Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

10. června 2008 - III. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

10. ČERVNA 2008
III. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR
pod záštitou pana předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka

Praha, Hotel Olympik Artemis****

Třetí ročník Národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR se těšilo tradičně značnému zájmu, počet účastníků dosáhl počtu 300 osob. Setkání bylo zaměřeno na posílení příjmů samospráv, budování státu, rozvoj obcí, měst a krajů – aktuality a příležitosti do roku 2013, ekologii, programy EU a modernizaci veřejné správy. Časově náročný program, zajímavé odborné vstupy a z toho vyplývající četné dotazy protáhly program setkání do pozdních odpoledních hodin.

Setkání zahájil ředitel společnosti Regionservis Lukáš Tesař a předal slovo ministru vnitra ČR Ivanu Langerovi, který záměrně překvapil tématy, o nichž hovořil (3+1 příležitostí pro samosprávu). Zdůraznil především systémový přístup („hexagon VS“), nové pojetí e-governmentu (se 4 klíčovými projekty), integrovaný operačn systém („smart administration“ – přátelské služby) a z pozice ředitele správní rady CEVRO hovořil o nových možnostech v oblasti vzdělávání. Ministr Langer zdůrazňoval především příležitost, jaká se již nebude opakovat (fondy EU) a reagoval na četné dotazy, týkající se přesunu rozhodování o dotacích na obce (kdy by ústřední úřady zpracovaly jen základní pravidla) či citlivé otázce snižování stavů zaměstnanců veřejné správy. Informoval rovněž o připravované konferenci Quo Vadis, veřejná správo.

Aleš Černík, ředitel odboru dvoustranných vztahů Ministerstva zahraničních věcí ČR hovořil o ekonomické propagaci, zahrnující konkrétní kroky v zahraničním programu současné vlády. Zdůraznil výrazný potenciál regionů a nabídl varianty spolupráce jak s MZV, tak s jednotlivými ZÚ. Martin Plíšek, vrchní ředitel pro úsek legislativní a právní Ministerstva zdravotnictví ČR, představil 6 nových reformních zákonů, z nichž jeden každý vyvolává diskuse (v prvním bloku zákon o zdravotnických službách, specifických zdravotnických službách a zdravotnické záchranné službě, ve druhém bloku pak zákon o zdravotním pojištění, o zdravotních pojišťovnách a o univerzitních nemocnicích. Josef Kubovský, ředitel odboru infrastruktury Ministerstva dopravy ČR představil připravované stavby, financované z OPD v období 2007-2013 (silniční síť, tranzitní železniční koridory a infrastrukturu vodních cest), zmínil i novelu zákona 361/2000, týkající se opatření ke snížení nehodovosti.

Národní setkání přišla krátce pozdravit i ministryně bez portfeje ČR Džamila Stehlíková, která zdůraznila vysokou důvěryhodnost, jaké se u občanů těší regionální politici a potřebu posílení sebevědomí samospráv.

V reprezentačním panelu Parlamentu ČR vystoupila jako první paní senátorka Jana Juřenčáková, která uvedla typické příklady nedomyšlenosti některých nových zákonů a otevřela také téma vylidňování venkova. Na její slova navázal jak poslanec Tomáš Úlehla (s odvoláním na petici vyzval vládu k očekávanému rozhodnému kroku) a poslanec Michal Doktor, který především uvedl 6 podstatných zdrojů financí (deregulace nájmů, lepší využití vlastního majetku, větší zapojení soukromého sektoru při poskytování služeb, odpovědnější investiční politiku, zrušení daně z nemovitostí a zvýšení motivace při výběru daní). Roman Línek, vicehejtman Pardubického kraje se v závěru soustředil na aktuality k financování krajů, měst a obcí, na příkladu Pardubického kraje uvedl zkušenosti čerpání ROP a nutnost spolupráce s jednotlivými ministerstvy. Senátorka Václava Domšová (1. místopředsedkyně Spolku po obnovu venkova, a předsedkyně stálé komise Senátu pro obnovu venkova) pak – bezpochyby na základě osobní zkušenosti – vybídla k pečlivému zvážení každého kroku při předkládání nových požadavků.

Národního setkání se zúčastnili i zástupci diplomatického sboru, akreditovaní v České republice. Velký zájem a četné dotazy vyvolal příspěvek velvyslance Nizozemského království p. Jana Lucase van Hoorna na téma „Finanční postavení municipalit v Holandsku“. Podle zákona z roku 1929 jsou obce financovány státem a z fondů obcí, které jsou propojeny se státním rozpočtem. Velvyslanec van Hoorn pečlivě sledoval veškeré příspěvky dopoledních bloků a na mnohé z nich přímo reagoval. Alex Pykett, tajemník Britského velvyslanectví, zvolil velmi aktuální téma změn klimatu a bezprostřední vliv stoupající teploty a hladiny vod na život měst a obcí. Výkon britských místních orgánů je posuzován podle míry vyrovnávání se s těmito problémy a Britské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s MŽP organizuje konference na toto téma.

V úvodu k hlavnímu tématu „Posílení příjmů samospráv“ vystoupil Luděk Tesař s kritikou systému přidělování peněz obcím. Hovořil i o petici Stop dotacím z ústředí, zelenou samosprávám, pod níž bylo v čase jeho projevu 956 podpisů. Po skončení Národního setkání bylo těchto podpisů 1012.

Starosta obce Vlčnov Jan Pijáček současně představil novou proesní organizaci Sdružení místních samospráv České republiky. Sdružení vzniklo v lednu 2008 v Jihlavě a je novou profesní organizací, která chce hájit zájmy samospráv a již prokazuje svou životaschopnost.

V odpoledním bloku pak pan Tesař pak pokračoval ve výčtu reálných cest k posílení financí obcí, praktických radách pro starosty a nutnosti stanovení priorit. Jan Hanuš, vedoucí EU POINT Komerční banky a.s., poskytl velmi praktické návody pro realizaci projektů dotovaných z EU a nabídl asistenci během celého procesu. Šárka Poláková z odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR částečně navázala na vystoupení pana ministra Langra a věnovala se „přátelské veřejné službě“, jejím hlavním principům a systému čerpání. Využívání systému GINIS a sjednocení systému práce rozvedl Josef Kupčík, tajemník MÚ Blansko. Posledním přednášejícím byl Jaromír Manhart, pracovník odd. sanace odboru ekologických škod MŽP, který hovořil o novinkách v legislativě odpadového hospodářství, novele zákona o odpadech a obalech i o nápojové problematice.

Českolipský dětský sbor pod vedením sbormistra Petra Nováka tradičně zahájil dopolední i odpolední program. Generálním partnerem třetího ročníku národního setkání opět byla firma AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., jejíž patnáctileté působení v komerční sféře poskytování služeb představil obchodní ředitel Luboš Kačírek. Z hlavních partnerů setkání měli možnost představit činnosti společností a firem Vilém Tvrdík, ředitel strategického marketingu společnosti Hochtief a.s., Luděk Bártek, jednatel společnosti Bártek rozhlasy s.r.o., Markéta Štalmachová, ředitelka vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s., Pavel Macoun, jednatel společnosti GEKON, spol. s r.o., Jiří Kotisa, zástupce společnosti BNSOFT s.r.o., GORDIC distributor, Tomáš Kubín, zástupce E.ON Česká republika, s.r.o., Roman Tvrzník, generální ředitel ELEKTROWIN, a.s. a Tomáš Kovařík, manažer pro veřejnou správu OCÉ Česká republika s.r.o.

III. Národní setkání bylo zakončeno slavnostním koncertem u příležitosti zakončení sedmé sezony společnosti REGIONSERVIS s.r.o.

REPORTÁŽE:

  • ČT 24, 10. června 2008. "Starostové sepsali petici: Chtějí jiný systém financování měst a obcí", klikněte zde...
  • Moderní obce č.7 červenec 2008 "Už nechtěji škemrat na státu o dotace", klikněte zde...

PARTNEŘI NÁRODNÍHO SETKÁNÍ ZDE...

 

Video

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Českolipský sbor

Českolipský sbor

Diskuse

Diskuse

Džamila Stehlíková

Džamila Stehlíková

Ivan Langer

Ivan Langer

Ivan Langer při přednášce

Ivan Langer při přednášce

Ivan Langer přichází

Ivan Langer přichází

Jan Hanuš

Jan Hanuš

Kuloáry

Kuloáry

Losování cen

Losování cen

Michal Doktor

Michal Doktor

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Panel přednášek

Panel přednášek

Panel přednášek

Panel přednášek

Petice

Petice

Podepisování petice

Podepisování petice

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Přednáška partnera

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Příchod účastníků

Příchod účastníků

Roman Línek

Roman Línek

Roman Línek při rozhovoru

Roman Línek při rozhovoru

Rozhovor pro ČT

Rozhovor pro ČT

Rozhovor s Michalem Doktorem

Rozhovor s Michalem Doktorem

Sál hotelu Artemis

Sál hotelu Artemis

Shahab Tolouie a Stanislav Barek

Shahab Tolouie a Stanislav Barek

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stůl řečníků

Stůl řečníků

Tomáš Úlehla

Tomáš Úlehla

Účastníci setkání

Účastníci setkání

V kuloárech

V kuloárech

Vítání účastníků

Vítání účastníků

2008, Záštita pana předsedy vlády ČR, Mirka Topolánka

2008, Záštita pana předsedy vlády ČR, Mirka Topolánka
Stáhnout (Adobe PDF)

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:237
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů186
Místostarostů, náměstků31
Zastupitelů, radních4
Tajemníků, ředitelů úřadů4
Vedoucích úředníků4
Úředníků4
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde

Přílohy


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare