Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

    Pořádáno pod záštitou pana Martina Půty hejtmana Libereckého kraje

   Místo konání: LIBEREC, BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU, Multimediální sál (vchod do sálu je vedle vchodu do úřadu, bude označen), ul. U Jezu 642/2a MAPA: ZDE
   Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.

Zaměření: 

1.    Aktuální problematika Libereckého kraje, rozvoj a spolupráce s obcemi,
2.    Základní zákonné povinnosti představitelů obcí – aktuální judikatura a praxe,
3.    Průběh jednání zastupitelstev z pohledu zákona v praxi,
4.    Péče řádného hospodáře v každodenní praxí představitelů obcí a měst,
5.    Hospodaření a financování obcí a měst, aktuální vývoj a výhled investování do konce roku 2022,
6.    Finanční a investiční možnosti a příležitosti obcí a měst v letech 2019–2022,
7.    Veřejné zakázky, výběrová řízení, zadávací dokumentace, diskuze nad nejčastějšími problémy v praxi,
8.    Smlouva o dílo, časté nedostatky, spory mezi investory a zhotoviteli, soudní a právní praxe,
9.    Správný postup pro vydávání obecně závazných vyhlášek,
10.  Rozvoj a investice obcí a měst, příležitosti v letech 2018–2022, praktické rady, tipy a funkční modely,
11.  Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

Jubilejní patnáctý ročník setkání představitelů obcí a měst Libereckého kraje se konal 24. ledna 2019 v Liberci, v multimediálním sále krajského úřadu.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty. Úvodní slova patřila panu Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, který má na starosti rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Popřál všem hodně úspěchů v nelehké práci vedení obcí a měst. Sdělil aktuální informace o přípravě krajského dotačního programu na obnovu venkova. Podrobněji se věnoval programu retence, tj. zadržování vody v krajině, kterým chce kraj přispět k prevenci proti suchu.

První odborná přednáška byla zaměřena na základní zákonné povinnosti představitelů obcí, aktuální judikaturu a její praktické naplňování. Pan JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog a starosta města, popsal všechny možné okolnosti vzniku a zániku mandátu zastupitele, problém neslučitelnosti výkonu funkcí z pohledu zastupitele, nastupování náhradníků, postupy při poklesu počtu mandátů pod zákonem stanovenou výši, zásady odměňování zastupitelů, druhy povinných oznámení dle zákona o střetu zájmů. Všechny uvedené kapitoly popsal nejen teoreticky, ale především je ilustroval na příkladech z praxe. Zodpověděl řadu otázek, byl k dispozici pro individuální konzultace.

Chytrá řešení od ČSOB nabídl pan Ing. Pavel Seidl, zástupce ČSOB. Řešení pomohou zjednodušit systém placení a odbavování ve veřejné dopravě, při parkování a dalších službách měst. Ukázal komplexní řešení, která již fungují v několika velkých městech v ČR. Předvedl výhodnost platebních terminálů v praktickém provozu úřadů samospráv. Nabídl konzultační služby při vytváření rozvojových projektů, nabídl také přednášky o finanční gramotnosti pro základní a střední školy.

Nad otázkou: „Jak se lidé rozhodují?“ se zamyslel pan Martin Zemek, zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Požádal posluchače, aby se správně rozhodli…

Ředitel Odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR pan Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ve své prezentaci podal velmi příznivé souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí za období od r. 2001. Ukázal nárůst daňových příjmů obcí, konstatoval maximální úroveň přebytku rozpočtů obcí a krajů. Zmínil, že veřejné finance v ČR jsou v nejlepší kondici v celé EU. Okomentoval návrh státního rozpočtu na r. 2019, a to především s ohledem na parametry systému rozpočtového určení daní, které by měly být pro obce výhodnější (navýšení příspěvku obcím na výkon státní správy, na řešení opatrovnictví, na regionální školství, ve kterém dojde k navýšení příspěvku na žáka na 14500 Kč). Zmínil také zajímavou novinku týkající se měření radonových hodnot, které bude zájemcům plně hrazeno.

Pan Ing. Tomáš Hrodek, jednatel společnosti CityZEN Living, s.r.o., předvedl nabídku výstavby odpočinkových míst na veřejných prostranstvích. Ukázal sestavy betonových laviček, grilovacích míst, odkládacích prvků. Nabídl uspořádání společenských akcí s využitím prezentovaných produktů.

Na vystoupení zástupce ministerstva financí navázal pan Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv, který vyzval obce a města k většímu investování, k maximálnímu využití současné pozitivní ekonomické situace státu. Doporučil nově zvoleným samosprávám, aby si udělaly inventuru připravených rozvojových projektů a samy se pustily do přípravy dalších. Doporučil, aby obce omezily přispívání na provoz nejrůznějších zájmových organizací, ale zaměřily svoji pozornost především na investování do budov a ploch využívaných těmito organizacemi. Varoval před projekty připravovanými nikoliv podle potřebnosti a užitečnosti, ale podle toho, na co jsou zrovna k dispozici nějaké dotace.

Nové trendy v oblasti varovných a vyrozumívacích systémů představil pan Daniel Merta, specialista společnosti Empemont, s.r.o., Valašské Meziříčí. Uvedl příklady z praxe se zaměřením na mimořádné situace. Nabídl také velmi úsporná řešení veřejného osvětlení.

Společný projekt Regionservisu a firmy GEMOS Dopravní systémy, a.s., na zvýšení bezpečnosti dopravy „Proč?“ prezentoval pan Ing. Michal Sedlák. Projekt řeší komplexně, ve vzájemné provázanosti a s využitím nejmodernější techniky čtyři základní okruhy problémů - parkování, rychlost, odvahu, čas.

Efektivní a transparentní zpeněžení obecního majetku prostřednictvím veřejné dražby ukázal pan Kamil Stupka, zástupce společnosti DRAŽBYPROST, s.r.o. Hlavními výhodami této metody jsou transparentnost a záruka maximálního výnosu.

Správný postup při uzavírání smlouvy o dílo, nejčastější chyby v praxi, rozhodování sporů v praxi českých soudů, na co je třeba si dát pozor jako investor, nejčastější pochybení zhotovitelů díla a dopady na rozvoj obce, vazby na výběr dodavatele, zadávací dokumentaci, to byly okruhy, které popsal ve svém vystoupení pan Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky a smlouvy o dílo. Uvedl řadu konkrétních příkladů z praxe, zodpověděl množství dotazů od posluchačů, byl k dispozici přítomným k osobním konzultacím.

Závěrečná přednáška patřila panu Ing. Bc. Miroslavu Veselému, vrchnímu ministerskému radovi z Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Zabýval se v ní úkoly nového zastupitelstva obce v oblasti tvorby obecně závazných vyhlášek (OZV). Objasnil jejich platnost, postup vydávání, velmi podrobně oblasti řešené OZV. Ukázal statistiku kontrol OZV a nejčastější chyby a nedostatky. Pro ilustraci použil špatné, mnohdy až kuriózní příklady OZV z praxe. Upozornil na problematiku vymáhání záměrů OZV, potřebu jejich aktualizace, nezákonnost některých OZV a následky z toho vyplývající.

Setkání tradičně ukončilo losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelské posezení u trochu pozdního oběda.

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

24. ledna 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:67
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů47
Místostarostů, náměstků19
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare