Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

17. března 2009 - V. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
V. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE
17. března 2009, Mariánské Lázně, Hotel Cristal Palace****

Pátý ročník setkání starostů, starostek a místostarostů, místostarostek Karlovarského kraje proběhlo pod záštitou l. náměstka hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla a starosty města Mariánské Lázně Zdeňka Krále. Vzhledem k velikosti kraje zde bývá počet zastupitelů měst a obcí nižší, posluchači však patří mezi velmi pozorné, oceňující veškeré odborné příspěvky, které se tentokrát týkaly aktuálních novinek, zpětného odběru elektrozařízení a nakládání s odpady, finanční krize a podpory financování měst a obcí, úprav veřejných prostranství a veřejné zeleně.

V úvodu přivítali účastníky Lukáš Tesař, ředitel Regionservisu, který pozval účastníky na IV. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR (16.červen 2009), starosta města Mariánské Lázně Zdeněk Král, zástupce generálního partnera Elektrowin a.s. Roman Abrham a David Tesař, obchodní manažer Regionservisu. Symbolické zahájení patřilo Českolipskému dětskému pěveckému sboru pod vedením sbormistra Petra Nováka. Jeho vystoupení zpestřilo pak jednání několika dalšími vstupy.

Krajský úřad je pro Vás servisní organizací
Martin Havel 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje, představil základní ambici kraje, tj. posunout KV kraj výše ve statistických údajích při hodnocení regionů ČR. Informoval o dobrých krocích v oblasti zdravotnictví (např. ubytování pro lékaře a zdravotnické pracovníky) a zvláště o problémech školství, kde je KV kraj na posledním místě. Řešení nedostatku kvalifikovaných pedagogů se nabízí ve zřízení pedagogické fakulty, jejíž absolventi by saturovali zvláště potřeby základního školství. Náměstek Havel reagoval i na body programu konference a upozornil, že krajský rozpočet je sice schválený, ale jsou v něm nyní prováděny škrty a připravuje se krizový scénář. Pozitivně vyznělo ujištění, že Krajský úřad je především servisní organizací pro občany kraje a žádoucí je tlak na kvalitu práce úředníků.

Aktuální zpravodajství
Ve spolupráci s CEVRO Institut o.p.s. byl do programu regionálních setkání nově zařazen diskusní panel s krátkými aktuálními vstupy pro komunální politiky, informující především o zásadních změnách v oblasti legislativy. Ředitelka Markéta Štalmachová informovala o zřízení poradenského centra (od 1.2.2009). Pan doktor Novotný zvolil na příkladu odpovědnosti za škodu otázku vlastnictví pozemku a dále nabídl možnost dalšího vzdělávání formou studia MPA.

Finanční krize a její dopady na obce a města bylo aktuální téma přednášky Luďka Tesaře. Vyčíslil negativní specifika ČR (rostoucí dluhy státu a domácností, vysoké běžné výdaje státu, silný vliv odborů sílící konkurenci) a specifika pozitivní (relativně nízká zadluženost, zdravé finance obcí, málo rizikových úvěrů domácností, klesající daně). Podrobně se věnoval charakteristice současné krize a jejím příčinám, následně pak dopadu na podnikatelskou i veřejnou sféru v ČR. Pojmenoval jak záporné, tak kladné následky nynějšího stavu a předpokládané dopady na obce (snížené příjmy samospráv, lokální krachy firem, tlak na deficity rozpočtů, lokální rizika vysoké nezaměstnanosti). Ing. Tesař doporučil starostům, aby přehodnotili rozpočtové výhledy, vytvářeli rezervy, čerpali dotace, zvyšovali kvalitu služeb obce a stanovili si strategické plány rozvoje a reálné cíle. Z několika dobře použitých citátů Winstona Churchilla si přítomní jistě zapamatovali ten závěrečný: „Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu“. Josef Vaňousek, manažer pro municipality a neziskové informace, SME marketing a segmenty, ČSOB (hlavní partner) se soustředil na financování projektů samospráv z rozpočtu EU. Nabídl specifické produkty v oblasti komunálního financování, novou možnost postoupení pohledávky a informoval rovněž o výhodné nabídce pojištění pro obce a města v rámci ČSOB Pojišťovny. V KV kraji má ČSOB 7 poboček.

Třetí odborný panel byl věnován otázkám veřejné zeleně a úpravám veřejných prostranství. Jiří Antoš, jednatel společnosti TR Antoš s.r.o., (hlavní partner) hovořil nejdříve (za nepřítomného J. Součka) o nutnosti zapojení odborné firmy do údržby zeleně (bezúdržbová zeleň neexistuje!) a podrobně se věnoval normám pro dětská hřiště a povinnostem, které z nich obcím vyplývají (nelze se např. zbavit právní odpovědnosti pouhým písemným varováním).

V závěrečné části panelu (informační systémy) vystoupil Rostislav Babarík, account manager pro oblast veřejné správy spol. Microsoft s.r.o. se shrnutím projektů posledních 3 let (Informační město) a nabídkou Czech POINT / Autocont Microsoft, vhodnou pro obce. V dohledné době bude zřejmě elektronická spisová služba povinná. Miloš Vodička z firmy Hewlett Packard Development (oficiální partner) představil výhody nového programu VIRTUOS (VIRTUálně Občan), který zapojuje moderní informační technologie do systému řízení veřejné správy, a vybídl přítomné k následování Plzeňského kraje, který jako první program zavedl. Program je možno vyzkoušet na www.virtuos.cz

PARTNEŘI SETKÁNÍ
Generálním partnerem setkávání starostů a místostarostů je Elektrowin a.s. Ředitel zákaznického oddělení Roman Abrham představil tuto nejstabilnější firmu v oboru, vzniklou na základě požadavku legislativy. Společnost se zaměřuje na velké spotřebiče a zajišťuje 85% sběru v ČR ,za dobu trvání ušetřila obcím 550 mil. a ekologické povědomí obyvatelstva se zvýšilo o 80%. V KV kraji společnost dosahuje velmi dobrých výsledků (výtěžnost je 2 kg na obyvatele), řed. Abrham nabídl přítomným zastupitelům materiály a upomínkové předměty, které je možno využít při akcích v obcích a městech. Tereza Ulverová, provozní ředitelka společnosti, hovořila o programu Putující kontejner, vhodném pro svazky obcí a mikroregiony, a o novém motivačním programu – příspěvku na zabezpečení sběrných dvorů v obcích (nejčastěji se za ně pořizují ekosklady).

Vítězslav Král, ředitel STOMIX Plzeň s.r.o., představil firmu zabývající se zateplováním budov, které přináší další úspory energií. Tomáš Kelnar ze společnosti Bártek rozhlasy s.r.o. nabídl bezdrátový rozhlas, zpracování technicko-ekonomické studie, především však zdůraznil potřebu varovných systémů v obci, které průkazně snižují počty obětí.

PŘÍJEMNÉ ZAKONČENÍ
Ze závěrečného losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem, vyšli v Mariánských Lázních vítězně a z vylosovaných cen se těšili zastupitelé měst a obcí:

  • ELEKTROWIN a.s. Trstenice, Rotava, Cheb
  • Bártek Rozhlasy s.r.o. Krásno, Boží Dar, Jáchymov, Obec Krásná
  • TR ANTOŠ s.r.o. Sadov, 2x Oloví, Čichalo
  • ČSOB s.r.o. Bochov, Hroznětín
  • Microsoft s.r.o. Dolní Žandov, Sadov
  • Hewlett-Packard s.r.o. Krásná, Jáchymov, Otovice
  • REGIONSERVIS s.r.o. Čichalov, Luby, Otovice, Lázně Kynžvart

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

 

Video

Záštita pana starosty Zdeňka Krále

Záštita pana starosty Zdeňka Krále
Stáhnout (Adobe PDF)

2009, Záštita pana náměstka hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Martina Havla

2009, Záštita pana náměstka hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Martina Havla
Stáhnout (Adobe PDF)

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Dětský sbor

Dětský sbor

Diskuse v kuloárech

Diskuse v kuloárech

Kuloáry

Kuloáry

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

O přestávce

O přestávce

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Před stáínkem partnera

Před stáínkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Sál

Sál

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky.JPG

Starostové a starostky.JPG

Stůl řečníků

Stůl řečníků

V kuloárech

V kuloárech

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:41
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů29
Místostarostů, náměstků8
Vedoucích úředníků1
Úředníků2
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare