Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

12. - 13. srpen 2021 - Investiční výstavba, financování a hospodaření s majetkem obcí, měst

Komplexní konference o investiční výstavbě a hospodaření s majetkem obcí, měst a krajů
Součástí konference jsou dva akreditované semináře u MVČR, (Financování obcí - rozpočet a Pozemky a stavby)

AKTUALITA: Program je doplněn o podrobné informace o dopadech epidemie na financování, hospodaření a investice územních samospráv.

Místo konání: PLZEŇPLZEŇSKÝ PRAZDROJ, reprezentační sály "Secese", Východní Předměstí 2499 MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte…
Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, úředníci a vedoucí odborů právních, veřejných zakázek, investičních, majetkoprávních a ekonomických odborů, manažeři a zástupci organizací zřízených samosprávami, kteří řeší investice a hospodaření.

Zaměření: Komplexní a praktické informace o investování obcí a měst a hospodaření s majetkem atp. Investiční plánování, management, výběr dodavatele, smlouva o dílo, technický dozor investora, reklamační řízení v praxi. Trestná a hmotná odpovědnost. Pravidla a zákonná omezení při nakládání s veřejným majetkem.

Cílem konference je získání odpovědí na časté otázky např.:

 • Finanční krytí investic samospráv, jak správně stanovit finanční možnosti samosprávy pro investice? 
 • Jak nastavit projekty a jejich financování? resp. plán rozvoje obce včetně financování
 • Dotace – co je třeba znát při využití investičních dotací?
 • Úvěry – kdy je využít, jaké existují tipy úvěrů, jejich správné nastavení a ceny – jakým chybám se vyhnout?
 • Jak efektivně nastavit vnitřní postupy a směrnice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu?  
 • Způsobilost výdajů u zakázek velkého rozsahu?
 • Jak má správně vypadat veřejná zakázka na stavební práce - dílo?
 • Smluvní vztah obce s projektantem a stavební firmou - na co si dát pozor při uzavírání smluv o dílo?
 • Jaké jsou odpovědnost za vady na díle (zjevné a skryté vady)?
 • Jak má vypadat dohled investora na dodavatele stavby? (projektový management, technický, stavební a autorský dozor)
 • Jaké je právní, trestní a hmotná odpovědnost všech zúčastněných stran? (např. volených zástupců, úředníků a dodavatele)
 • V posledních měsících bylo schváleno několik zásadních změn v zákonech upravujících nakládání s pozemky a stavbami ve vlastnictví obcí a měst, co je jejich obsahem?
 • Na co si dát pozor při umístění cizích staveb na pozemcích obce?
 • Jakým způsobem aktuální judikatura řeší problematiku pozemních komunikací?
 • V jakých případech se po novele občanského zákoníku uplatní zákonné předkupní právo ve prospěch nebo k tíži obce?
 • Jaké jsou podmínky pro vyvlastnění nebo jiné omezení vlastnického práva pro veřejně prospěšnou stavbu?   
1. DEN - PREZENCE OD 8:45 HODIN
POZEMKY A STAVBY Z POHLEDU INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ OBCÍ A MĚST
9:00JUDr. Michal Votřel, MPS

Profil:

Ředitel územního pracoviště Hradec Králové, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Obsah:

1. Povinnost účelného a hospodárného nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích.
2. Neplatnost právních jednání obcí z důvodu porušení zákona.
3. Zveřejňování záměru po novele obecního zřízení zákonem č. 106/2016 Sb.
4. Nakládání s majetkem obce po novele obecního zřízení (2016).
5. Právní pojem věci, součást a příslušenství věci.
6. Superficies solo cedit.
7. Držba, vydržení, derelikce.
8. Služebnosti a reálná břemena.
9. Právo stavby.
10. Předkupní právo, aplikace zákonného předkupního práva.
11. Stavby na cizích pozemcích, stav před a po 1. lednu 2014, veřejná prostranství, dočasné stavby (superedifikát).
12. Další příklady uplatňování práva "Superficies solo cedit", např. povrchové a podzemní vody, jeskyně, skalky, garážová stání atp.
13. Nediskriminační přístup při nakládání s obecním majetkem 

10:3015 minutová přestávka na kávu a občerstvení (džusy, sladké a slané pečivo atp.)
12:00

OBĚD O DVOU CHODECH

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A SMLOUVA O DÍLO + PRAKTICKÉ OTÁZKY A ŘEŠENÍ DOHLEDU NAD STAVBOU

13:00

MGR. PETR PRÁŠEK

Profil:advokát s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení, Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně absolvoval v roce 2008, advokátem je od roku 2015, ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a strukturální fondy, na právo duševního vlastnictví, včetně informačních technologií, na obchodní právo a právo energetické, V minulosti působil ve funkci vedoucího právního oddělení řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Obsah:​1. Určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
2. Určení předmětu plnění veřejné zakázky.
3. Tržní konzultace pro stavební práce.
4. Druhy řízení - stavby.
5. Doklady v rámci nabídky, opravy a změny nabídky.
6. Způsobilost dodavatele, kvalifikace dodavatele, hodnocení, poddodavatelé.
7. Další požadavky na obsah nabídky a součinnost před podpisem smlouvy.
8. Skončení zadávacího řízení.
9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.
10. Elektronizace veřejných zakázek, elektronické nástroje.
11. Smluvní podmínky veřejné zakázky na stavební práce.
12. Technický dozor.
14:0015 minutová přestávka na kávu a občerstvení
14:30UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU
16:15BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM V PLZEŇSKÉM PRAZDROJI A JEHO SKLEPENÍ SE ŠKOLOU ČEPOVÁNÍ PIVA
 
 • Prohlídka pivovaru (velmi poučné a pestré), s ukázkou jediného a správného čepování piva, jak ho zná a ctí každý dobrý pan výčepní.
 • Posezení v prostorách Plzeňského Prazdroje s pohoštěním, hudbou a exkluzivně neomezenou konzumací nefiltrovaného Prazdroje.
 • Internetová prezentace "zážitků v Prazdroji": klikněte zde...
 • poznámka: konkrétní podoba doprovodného programu je závislá na konkrétních, vládních opatřeních a kapacitách prostor pivovaru.
2. DEN - PREZENCE OD 9:15 HODIN

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A ROZVOJE SAMOSPRÁVY - NÁSTROJE ROZVOJE OBCÍ A MĚST

9:30Ing. MIROSLAV MATEJ, Ph.D.
Profil:MF ČR - Ředitel odboru 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, bývalý naměstek ministra financí

 

Ing. LUDĚK TESAŘ
Profil:Ekonom specializující se na města a obce s 20ti letou zkušeností z praxe, MF ČR, ÚV ČR a samospráv, spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR.
 Obsah přednášky:
 1. Strategický (akční) plán (program) obcí a měst.
2. Problémy většiny strategických plánů územních samospráv.
3. Akční Plán rozvoje obce, Akční plán s finančním krytím – ukázka.
4. Střednědobý výhled rozpočtu, formality nebo užitečný nástroj?, doporučený obsah, povinné informace ke zveřejnění na úřední desku.
5. Rozpočet obcí a měst, struktura, doporučení, rozpis.  
6. Monitoring hospodaření obcí a krajů.
7. Finanční analýza a úvěry, poznání finančního zdraví a možností, definice stropu zadluženosti, příklady analýz z praxe.
8. Finanční možnosti obcí a měst, změny RUD, nárůsty daňových příjmů, zjištění finanční kondice obce, praktické příklady a ukázky.
9. Investiční možnosti obce, příjem vs. výnos, výdaj vs. náklad, příklady využití účetnictví pro efektivní plánování.
10. Účetnictví – plán činnosti organizace, finanční plán organizace, co zjistím z účetnictví, aktuální stav majetku a závazků.
11. Předpokládané přírůstky a úbytky zdrojů a další rizika.
12. Přehled hlavních rizik ve finančním plánování a hospodaření.
11:0015 minutová přestávka na kávu a občerstvení (džusy, sladké a slané pečivo atp.)
14:00UKONČENÍ KONFERENCE OBĚDEM O DVOU CHODECH

 

 

Video


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare