Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

11. listopadu 2008 - III. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

11. LISTOPADU 2008
III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KRAJE VYSOČINA
Jihlava, Hotel Gustav Mahler***

III. setkání starostů/starostek a místostarostů/místostarostek kraje Vysočina se konalo v prostorách bývalého dominikánského kláštera, nyní hotelu Gustav Mahler, který polohou i službami náleží ke špičce nabídky Jihlavy i celého kraje. Počet účastníků byl ovlivněn další konferencí v Brně a následným zasedáním Úřadu regionální rady, nicméně sál hotelu byl zcela zaplněn 70 účastníky. Lukáš Tesař, ředitel nezávislé pořadatelské firmy Regionservis s.r.o. v úvodu poskytl přehled grantů, rozdělených v období 2006-2008, především se však soustředil na připravovanou náplň dalších krajských setkání v roce 2009, pro která bylo vybráno 13 hlavních odborných témat.

Snahou Regionservisu bude získat nové přednášející, kteří budou především dobrými odborníky, a také partnerské firmy, které nesou 2/3 nákladů všech akcí. Ředitel Tesař již v úvodu ocenil spolupráci stávajících i nových firem a poděkoval jim za pomoc při realizaci jednotlivých setkáních.

Hlavním tématem třetího ročníku setkání byly finance, rozpočet 2009, rozvoj kraje, ekologie a informační technologie.

Jak se vyhnout omylům
...
Jana Veberová, ředitelka společnosti EU Centrum a.s., odpovídala na otázky, související s žádostmi o dotace, které nazírá jednoznačně kladně. Příspěvek zodpovídal především otázku, zda žádat o dotace a jaký projektový cyklus uvažovat, zdůraznil kladné stránky i chyby v minulém období a poskytl mnohé praktické rady pro oblast účetnictví apod.

Zhodnocování volných prostředků samospráv
Nezapomínat na financování následného provozu
Josef Vaňousek, manažer pro municipality a neziskové organizace, SME marketing a segmenty, ČSOB, představil nový Municipální program na příkladu 6 specializovaných služeb z portfolia ČSOB. Informoval rovněž o dosavadních zkušenostech s fondy EU (financování projektů – 3 jednotlivé fáze, z nichž nejvýznamnější je závěrečná-dotační management). Zvláště pak zdůraznil nutnost nezapomínat na potřebu financování následného provozu, což se týká např. projektů v oblasti cestovního ruchu, bazénů apod. Zajímavé byly informace o programu energetických úspor (ESP), dosažitelném pouze v ČSOB, a programu MIF EIB (končí 31. ledna 2009), který lze kombinovat s dalšími dotacemi z EU.

Města jsou lepší hospodáři než ministerstvo

Z vážných důvodů se omluvil zástupce Ministerstva financí ČR, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programového financování. Jeho příspěvek byl zaslán prostřednictvím KÚ. Vzniklý časový prostor pak bohatě využil Luděk Tesař, který hovořil na téma Rozpočet 2009, včetně aktuálních informací pro města a obce k sestavení rozpočtu a k financím. Od makroekonomického vývoje a jeho dopadu na města a obce (sílící koruna, úsporné chování vlády, klesající nezaměstnanost, růst platů, nutné omezování výdajů, rostoucí ceny energií, zadluženost státu) se soustředil především na vývoj struktury příjmů obcí (i vývoj zadluženosti), vyložil novelu zákonů s dopady na obce a města (všechny změny je možno nalézt na www.psp.cz, list č. 542) a také na politiku finančního plánování. Pan Tesař se soustředil i na optimální rozpočtový výhled a nástroje zlepšení hospodaření měst a krajů, starostům pak doporučil především stanovení správných cílů a priorit, nepodceňování rozpočtového výhledu a potřebě dalších investic do lidí (mladá generace).

Generálním partnerem III. ročníku setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina byla firma AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., jejíž zástupce Ondřej Vazda, zástupce marketingu, představil celorepublikovou činnost firmy, existující od roku 1993, i její aktivity v rámci kraje (provozovna Třebíč). AVE se věnuje recyklaci, separaci, údržbě zeleně, sanaci starých ekologických zátěží a nakládání s druhotnými surovinami. Možnosti představit své firmy dostali i představitelé hlavních partnerů, Jiří Antoš, jednatel společnosti TR ANTOŠ s.r.o. (dětská hřiště, firma nyní rozšiřuje nabídku o úpravu veřejných prostranství), Vlastimil Sadílek, zástupce společnosti BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., a Lukáš Svoboda oblastní manager E. ON Česká republika s.r.o., který představil novou službu pro obce a města v rámci činnosti firmy – veřejné osvětlení (včetně revize, údržby, opravy poruch a pohotovostní služby).

Tradiční losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem, proběhlo na závěr setkání a potěšilo mnohé z přítomných.
Ceny partnerských firem si odnesli zastupitelé měst a obcí:
EU Centrum Jemnice, Bítovčice
TR Antoš s.r.o. Chotěboř, Ocmanice
Bártek Rozhlasy s.r.o. Žikovnice, Lučice, Křeč, Slavětice, Víska u Chotěboře, Dolní Vilémovice, Jemnice, Koberovice
Microsoft Chotěboř, Dolní Heřmanice, Humpolec
Regionservis Nejepín, Opatov, Nová Cerkev, Láz.
 

Video

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Celkový pohled

Celkový pohled

Diskuse

Diskuse

Diskuse před stánky

Diskuse před stánky

Komerční panel přednášek

Komerční panel přednášek

Kuloáry

Kuloáry

Losován cen

Losován cen

Losován cen

Losován cen

Losován cen

Losován cen

Losován cen

Losován cen

Losován cen

Losován cen

Luděk Tesař

Luděk Tesař

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Pohled do kuloárů

Pohled do kuloárů

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Přestávka

Přestávka

Řečnický pult

Řečnický pult

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Účastníci setkání

Účastníci setkání

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:71
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů45
Místostarostů, náměstků16
Zastupitelů, radních4
Vedoucích úředníků2
Úředníků3
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare