Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

18. - 20. září 2002 - Krizové řízení - povodně 2002. II. ročník

18.-20. září se konalo v Jílovém u Prahy speciální soustředění na téma řešení situace po povodních. Seminář byl původně zamýšlen jako obecný pohled na problematiku krizového řízení a termín byl plánován na období konce října, ovšem povodně které zasáhli i naší centrálu v Praze Zbraslavi si vynutili přesun a kompletní úpravu semináře se zaměřením na vzniklou situaci na území Čech.
Účastníky přivítala také starostka města Jílové pí. Mgr. Květa Halanová. Přes všechny peripetie zavítalo do příměstské oblasti Prahy 25 účastníků a soustředění bylo ve znamení dobré nálady a pohody. První přednáškou zahájil program soustředění Ing. Milan Kovář z MVČR, generální ředitelství hasičského záchranného sboru hovořil o modelu krizového řízení v ČR a úpravách podle zkušeností s povodněmi na Moravě. Probíhala rozsáhlá diskuse, do které se velmi aktivně zapojil starosta postižené obce Břasy Václav Fait, zajímali ho především postupy pří řešení situace, která se vymyká všem povodňovým krizovým plánům atd. Dále pokračovala svým výkladem RNDr. Procházková DrSc. také z ministerstva vnitra, zaměřila se na tématiku obecné problematiky krizového řízení v rámci centrálního řízení a také hovořila o svých osobních zkušenostech a účastníkům předala materiály v elektronické podobě.
O odpolední program se postarala paní starostka Mgr. Halanová, která zájemce provedla městem, místním muzeem a také nedalekou palírnou ovocných kvasů.
První den byl ve znamení rozsáhlé diskuse, která je dobrým znakem zájmu o daná témata.

Druhý den uvedl JUDr. Krejčí, který zastupoval paní ředitelku Státního fondu životního prostředí Ing. Bučilovou, hovořil o aktuálně o dohodě mezi SFŽP a MMR, obce si obecně chválili rychlý postup při rozdělování dotací ze SFŽP po povodních. Po delší pauze následovala přednáška Ing. J. Hladíka z MMR na téma postup při získávání finanční pomoci z MMR a další aktuální témata, obce zejména zajímal postup při vyplňování dotazníků, výše poskytnuté pomoci atp. V tento den se prezentovali sponzoři soustředění spol. HICON - dopravní značení s.r.o., VOLKSBANK a.s. a MANĎÁK a.s.. Předmětem prezentací byla obnova postižených obcí, zvýhodněná nabídka atd. Evropská banka Volksbank prezentovala nabídku komunálního úvěru na odstranění následků povodní.
Závěrem druhého dne byl společenský večírek s občerstvením v hotelovém baru.

Poslední den soustředění přednášela paní Doc. Ing. Magdalena Hrabánková CSc. vedoucí katedry řízení Jihočeské univerzity a zároveň ředitelka poradců ministra zemědělství. Její referát zaujal účastníky natolik, že žádali o materiály atd. Paní docentka si získala účastníky svojí vysokou kvalifikací a velmi odborným výkladem, který je založen na mnoholetých zkušenostech i z praxe.

Soustředění se účastnili představitelé odborů krizového řízení krajů, starostové měst a obcí. Pracovníci Krajských úřadů projevili zájem o regionální školení pro obce, společně se jistě k dané tématice vrátíme.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare