Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Akreditované semináře

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

9. února 2023 - Zákonná úprava práv a povinností spojených s výkonem funkce starosty, místostarosty, radního a zastupitele

Zákonná úprava práv a povinností spojených s výkonem funkce starosty, místostarosty, radního a zastupitele obcí a měst

Místo konání: Loučeň, Zámecký hotel Maxmilián****, Konferenční sál, Loučeň 1, 289 37, PREZENTACE MÍSTA: ZDE MAPA: ZDE

Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, volený zástupce, tajemník

Cíle a zaměření semináře: Jednodenní seminář určený zejména pro nově zvolené starosty, místostarosty, členy rad a zastupitelstev obcí a měst uvádí do problematiky ústavní a zákonné úpravy výkonu jejich veřejných funkcí. Důraz je kladený na vymezení působnosti a pravomocí orgánů obcí a měst, vymezení zákonné odpovědnosti za rozhodování v těchto orgánech, stejně jako na povinnosti spojené s péčí řádného hospodáře při správě obecního nebo městského majetku.

Prezence účastníků od 8:45 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zákonná úprava práv a povinností spojených s výkonem funkce starosty, místostarosty, radního a zastupitele obcí a měst
JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
 Profil přednášejícího
 Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako starosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.

Cíle přednášky:
 Uvést nově zvolené zastupitele do problematiky veřejné správy, a výkonu samostatné působnosti, práva a povinnosti při výkonu své funkce, hospodaření a financování a výčet toho nejdůležitějšího pro svou práci, praktické rady a zkušenosti.
 Obsah přednášky:
 
 • Ústavní a zákonná úprava výkonu samosprávy a státní správy orgány obcí a měst
 • Působnost a pravomoc orgánů obce nebo města (starosta, rada, zastupitelstvo, výbory, komise)
 • Obecní a městský úřad (způsob řízení, zaměstnanci obce, zákon o úřednících územně samosprávných celků, zákoník práce)  
 • Zákonná úprava jednání zastupitelstva a rady obce (jednací řády, svolávání, hlasování, pořizování a zveřejňování zápisů a audiozáznamů)
 • Problematika odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů a dalších členů orgánů obcí a měst 
 • Zákonná úprava střetu zájmů při výkonu veřejné funkce (neslučitelnost výkonu funkcí, nárok na odměnu, povinná oznámení, vedení registru oznámení, přestupky a správní delikty)
 • Obecně závazné vyhlášky obcí a nařízení obcí (zákonné vymezení, judikatura Ústavního soudu, konkrétní příklady); vnitřní předpisy, a směrnice  
 • Odpovědnost za škodu způsobenou představiteli obce; zákonná povinnost péče řádného hospodář
 • Trestněprávní aspekty v činnosti orgánů obcí
 • Právní dispozice s majetkem obce - nakládání s pozemky a stavbami
 • Uzavírání smluv z pohledu obcí – „na co je třeba si dát pozor“ (zveřejňování záměru, schvalovací doložka, zveřejňování smluv)
PŘEHLED PŘESTÁVEK (v případě potřeby lektor určuje časy přestávek dle uvážení)
10:0015 minutová přestávka na občerstvení
11:3015 minutová přestávka na občerstvení
13:30UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU). OBĚD A OBČERSTVENÍ MAJÍ ÚČASTNÍCI V RÁMCI SEMINÁŘE.

CENA: 3.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a materiály od lektora v elektronické podobě. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet (na základě zálohové faktury nebo daňového dokladu). Platby na místě hotově z časových důvodů nepřijímáme. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 6. ÚNORA 2023 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy (GSM: 724 931 593).

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:7
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů4
Místostarostů, náměstků3

Spokojenost s akcí


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare