Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

20. února 2007 - I. Celostátní konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v České republice

Regionservis Ve spolupráci s Evropskou asociací studentů práva ELSA Brno, pod záštitou Doc. JUDr. Jana SVATONĚ, CSc. děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, uspořádal dne 20. února roku 2007 I. Celostátní konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v České republice. Tato charitativně odborná konference komunálních politiků, odborníků, podnikatelů a odborné i laické veřejnosti byla zaměřena především na bezpečnost silniční dopravy, legislativu, infrastrukturu, technologická řešení obnovy komunikací a koncepci rozvoje s praktickými poznatky v regionech. Část výtěžku z akce byla v souvislosti s hlavním tématem poukázána charitě "České sdružení obětí dopravních nehod".
V aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity se sešlo více jak 60 účastníků z řad Statutárních měst, dále pak obcí a odborných organizací. Účastníky a hosty konference přivítali Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis, Lukáš SZABÓ, Vice President ELSA Brno a prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ CSc., proděkanka Právnické fakulty. Za Generálního partnera společnost AVE CZ odpadové hospodářství přítomné pozdravil Bc. Marcel BENDA, ředitel provozovny Brno, který mimo jiné představil oblast působení a možné užitečné produkty této společnosti v souvislosti s městy a obcemi.
V dopoledním panelu vystoupil Ing. Ivo VYKYDAL, náměstek ministra dopravy. Ve své přednášce se zaměřil na důležitou a dnes velmi palčivou oblast, zlepšení provozu na pozemních komunikacích, všechny účastníky podrobně seznámil se statistikami nehodovosti a výhod, které přinesl nový silniční zákon. Zvláště zajímavé bylo srovnání počtu nehod v krajích a také počty udělených bodů neukázněným řidičům, v tomto ohledu silně zaostává Karlovarský kraj, nejslušnější řidiči jsou pak v Pardubickém kraji. Na jeho vystoupení navázal Mgr. Tomáš ÚLEHLA, člen Rady města Zlína a poslanec PSP ČR za ODS. Pan poslanec účastníky informoval o praktických zkušenostech při řešení krizového řízení a dopravy ve městě Zlíně a praktických zkušeností s opatřeními, které Zlín v nedávné době zavedl a díky kterým se zklidnila doprava ve městě, jeho přednáška a následná otevřená debata sklidily u přítomných velký aplaus. Bezpečnostní systémy založené na identifikaci SPZ a RZ společně s praktickými příklady a podnětnou diskusí byly předmětem prezentace Ing. Milana KLADNÍČKA, zástupce ředitele Městské policie města Zlína. Následná živá diskuse se přenesla do kuloárů a neúnavně probíhala i při přestávce na oběd.
I při odpoledním panelu vystoupilo mnoho zajímavých řečníků. Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, specialista na silniční dopravu a bezpečnost přednesl účastníkům praktické příklady bezpečnosti silniční dopravy v obcích a Ing. Pavel TUČKA z Centra dopravního výzkumu v Brně přiblížil problematiku lokalizace dopravních nehod s využitím systému GPS.
Po přestávce na kávu a občerstvení pozdravila a poděkovala za solidaritu účastníků setkání Miluše VONDRUŠKOVÁ, předsedkyně Českého sdružení obětí dopravních nehod. Na konec jejího vystoupení předal ředitel programu Regionservis Lukáš Tesař symbolický šek na částku 10 000,- korun. Společnost Regionservis tak rozšířila svojí finanční podporu sdružení na celkovou částku 70.000,- Kč. V následujícím sledu přednášek tematicky zaměřených na praxi a bezpečnost v běžném silničním provozu spojenou s názory odborníků a diskusí s příslušníky Policie České republiky, městské policie Brna, Zlína atd., účastníky a pozvanými hosty, vystoupila například Mgr. Jana BĚHANOVÁ, psychosociální poradce Českého sdružení obětí dopravních nehod, plk. JUDr. Jaroslav VANĚK, ředitel Policie ČR Brno - město a Bc. Ivo HERCEG, vedoucí Dopravní jednotky brněnské městské policie.
Na závěr celého setkání se rozproudila živá diskuse v kuloárech, kde si účastníci setkání vyměňovali vlastní zkušenosti a poznatky z oblastí probíraných témat a mohli tak konfrontovat postřehy a problémy vlastních regionů s jinými.
I když konference měla v účasti své rezervy, tak byli všichni přítomní spokojení a zajisté se zájem o druhý ročník rozšíří i mezi další města, obce a odborné organizace.

Generální partner akce

AVE

Účastníci setkání

Účastníci setkání

foto 3

foto 3

foto 2

foto 2

foto 1

foto 1

foto 7

foto 7

foto 6

foto 6

foto 5

foto 5

V sále

V sále

Tomáš ÚLEHLA

Tomáš ÚLEHLA

Robert ŠŤASTNÝ

Robert ŠŤASTNÝ

Rozhovory po skončení setkání

Rozhovory po skončení setkání

Při přednášce

Při přednášce

Pult řečníků

Pult řečníků

Prezentace partnerů

Prezentace partnerů

Stánek generálního partnera

Stánek generálního partnera

foto 4

foto 4

Setkání v plném proudu

Setkání v plném proudu

Miluše VONDRUŠKOVÁ

Miluše VONDRUŠKOVÁ

Jaroslav VANĚK

Jaroslav VANĚK

Ivo VYKYDAL a Tomáš ÚLEHLA

Ivo VYKYDAL a Tomáš ÚLEHLA

Ivo VYKYDAL

Ivo VYKYDAL

Ivo HERCEG

Ivo HERCEG

Diskuse

Diskuse

Atmosféra v aule

Atmosféra v aule

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:62
Z toho:
Starostů36
Místostarostů14
Zastupitelů (resp. úředníků)12

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare