Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

4. - 6. října 2002 - Celostátní slet starostek a místostarostek ČR

Ve dnech 4. - 6. října 2002 jsme v Brně pořádali první ?Celostátní slet starostek a místostarostek ČR?. Setkání významných zastupitelek samospráv bylo zaměřeno na obeznámení se strategickými rozvojovými prioritami v komunální sféře a na mezinárodní aspekty zahraniční spolupráce mezi regiony EU. Účastněné dámy si vyměňovaly zkušenosti a postřehy ze své praxe, zároveň si i dobře odpočinuly v době, která je hodně hektická a klade vysoké nároky na psychiku.

První den se sešlo na dvě desítky aktivních komunálních političek v reprezentativním sále zastupitelstva městské části Brno - střed, přítomné dámy ve statutárním městě Brně uvítal v první den zahájení I. náměstek primátora Ing. Rostislav Slavotínek společně s patronkou setkání Mgr. Eliškou Kovářovou, místostarostkou MČ Brno - Bystrc a zastupitelkou města Brna.
Po zahájení probíhala odborná část programu. Jako první přednesla svůj referát Ing. Dagmar Flášarová, která informovala o probíhající druhé vlně programu SAPARD. Dále se přítomným věnoval RNDr. Karel Kosař, předseda obecně prospěšné společnosti I.A.E.R.T. a generální ředitel výzkumných ústavů pivovarnických a sladařských, který je seznámil s perspektivami rozvoje agroturistiky a pivovarnictví v ČR. Po vystoupení Dr. Kosaře se slova ujal Dr. Atillio Cavallini, zástupce AICCRE (Mezinárodní asociace evropských měst a obcí), který prezentoval možnosti navázání spolupráce českých měst a obcí s Italskými regiony.
Po slavnostním obědě, který se konal v klubu zastupitelů města Brna na Staré radnici se pokračovalo v odpoledním programu. Phdr. Stanislav Jabůrek, vedoucí odboru prevence kriminality MMB představil úspěšný projekt v oblasti prevence - kamerový monitorovací systém města Brna. Dámy poté přijal primátor města Brna RnDr. Petr Duchoň (viz. foto) u číše vína, osobně je provedl celou Novou radnicí a seznámil je s její historií a současným využitím. První den přednášek uzavřela PhDr. Světlana Skálová, odborná psychoterapeutka, která starostkám a místostarostkám ozřejmila zásady a priority komunikace ve veřejné správě.
Večer se pokračovalo reprezentativním společenským večírkem v Primátorských saloncích Staré radnice, do zpěvu a tance vyzívala tradiční moravská cimbálová kapela.

Druhý den pokračoval přednáškou Ing. Luďka Tesaře z úřadu vlády ČR na téma reforma veřejné správy a rozpočty obcí, polemika, další postupy atd., dále vystoupil Ing. Daniel Trnka, úřad vlády ČR s referátem na téma regulace jako nástroj samosprávy. Na jeho referát navázal Ing. Vladimír Fikrle, ředitel odboru Ústřední finanční a daňové ředitelství MFČR. Zajímavé informace o dotacích z EU atp. přinesla paní Doc. Ing. Magdaléna Hrabánková CSc., ředitelka poradců ministra zemědělství. Reformu veřejné správy a její konkrétní důsledky z pohledu MVČR přednášela Ing. Marie Kostruhová koordinátorka pro Jihomoravský kraj.
Po obědě se všichni kteří měli zájem účastnili volného programu a to plavby parníkem po brněnské přehradě, který přichystala paní místostarostka Kovářová, v průběhu plavby si dámy vyslechly zajímavou přednášku na téma znečistění vod a možnosti řešení z úst PhDr. Maršálka. Nejen díky dobrému počasí byl výlet zajímavým uvolněním dne. Večer byl v duchu společenského posezení v klubu zastupitelů v centru Brna.

Třetí zcela volný den byl zaměřen na odpočinek, který k neděli jistě patří a tak dámy využily možnosti plavby parníkem s prohlídkou nově otevřeného hradu Veveří s výkladem kastelána. Po obědě se dámy vydaly do svých domovů.

Zůčastněné starostky hořce diskutovaly především nad tím, že v české politice působí stále velice málo žen, i když je názor ženy při řešení otázek ve veřejné správě nejméně stejně důležitý jako mužský.

Regionservis děkuje magistrátu města Brna za milé přivítání a místostarostce Mgr. Kovářové za pomoc a spolupráci při realizaci doprovodného programu.

Společné foto 3

Společné foto 3

Společné foto 2

Společné foto 2

Společné foto 1

Společné foto 1


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare