Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

16. září 2008 - IV. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

16. září 2008
IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Plzeňský Prazdroj, restaurace Na Spilce

Čtvrtý ročník setkání starostů, starostek a místostarostů, místostarostek Plzeňského kraje bylo do jisté míry připomínkou podobných setkávání v jednotlivých regionech, jejichž tradice začala před čtyřmi lety právě zde v Plzni. I tentokrát se setkání zaměřilo na finance, rozpočty, rozvoj kraje, ekologii a informační technologie, jednání sledovalo na 250 zástupců měst a obcí kraje. Lukáš Tesař, ředitel pořadatelské firmy Regionservis, s.r.o. v úvodu představil novou koncepci těchto setkávání, zahrnující nové projekty, společně s partnery směrované na rozvoj samospráv a účinnou pomoc.

Slovo pana hejtmana
Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann rekapituloval osm dobrých let ve funkci prvního muže kraje, během kterých kraj i jednotlivci ušli velký kus cesty a splnili hlavní slib – nezadluženost Plzeňského kraje. S jistou hořkostí se však pan hejtman zmínil o nedotaženém úkolu – vyřešení situace v Národním parku Šumava. Potřebný zákon o NP Šumava (v němž zdaleka není zahrnuto vše potřebné) má stále jen podobu návrhu, zřizuje se Výbor NP, který dává jistou naději, že nad kroky v NP bude dobrá kontrola. Hejtman rovněž velmi pozitivně hodnotil dobrý vztah kraje a 501 obcí, navzdory tomu, že názory se často různily.

Slovo pana primátora

Pavel Rödl, primátor Statutárního města Plzeň, poděkoval v úvodu panu hejtmanovi za dobře odvedenou práci a dále hovořil o nových problémech, týkajících se situace na pracovním trhu (nelegální pracovníci) a ovlivňujících nárůst kriminality. Podle nové koncepce města bude třeba klást důraz na firmy zaměřující se na znalostní ekonomiku, jako řešení se jeví snížení počtu pracovních příležitostí, ovšem ve prospěch kvalifikovaných pracovníků. Západočeská univerzita připravuje rozšíření technických oborů, stejná tendence a velký zájem je i na Lékařské fakultě. Primátor reagoval i na problematiku RUD, kde je tlak srovnat velká a menší města (následkem by mohla být nemožnost poskytovat širší spektrum služeb), a na dotace EU (MMR zkrátilo dotace do tzv. čisté vody).

Ve druhém odborném panelu s názvem Rozpočet 2009, financování rozvoje obcí a měst, dotace z EU v praxi, vystoupil Luděk Tesař, který se věnoval očekávaným změnám ve financování obcí. Budoucností obcí a krajů jsou jednoznačně daňové příjmy (které by měly být vyšší, dotace naopak nižší, nutností je štíhlá ústřední vláda, komunální rozhodování a jmenná místní politická zodpovědnost). V reformě daňového systému tkví cíl (od 1. 1. 2010) v jednodušší legislativě a správě daní, stálé změny je nutno očekávat až do roku 2015. Pan Tesař doporučil starostům především stanovit správné cíle a priority, nepodceňovat rozpočtový výhled, a soustředil se na nutná opatření (snížení dotací, zvýšení daňových příjmů, komplexní program rozvoje zaměstnanců, racionalizaci a EPC programy).

Na téma dotace hovořila i Jana Veberová, ředitelka společnosti EU Centrum. Objasnila důvody problémů v uplynulém období (proč bylo nutno některé dotace vracet) a do budoucna upozornila na respektování potřebných kroků (dokumentace, účetnictví, zadávací řízení, monitorovací indikátory, publicitu). Jan Hanuš, vedoucí, EU Point Promotion Center Komerční banky a.s. upřesnil pohled banky jak na financování a úvěrování, tak na dotace, popsal průběh dotovaného projektu a přednesl nabídku KB na úvěrové programy s grantem. Zdeněk Soukup, ředitel Závodu Plzeň, představil druhou největší stavební firmu v ČR, Stavby silnic a železnic. V Plzeňském kraji zaujímá první místo a generuje nové pracovní příležitosti. Pan Soukup informoval o velkých stavbách v kraji i o menších projektech, především však všechny ujistil o vůli spolupodílet se na rozvoji kraje.

Ve třetím odborném panelu s názvem Informační systémy ve veřejné správě vystoupil Rostislav Babarík, account manager pro oblast veřejné správy společnosti Microsoft s.r.o. Shrnul aktivity za poslední tři roky a představil nový projekt VIRTUOS, do kterého se Plzeňský kraj může zapojit. Detailně se pak tímto projektem (virtuálně Občan) zabýval Miloš Vodička z firmy Hewlett Packard Development, vysvětlil především, co projekt přináší občanům, úředníkům i starostům nyní i v budoucnosti.

Generálním partnerem IV. ročníku setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje byla firma AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., jejíž zástupce Luboš Kačírek představil činnost firmy (věnuje se recyklaci, separaci, údržbě zeleně, sanaci starých ekologických zátěží a nakládání s druhotnými surovinami). Možnosti představit své firmy dostali i představitelé hlavních partnerů (Vladimír Novotný, zástupce CEVRO Institutu o.p.s. s nabídkou kvalitního vzdělávání, Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti TR ANTOŠ s.r.o., Tomáš Kelnar, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., OCÉ Česká republika, jejíž zástupce vzhledem k dopravní nehodě do Plzně neodrazil.
Vítězslava KRÁLE, ředitele společnosti STOMIX PLZEŇ,s.r.o., podpořila dokonce spokojená klientka.

Již tradičně bylo zlatým závěrem setkání losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem. Po odborné části programu se účastníky s chutí přesunuli do reprezentativních prostor plzeňského prazdroje, kde se společně napili na čest a zdraví pana hejtmana Zimmermanna, který bohužel v krajských volbách již nekandiduje na svou funkci.
 

 

Video

Pozvánka od pana hejtmana MUDr. Petra Zimmermanna

Pozvánka od pana hejtmana MUDr. Petra Zimmermanna
Stáhnout (Adobe PDF)

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Hejtman Plzeňského kraje

Hejtman Plzeňského kraje

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Na úvod setkání

Na úvod setkání

O přestávce

O přestávce

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Petr Zimmermann

Petr Zimmermann

Pohled do kuloárů

Pohled do kuloárů

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Prezence účastníků

Prezence účastníků

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Prezentace

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před začátkem setkání

Před začátkem setkání

Při přednášce

Při přednášce

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

Účastníci setkání

Účastníci setkání

V kuloárech

V kuloárech

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:238
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů160
Místostarostů, náměstků60
Zastupitelů, radních9
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Úředníků5
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare