Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

XIII. setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje, Plzeň, 5. 10. 2017

V pořadí již třináctý ročník setkání představitelů obcí a měst Plzeňského kraje se konal 5. října 2017 v kongresových prostorách plzeňského Hotelu Angelo.

Na úvod účastníky pozdravil p. Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje. Zmínil novinky v krajských dotačních programech na obnovu venkova a na odstraňování škod po živelních událostech. Podrobně se věnoval aktivitám kraje pro zlepšení dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Prioritou v této oblasti je především propojení kraje s Bavorskem. K této problematice zodpověděl řadu dotazů. Zabýval se rovněž ekonomickými a organizačními problémy zdejšího zdravotnictví a sociálních služeb.

Další vystoupení patřilo p. Mgr. Stanislavu Szpandrzykovi, členu kontrolní skupiny odboru veřejné správy dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, který seznámil přítomné se změnami v odměňování zastupitelů obcí a měst platnými od 1. 1. 2018. V prezentaci ukázal přehledné tabulky pro odměňování zastupitelů a posléze zmínil všechny potřebné informace k termínům a platnosti změn, k novému systému velikostních kategorií obcí podle počtu obyvatel, k „odchodnému“ a odměnám. Z řad posluchačů bylo vzneseno mnoho dotazů a připomínek.

Zástupce ČSOB, a.s., p. Pavel Seidl, nabídl obcím aktuální chytrá řešení pro zlepšení mobility občanů, správy budov a energetiky. Ukázal zajímavé využití regionálních a ticketingových karet, připomněl moderní trendy využívání platebních terminálů na úřadech samosprávy. Nad otázkou: „Jak se lidé rozhodují?“ se zamyslel p. Martin Zemek, obchodní zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Vyzval posluchače, aby se správně rozhodli…

Ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí, p. Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ve své prezentaci podal velmi příznivé souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí v letech 2016 - 2017. Ukázal nárůst daňových příjmů obcí, konstatoval maximální úroveň přebytku rozpočtů obcí a krajů. Na řadě souhrnných tabulek a grafů ukázal dosavadní vývoj státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů, nastínil vyhlídky pro r. 2018, ve kterém se očekává hospodářský růst o 4,8 %. Zabýval se praktickými aspekty tolik diskutovaného zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dluhová brzda, fiskální pravidla), povinnostmi obcí zveřejňovat dokumentace rozpočtů včetně zřizovaných příspěvkových organizací (termíny, lhůty, rozsah), připomněl důležité legislativní změny v r. 2018 (novela RUD, daň z hazardu).

Na jeho slova navázal p. Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv, který vyzval obce a města k většímu investování, k maximálnímu využití současné pozitivní ekonomické situace státu. Důrazně varoval před projekty připravovanými nikoliv podle potřebnosti a užitečnosti, ale podle toho, na co jsou zrovna k dispozici nějaké dotace. Zásadně kritizoval nesmyslnou a přebujelou byrokracii spojenou se žádostmi o dotace a jejich následným čerpáním. Doporučil, aby byl systém dotací zrušen a příslušné finanční prostředky dány obcím k jejich rozvoji. Obce samy nejlépe vědí, na co by takové prostředky užily. Vyjádřil se rovněž k mnoha zbytečným povinnostem vyplývajících pro obce ze zákona o rozpočtové odpovědnosti. Popsal dopady tzv. přehřátí trhu práce - ČR má v přepočtu na počet obyvatel nejvyšší nabídku práce.

Legislativou a aktuálním stavem práv a povinností obcí a měst ve vztahu k odpadovému hospodářství se zabýval p. Mgr. Štěpán Jakl z odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Ukázal vývoj v této oblasti od r. 2015, shrnul cíle vytýčené do r. 2020, popsal průběh příprav nové odpadové koncepce ČR do r. 2030. Zmínil hlavní změny, které se dotknou obcí a měst. Hlavním výsledkem by v budoucnu měl být stav „kolik vyhodíš, tolik zaplatíš.“ Vystoupení vzbudilo velmi bouřlivou diskusi, ve které musel přednášející čelit mnoha kritickým připomínkám a názorům. Chytré řešení snižování skládkovaného odpadu předvedl p. Tomáš Aulický, zástupce společnosti JRK BioWaste Management, s.r.o., největšího dodavatele plastových kompostérů. Na příkladech několika obcí dokumentoval úspěšnost dodávaného systému ECONIT. Uvedl také zajímavou novinku - elektrický kompostér na kuchyňské zbytky.

Odborná přednáška v podání p. JUDr. PhDr. Petra Koláře, Ph.D., právníka s letitou praxí v územní samosprávě a místostarosty, patřila tématu střetu zájmů po novele příslušného zákona a souvisejícím dopadům na představitele obcí. Ohlédl se za vývojem zákona o střetu zájmů, zmínil nejdůležitější body novely platné od 1. 9. 2017, která se dotkne téměř 30 tisíc komunálních politiků. Poukázal na omezení aktivit pro starosty a členy obecních zastupitelstev, změny v oznamovacím způsobu, povinnost přezkoumání ze zákona. Na základě dotazů vysvětlil problém kolize uvedené novely zákona a správního řádu. Účastníci vyjádřili s řadou opatření zásadní nesouhlas.

Poslední prezentace patřila územnímu plánování ve světle novely stavebního zákona platné od 1. ledna 2018. P. Ing. Eva Fialová, vrchní ministerský rada z oddělení územního rozvoje odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj rozebrala podrobně nejdůležitější změny, které se dotknou obcí a měst. Zodpověděla dotazy týkající se konkrétních problémů, poradila několika starostům, jak postupovat ve sporných záležitostech.

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda v nedalekém areálu plzeňského Prazdroje.
 

Video

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

5. října 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:132
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů101
Místostarostů, náměstků23
Tajemníků, ředitelů úřadů3
Vedoucích úředníků1
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare