Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

4. prosince 2007 - III. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA

III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

4.prosince 2007 SEČ, HOTEL JEZERKA***

V krásném prostředí Železných hor se v Hotelu Jezerka ve městě Seči sešlo více jak 150 starostek a starostů obcí a měst Pardubického kraje u příležitosti konání III. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje, nad kterým převzal záštitu I. vicehejtman Roman Línek. Pracovní atmosféra byla do značné míry poznamenána vzpomínkou na nedávno zesnulého pana hejtmana Michala Rabase, který se pravidelně účastnil a svou záštitou poctil předchozí ročníky setkání.

Po zahájení ředitelem pořádající společnosti Regionservis s.r.o. Lukášem Tesařem pozdravil účastníky vicehejtman Roman Línek a místostarosta Seče Marcel Vojtěch. Obec Seč získala zpět statut města a místostarosta krátce informoval o plánech dalšího rozvoje tohoto oblíbeného rekreačního centra. Hlavním zaměřením třetího ročníku setkání byla změna daní a příprava rozpočtu obcí na rok 2008 s výhledem. Program setkání byl rozdělen na dopolední a odpolední část, v dopolední části odborného panelu se probírala krajská samospráva a změna daňových zákonů. Roman Línek informoval o připravenosti kraje na fondy EU a zmínil nedávno uplynulou etapu krizového řízení slovy citujeme: "snad kromě tsunami prošel kraj vším". Dále informoval o lepšící se situaci v dopravě (jako první z krajů si Pardubický kraj vzal půjčku z Evropské investiční banky na opravu pozemních komunikací). S oprávněnou hrdostí hovořil o vyrovnaném rozpočtu, nízkém počtu úředníků na Krajském úřadě (nižší počet má pouze Karlovarský kraj, který je nesrovnatelně menším krajem) a pokračující práci týkající se R35 i nutnosti kontinuálně pokračovat na silnicích 2. a 3. třídy. Pan vicehejtman hovořil rovněž o podmínkách čerpání dotací z EU pro nejbližších 7 let (17.12. bude vyhlášena l.výzva, uzávěrka žádostí na podporu projektů rozvoje měst+venkova+cestovního ruchu je 28.3.2008), o Integrovaném operačním programu (nutno čerpat nejen z ROP, ale i z ostatních fondů), zmínil téma ochrany a rozvoje kulturního dědictví národa, program přeshraniční spolupráce (Česko-Polsko) a další možnosti čerpání z neevropských fondů (např. z Norska a Švýcarska). Závěrem svého příspěvku zmínil pan vicehejtman nový hospic v Chrudimi, na který může být kraj plným právem pyšný.

Na příspěvek pana vicehejtmana po diskuzi navázal Eduard Komárek z Ministerstva financí, odborník v oblasti financování územních rozpočtů, který hovořil na téma změny daňových zákonů a dopadů na rozpočty samospráv. Jeho vstup byl jako vždy velmi fundovaný, obsahující podrobné informace tentokrát k novele RUD vstupující v platnost k l.lednu 2008, k investicím přesouvajícím se z ROPů a k připravovanému zákonu, na jehož základě bude zřízen nový Úřad pro zaměstnanost, spadající pod MPSV.

Dopoledního odborný panel po krátké přestávce uzavřel svým příspěvkem na téma Rozpočet obcí a měst na rok 2008 Luděk Tesař, ekonom a expert na rozpočty a finance samospráv na byla věnována Rozpočtu 2008. Přednášející Luděk Tesař, ve svém obsáhlém příspěvku, který si vysloužil obrovský zájem celého publika, zmínil palčivé problémy v oblasti správy veřejných financí v naší zemi a také krátkozrakost EU, jenž s obtížemi dokáže sledovat životy "euroobčanů" v jednotlivých státech unie. V úvodu pan Tesař citoval vicehejtmana Romana Línka slovy:"Udělejte si jasno v cílech !" a poukázal na nutnost provázanosti jednotlivých cílů (strategické plány rozvoje jsou dobré, pouze je třeba je správně naplnit). Kritická slova zazněla na adresu EU a fakt, že finanční prostředky z tohoto zdroje spravují úředníci (týká se samozřejmě ČR + jednotlivých krajů). Je nesprávné, aby rozvoj venkova míjel samosprávu, když 50% obcí v ČR má nižší počet obyvatel než 500 pax. Závěrem hovořil rovněž o významu úvěrů, které i do budoucna budou řešit financování, o významu měkkých projektů, dotýkajících se např. oblasti vzdělávání a o zlepšení finanční situace obcí. Je třeba finančně posílit samosprávy a kraje a to napřímo ne přes dotace ! - takový byl odkaz jeho příspěvku a celého setkání.

V odpoledním odborném panelu se zaměřením na dotace z EU v praxi a informační systémy vystoupil Rostislav Babarík, zástupce společnosti Microsoft s.r.o. (viz níže) a pracovníci Komerční banky a.s., kterou 52% měst a obcí ČR považuje za svou hlavní banku. Květoslava Botková, vedoucí Municipálního financování, představila inovovaný projekt, program PONTE II, určený pro finanční partnerství a podporu a představující ideální způsob pro financování investičních záměrů. Mezi nabízené úvěrové produkty patří závazný i nezávazný příslib či vyšší forma nezávazného příslibu (do 3-5 dnů). Jeho předností je pružnost, nulové sankce za předčasné splácení úvěrů (KB je pokládá za neetické). Paní Botková upozornila na nutnost dodržovat podmínky Bruselu, tj. nutnost veřejného výběrového řízení, trvání smlouvy min. 6 let. Požadavek absolutní transparentnosti je v tomto případě zcela klíčový. Její kolega Rudolf Štika, specialista, hovořil naopak o připravenosti EU a doporučil oblasti, na které je výhodné se orientovat (rozvoj venkova, OP Životní prostředí, IOP Informační a komunikační technologie, Sociální integrace, OP Zaměstnanost a OP Přeshraniční spolupráce. Do budoucna je doporučován OP Životní prostředí - zlepšování života a krajiny, týkající se třeba revitalizace veřejné zeleně.

Vzhledem k náročnému programu je často obtížné zodpovídat specifické dotazy během přednášek. O to více pak přítomní využívají možnost osobního kontaktu s přednášejícími. Bylo tomu tak i na Seči, včetně času vyhrazenému pro prvotřídní občerstvení, slosování dotazníků včetně příjemných a hodnotných cen. Generálním partnerem III. ročníku setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje byla firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jejíž zástupce Luboš Kačírek představil jak činnost firmy, tak programy, jimiž reaguje na municipální požadavky (např. sběrné dvory). Oficiálního partnera společnost MICROSOFT s.r.o. představil Rostislav Babarík v obsáhlém vstupu Informační město, rozděleném do tří oddílů: budování IGovernmentu ("Lepší služba pro občany", zavádění moderních prostředků pro lepší komunikaci), projekty pro veřejnou správu (zákon o elektronickém podpisu, jehož uvedení do života brání technická nepřipravenost subjektů, projekt Spisová služba, vstupující v platnost od ledna 2008, projekt Registr oznámení, jehož realizace se předpokládá k 30.6.2008). Hlavními partnery setkání byly firmy CTS corp. s.r.o. (výkonný ředitel Petr Dvořák doporučil nelpět na jediné investiční akci), TR Antoš s.r.o. (majitel Jiří Antoš představil hlavní produkt firmy, dětská hřiště z akátového dřeva), ELSTAV lighting s.r.o., KOMERČNÍ BANKA a.s., dále partneři a mediální partneři KRAJSKÉ NOVINY a EVROPSKÉ NOVINY byli rovněž po celou dobu setkání plně k dispozici. Všechny partnerské firmy představovaly možnosti, využitelné především pro města a obce.

Video

Generální partner akce

V průběhu přednášky

V průběhu přednášky

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Rostislav Babarík

Rostislav Babarík

Roman Línek a Luděk Tesař

Roman Línek a Luděk Tesař

V kuloárech

V kuloárech

Roman Línek

Roman Línek

Při prezentaci

Při prezentaci

Prezentace.JPG

Prezentace.JPG

Petice

Petice

Partneři setkání

Partneři setkání

Stůl řečníků

Stůl řečníků

Stánek partnera_3

Stánek partnera_3

Stánek partnera_2

Stánek partnera_2

Stánek partnera_6

Stánek partnera_6

Stánek partnera_5

Stánek partnera_5

Stánek partnera_4

Stánek partnera_4

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Starostové

Starostové

Skupinové foto

Skupinové foto

Setkání začíná.JPG

Setkání začíná.JPG

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Květoslava Botková

Květoslava Botková

Eduard Komárek

Eduard Komárek

Diskuse

Diskuse

Dotaz

Dotaz

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:165
Z toho:
Starostů120
Místostarostů35
Zastupitelů (resp. úředníků)10

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare