Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

25. června 2019 - Rekodifikace veřejného stavebního práva a projednávané novely stavebního zákona

DatumMístoVar. symbolPřihláška
25.06.2019 Praha, Nové město, Hotel 1. Republic**** 106 Přihláška na akci »

Místo konání: PRAHA - NOVÉ MĚSTO, HOTEL 1. REPUBLIC****, ul. V Tůních 1625/8, MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte...
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel, tajemník, vedoucí úředník a úředník odboru stavebního řádu, územního plánování atp., odborník na uvedené téma.

Zaměření: V rámci konference zazní informace k připravované rekodifikaci stavebního práva. Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 věcný záměr stavebního zákona. Věcný záměr byl zpracován ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, na návrhu spolupracovali odborníci na správní právo z akademické obce, advokacie i justice. V předloženém věcném záměru jsou obsaženy takové zásadní změny, na základě kterých by mělo být dosaženo zkvalitnění, zefektivnění a zkrácení povolovacích procesů tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydání neúměrně prodlužující.

Prezence účastníků od 8:45 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00              
REKODIFIKACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA A PROJEDNÁVANÉ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA
 

-    vytvoření jednotné soustavy státních stavebních úřadů
-    oddělení státní správy a samosprávy na úseku územního plánování a povolování staveb 
-    reorganizace dotčených orgánů
-    podávání žádostí v elektronické podobě
-    ukládání projektové dokumentace do centrálního úložiště
-    zrušení velkého množství vydávání závazných stanovisek v důsledku integrace dotčených orgánů do soustavy stavebních úřadů, a stanovení pevné lhůty pro vydání vyjádření těch dotčených orgánů, které nebudou integrovány do soustavy stavebních úřadů
-    úprava v nastavení hierarchie a obsahu závazných nástrojů územního plánování spočívající v zavedení územního rozvojového plánu jako celostátního nástroje územního plánování
-    změny ve formě vydávání územně plánovací dokumentace
-    posílení standardizace vybraných částí územně plánovacích dokumentací, resp. územně plánovacích podkladů
-    a další.
Zároveň jsou projednávány novely v současné době účinného stavebního zákona, ať už předložené Ministerstvem pro místní rozvoj nebo předložené na základě poslanecké iniciativy.
 

9:00-11:30MGR. JANA MACHAČKOVÁ, odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj
 Profil přednášejícího: Spoluautorka stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích a je zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování.
12:30-14:30ING. EVA FIALOVÁ, vrchní ministerský rada, odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 Profil přednášejícího: Od roku 2004 pracuje na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Průběžně publikuje v odborném tisku, zejména v časopise Urbanismus a územní rozvoj. Je autorkou publikace „ Územní plánování - od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování“, vydalo Informační centrum ČKAIT 2016. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování.
PŘEHLED PŘESTÁVEK
11:30-12:30TEPLÝ OBĚD (DVOUCHODOVÉ MENU). OBĚD A OBČERSTVENÍ MAJÍ ÚČASTNÍCI ZDARMA.
14:30UKONČENÍ SEMINÁŘE.
 Ráno a o krátkých přestávkách podáváme (kávu, čaj, džus, vodu a chlebíčky, aj.).

CENA: 2.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 25 % PŘI OBJEDNÁNÍ 4 OSOB Z JEDNÉ INSTITUCE, CENA PRO 4 OSOBY: 7.500,- KČ (plnění je osvobozeno od DPH)
V ceně je celodenní stravování a oběd o dvou chodech!
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení. Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 21. ČERVNA 2019 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 40 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare