních možností. Podnětný dotaz přednesla paní starostka Horní Bělé, která hovořila o tom, že za ní velmi často chodí občané s dotazy, zdali jim stát poskytne pomoc v rámci „životní, finanční krize“. Pan Zikl důrazně odpověděl, že ve státním rozpočtu nejsou peníze na krytí soukromých dluhů občanů ČR a zdůraznil, cituji:“Nesmíme upřednostňovat lidi, kteří neumějí počítat na úkor těch, co se chovají zodpovědně!“.

Závěrečná část programu byla věnována bezpečnosti silniční dopravy v obcích a péči o dětská hřiště. Jindřich Frič zástupce Centra dopravního výzkumu hovořil především k tématu potřebnosti „dopravního auditu“, cituji:“Je třeba přemýšlet u výstavby dopravních staveb v rámci bezpečnosti. Lépe opravit projekt, nežli realizovanou stavbu!“. Pan Antoš, který přednesl svůj příspěvek na téma výstavby a péče o dětská hřiště, odpověděl také na jediný dotaz směřující k četnosti výměny písku na hřišti, odpověď byla rychlá a snadná, cituji:“dva roky“. Pan Antoš upozornil také na skutečnost, že za hřiště u základních škol, za něj také zodpovídá škola.

Závěrem setkání byly losovány věcné ceny, které darovali partneři setkání.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 


Video

Záštita paní hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové

Záštita paní hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové
Stáhnout (Adobe PDF)

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Plzeňské setkání_2009

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:182
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů133
Místostarostů, náměstků43
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Úředníků3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare