Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

26. září 2023 - XIX. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

     Místo konání: CONGRESS CENTER PARKHOTEL PLZEŇ****,
     U Borského parku 2791/31 (sál Conferenza)
     MAPA: ZDE STRÁNKY MÍSTA KONÁNÍ: ZDE
     Cílová skupina:
 starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní, zastupitelka, zastupitel, tajemnice, tajemník.
 
Aktuální témata v programu setkání:
 • Program krajského setkání jsme přizpůsobili aktuálním novinkám nejen z oblasti legislativního dění. V rámci příspěvků se zaměříme především na dopady pro obce a města spojené s jednotlivými tématy a aplikování do praxe.
 • Krajské setkání se především tedy nese v duchu sdílení zkušeností, rad a doporučení pro výkon volených funkcí. Velký prostor je z těchto důvodů věnován i diskusi.
 • Hovořit budeme mimo jiné o novele zákona o účetnictví, odpadech a kybernetické bezpečnosti. Ani tento ročník však nezapomínáme na vždy aktuální debatu o investicích, hospodaření, veřejných financích a budoucnosti české ekonomiky.

Zaměření: 

 1. Využití ekonomického potenciálu obce a její financování
 2. Přehled vývoje a výhledu ekonomiky obcí, aktuality s dopadem na obce
 3. Ukázky z praxe zdravého hospodaření obcí a měst
 4. Nový zákon o účetnictví a jeho dopady do hospodaření obcí
 5. Komunitní energetika jako příležitost pro obce a města
 6. Budoucnost české komunitní energetiky
 7. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a s tím spojené úkoly pro samosprávy
 8. Novela zákona o odpadech, předpokládané změny a dopady na obce a města
 9. Nová pravidla pro třídění odpadu a recyklaci PET
 10. Změna pravidel v cirkulární ekonomice
 11. Páchání trestných činů v kyberprostoru

V současné době nadále jednáme se zástupci odborné veřejnosti ohledně vystoupení na setkání starostů a místostarostů Vašeho kraje. Z tohoto důvodu se finální podoba programu může mírně lišit. Děkujeme za pochopení.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN - PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
VYUŽITÍ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU OBCE – UKÁZKY TOHO, CO FUNGUJE. PŘEHLED VÝVOJE A VÝHLEDU EKONOMIKY OBCÍ, AKTUALITY S DOPADEM NA OBCE. NOVÝ ZÁKON O ÚČETNICTVÍ. DOPADY DO HOSPODAŘENÍ OBCÍ, POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VEDENÍM ÚČETNICTVÍ.

9:05Zdravé hospodaření obcí a měst – co funguje v praxi
 Vývoj ekonomiky, rozpočet a výhled obcí – základní přehled pro volené zástupce
 Doporučení nejen nově zvoleným starostům
 Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv
 Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí
09:45Diskuze k tématu
10:00Nový zákon o účetnictví - přehled hlavních změn, dopady do hospodaření obcí a příspěvkových organizací, forma účetních záznamů.
 Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí
10:15Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:3030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.

KOMUNITNÍ ENERGETIKA JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBCE A MĚSTA. NOVÁ PRAVIDLA PRO TŘÍDĚNÍ ODPADU A RECYKLACI PET. ZMĚNA PRAVIDEL V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE.

11:00Budoucnost české komunitní energetiky. Aktuální a plánované legislativní změny. Fungující příklady z praxe.
 Anna Michalčáková, Unie komunitní energetiky (UKEN)
11:30Diskuze k tématu
11:45Novela zákona o odpadech. Předpokládané změny a dopady na obce a města. 

 Chystaná pravidla pro třídění a zálohování. Výhled cirkulárního hospodářství.
 Ing. Jiří Valta, vedoucí oddělení odpadového a oběhové hospodářství České informační agentury životního prostředí (CENIA)
12:15Diskuze k tématu
12:30Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:4530 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
PÁCHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ V KYBERPROSTORU A PREVENCE KRIMINALITY. NOVÝ ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI.

13:15Páchání trestných činů v kyberprostoru.
 Obecní zabezpečení, praktické rady, nárůst kyberkriminality.
 kpt. Bc. Jakub Knap, odbor analytiky a kybernetické kriminality, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
13:35Diskuze k tématu
13:50Kybernetická bezpečnost, její dopady a implementace. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Úkoly pro samosprávy.
 Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky a smlouvy o dílo
14:15Diskuze k tématu.

14:30

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
14:45UKONČENÍ KRAJSKÉHO SETKÁNÍ
 Po celý den podáváme účastníkům kvalitní občerstvení.

 CENA: 1.750,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).

PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Regionservis si vyhrazuje právo na změnu místa nebo termínu akce v případě zásahu vyšší moci. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet (na základě zálohové faktury nebo daňového dokladu). Platby na místě hotově z časových důvodů nepřijímáme. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 21.9.2023.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:103
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů67
Místostarostů, náměstků29
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů5

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare