Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

22. února 2018 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

Místo konání: ÚSTÍ NAD LABEM, CLARION CONGRESS HOTEL****, Špitálské náměstí 3517/1a, WEB SÁLU: ZDE MAPA: ZDE
Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, volený zástupce obce a města.

Aktuality v programu: Novela zákona o obcích, nové odměňování zastupitelů obcí a měst a novela stavebního zákona změny s účinností od 1. ledna 2018. GDPR - ochrana osobních údajů změny od 25. května 2018. 

Zaměření: 

1.    RE:START – vládní projekt restrukturalizace Ústeckého kraje, strategie a cíle,
2.    Nové odměňování zastupitelů obcí a měst s účinností od 1. ledna 2018,
3.    Financování obcí a měst v roce 2018, hospodaření a investice, aktuální problémy, řešení a doporučení,
4.    Nový zákon o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. a sdílení daně z hazardu,
5.    Přehled legislativních změn v oblasti rozpočtového hospodaření a plánování, plnění rozpočtu,
6.    Zvýšení investičních příležitostí obcí a měst,
7.    Novela obecního zřízení a novela občanského zákoníku dopady do rozhodovací praxe orgánů obcí a měst,
8.    GDPR – stávající ochrana osobních údajů a po 25. 5 2018, nařízení EU č. 2016/679,
9.    Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

V pořadí již třináctý ročník setkání představitelů obcí a měst Ústeckého kraje se konal 22. února 2018 v Ústí nad Labem, v kongresových prostorách Clarion Congress Hotelu.

Na úvod účastníky pozdravila paní Věra Nechybová, primátorka krajského města. Zmínila aktuální projekty a investiční akce, kterými město v současnosti žije.

První odbornou přednášku uvedla paní Andrea Langhamerová, pracovnice úřadu zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Ve svém vystoupení představila „RE:START“ – vládní projekt restrukturalizace Ústeckého kraje, důvody a postup jeho vzniku. Ukázala nelehkou situaci při získávání finančních prostředků na realizaci vytčené strategie a cílů. Zmínila jednotlivé pilíře činnosti a předpokládané alokace na jejich naplnění. Podrobněji se věnovala především oblasti vědy a výzkumu, lidských zdrojů, sociální stabilizace, životního prostředí, které v sobě zahrnuje i tolik žádané náklady na demolici opuštěných domů a objektů.

Další vystoupení patřilo panu Mgr. Stanislavu Szpandrzykovi, členu kontrolní skupiny odboru veřejné správy dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Seznámil přítomné se změnami v odměňování zastupitelů obcí a měst platnými od 1. 1. 2018. V prezentaci ukázal přehledné tabulky pro odměňování zastupitelů a posléze zmínil všechny potřebné informace k termínům a platnosti změn, k novému systému velikostních kategorií obcí podle počtu obyvatel, k „odchodnému“ a odměnám. Z řad posluchačů bylo vzneseno mnoho dotazů a připomínek, které se týkaly především zastupování starostů v době jejich dlouhodobé nepřítomnosti, a také novému systému vyplácení „odchodného.“

Zástupce ČSOB, a.s., pan Pavel Seidl, nabídl obcím aktuální chytrá řešení pro zlepšení mobility občanů, správy budov a energetiky. Ukázal zajímavé využití regionálních a ticketingových karet, připomněl moderní trendy využívání platebních terminálů na úřadech samosprávy.

Nad otázkou: „Jak se lidé rozhodují?“ se zamyslel pan Martin Zemek, obchodní zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Vyzval posluchače, aby se správně rozhodli…

Ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí, pan Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ve své prezentaci podal velmi příznivé souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí v roce 2017. Ukázal nárůst daňových příjmů obcí, konstatoval maximální úroveň přebytku rozpočtů obcí a krajů. Na řadě souhrnných tabulek a grafů ukázal dosavadní vývoj státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů, nastínil vyhlídky pro r. 2018, ve kterém se opět očekává kladný hospodářský růst. Zabýval se praktickými aspekty tolik diskutovaného zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dluhová brzda, fiskální pravidla), povinnostmi obcí zveřejňovat dokumentace rozpočtů včetně zřizovaných příspěvkových organizací (termíny, lhůty, rozsah), připomněl důležité legislativní změny v r. 2018 (novela RUD, daň z hazardu).

Na jeho slova navázal pan Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv, který vyzval obce a města k většímu investování, k maximálnímu využití současné pozitivní ekonomické situace státu. Důrazně varoval před projekty připravovanými nikoliv podle potřebnosti a užitečnosti, ale podle toho, na co jsou zrovna k dispozici nějaké dotace. Zásadně kritizoval nesmyslnou a přebujelou byrokracii spojenou se žádostmi o dotace a jejich následným čerpáním. Doporučil, aby byl systém dotací zrušen a příslušné finanční prostředky dány obcím k jejich rozvoji. Obce samy nejlépe vědí, na co by takové prostředky užily. Vyjádřil se rovněž k mnoha zbytečným povinnostem vyplývajících pro obce ze zákona o rozpočtové odpovědnosti. Popsal dopady tzv. přehřátí trhu práce - ČR má v přepočtu na počet obyvatel nejvyšší nabídku práce.     

Chytré řešení snižování skládkovaného odpadu předvedla paní Veronika Rajnišová, regionální manažerka společnosti JRK, s.r.o., největšího dodavatele plastových kompostérů. Na příkladech několika obcí dokumentovala úspěšnost dodávaného systému ECONIT. Uvedla také zajímavou novinku - elektrický kompostér na kuchyňské zbytky.

Zástupce společnosti Cleerio, s.r.o., pan Václav Macek, nabídl využití mobilních zařízení při správě a evidenci obecního majetku, od základních katastrálních údajů až po pasporty veřejného osvětlení a dalších inženýrských sítí.

Důležitost podrobných analýz spotřeby energie v různých institucích ukázal pan David Jedlička ze společnosti Enerfis, s.r.o. Na příkladech z praxe dokumentoval zajímavé výsledky analýz a především následná opatření vedoucí k řádnému hospodaření s energií a k finančním úsporám.   

Přednáška v podání pana JUDr. PhDr. Petra Koláře, Ph.D., právníka s letitou praxí v územní samosprávě a místostarosty, patřila tématu správy obecního majetku přístupem řádných hospodářů. Shrnul všechny aktuální novely obecního zřízení, podal k nim příslušný komentář. Zmínil problémy neplatnosti právních jednání obcí z důvodu porušení zákona, časté nedostatky při zveřejňování prodeje obecního majetku, výhody i nevýhody prodeje majetku formou veřejných dražeb, upozornil na velké problémy při odchýlení od cen obvyklých při prodeji majetku. Popsal komplikace, které nastávají při stavbách na cizích pozemcích, při předkupním právu, při porušení sousedských práv. V průběhu vystoupení i v jeho závěru zazněla řada dotazů a připomínek od posluchačů.

Závěr patřil čtveřici písmen, která v současnosti doslova hýbe celou oblastí veřejné správy - GDPR, tj. obecnímu nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost na konci května. S vývojem tohoto nařízení, ale především s jeho záludnostmi, kolizemi s dalšími zákony, s jeho zneužitelností ze strany veřejnosti seznámil přítomné pan Ing. Josef Matocha, tajemník Městského úřadu Valašské Meziříčí. Upozornil na nejdůležitější kroky, které by každá obec měla v této záležitosti učinit. Varoval před množstvím firem, které v současnosti nabízejí svoje služby pro analýzy a zpracování příslušných směrnic.

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:65
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů46
Místostarostů, náměstků10
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Ostatní5

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare