Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

29. října 2008 - III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky

Společnost Regionservis s.r.o. a vysoká škola CEVRO Institut si Vás dovolují za podpory partnerů
pozvat na prestižní akci s odborným programem a politickou diskuzí nad aktuální problematikou,

pod záštitou ministra vnitra ČR Ivana Langera, ministra dopravy ČR Aleše Řebíčka
a prvního náměstka primátora Hlavního města Prahy Rudolfa Blažka

termín: 20. listopadu  2008 (čtvrtek)
místo konání: Vysoká škola CEVRO Institut, Měšťanská beseda, ul. Jungmannova 17, Praha 1 - Nové Město

cílová skupina:
primátor, starosta, místostarosta, radní, zastupitel, odborník v dopravě, policista, městský strážník apod.,
hejtman, radní pro dopravu a osoby odpovědné za silniční bezpečnost.

ZAMĚŘENÍ:
UCELENÁ PREZENTACE AKTIVIT A NABÍDKY VLÁDY A STÁTNÍ SPRÁVY VŮČI MĚSTŮM A KRAJŮM V OBLASTI SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI. AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEGISLATIVĚ A PRAXI.

Prezence účastníků od 8:30 hod.; prezence partnerů od 8:00 hod., ukončení odb. části v 15:00 hod.

programem konference provází: PhDr. Martin Komárek, hlavní komentátor Mladá fronta DNES

9:30 Zahájení pořadateli:
Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis s.r.o.
JUDr., PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., prorektor vysoké školy CEVRO
9:45 Generální partner, úvodní pozdravení zástupcem hostitelů, partnerů konference:
Dr. Ing, Otto FUČÍK, zástupce společnosti CAMEA, spol. s r.o.

I. Odborný panel:
STÁT, KRAJ, MĚSTO A SILNIČNÍ BEZPEČNOST

10:00 Legislativní řešení pravomocí městské policie
MUDr. Mgr. Ivan LANGER, ministra vnitra České republiky
10:20 Způsoby komunikace MD ČR a bezpečnostní akce BESIP
Mgr. Ivana JELÍNKOVÁ, vedoucí tiskového oddělení MD ČR
10:40 Rezervy v prevenci dopravních nehod
doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc., vedoucí ústavu, Ústav soudního znalectví v dopravě
Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze

11:00 TISKOVÁ KONFERENCE
DISKUZE NAD AKTUÁLNÍMI OTÁZKAMI Z OBLASTI BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZA PŘÍTOMNOSTÍ TISKU A MÉDIÍ.

11:30 přestávka na malé občerstvení, k dispozici jsou stánky a prezentace partnerů konference.

II. Odborný panel:
NEHODOVOST A DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU VE MĚSTECH

12:00 Součinnost státní policie při činnosti městské policie – konkrétní řešení
Plk. Ing. Leoš TRŽIL, ředitel služby dopravní policie, Policejní prezidium ČR
12:20 Analýza nehodovosti v obcích a faktory ovlivňující bezpečnost v obcích
Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, vedoucí projektů silniční bezpečnosti společnosti AZOS CZ s.r.o.

I. Komerční panel:
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ KONFERENCE, 5 minutové prezentace projektů na podporu obcí a měst

12:30 Hynek BARTÍK, End User (Segment) Account Manager CZ&SK Philips Lighting, PHILIPS ČR, s.r.o.

III. Odborný panel:
KONKRÉTNÍ PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ PRO SNÍŽENÍ NEHODOVOSTI A PREVENCE VE MĚSTECH A KRAJÍCH

12:40 Kamerový systém jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Josef HLADÍK, vedoucí skupiny vyhodnocování a zpracování dat, Ředitelství MP hl. m. Prahy
13:00 Dobrá praxe – realizace, cíle, úspěchy a praktické zkušenosti se zklidňováním dopravy,
Mgr. Jaroslav MACH, specialista Magistrátu Hlavního města Prahy
13:20 Příklady úspěšných městských řešení v soutěži Cesty městy, zaměřené na zklidňování dopravy
Ing. Radek PATRNÝ, Dopravní program Nadace Partnerství
13:40 Příklady preventivních aktivit měst a krajů, praktické zkušenosti, efektivní řešení
Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, vedoucí projektů silniční bezpečnosti společnosti AZOS CZ s.r.o.
14:00 Příklad řešení kraje – sledování lokalit s vysokou nehodovostí a audit komunikací
Ing. Stanislava JAKEŠOVÁ, vedoucí odboru dopravy KÚ Libereckého kraje

14:30 diskuze a ukončení akce společenským banketem (rautové občerstvení), k dispozici jsou stánky a prezentace partnerů konference.

Generální partner konference:

INFORMACE O KONFERENCI NA STRÁNKÁCH SPOLUPOŘADATELE VŠ CEVRO INSTITUT o.p.s.

Záštita pana ministra vnitra ČR MUDr. Mgr. Ivana Langera

Záštita pana ministra vnitra ČR MUDr. Mgr. Ivana Langera
Stáhnout (Adobe PDF)

Záštita pana náměstka primátora Mgr. Rudolfa Blažka

Záštita pana náměstka primátora Mgr. Rudolfa Blažka
Stáhnout (Adobe PDF)

Záštita pana ministra dopravy ČR, Ing. Aleše Řebíčka

Záštita pana ministra dopravy ČR, Ing. Aleše Řebíčka
Stáhnout (Adobe PDF)

Stánek Generálního partnera spol. Camea.JPG

Stánek Generálního partnera spol. Camea.JPG

Diskuze v koloárech

Diskuze v koloárech

Prezentace pana Otty Fučíka

Prezentace pana Otty Fučíka

Prezentace pana Otty Fučíka

Prezentace pana Otty Fučíka

Úvodní vystoupení Petra Koláře, Cevro Institut o.p.s.

Úvodní vystoupení Petra Koláře, Cevro Institut o.p.s.

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Předsednictvo

Předsednictvo

Předsednictvo

Předsednictvo

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Zahájení konference...

Zahájení konference...

Posluchači...

Posluchači...

Prezentace Otty Fučíka

Prezentace Otty Fučíka

Stánek Generálního partnera spol. Camea

Stánek Generálního partnera spol. Camea

Diskuze v kuolárech

Diskuze v kuolárech

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:68
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů10
Místostarostů, náměstků9
Zastupitelů, radních3
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků15
Úředníků14
Ostatní16

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare