Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

16. ledna 2018 - II. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ PRÁVO - NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2018

Místo konání: PRAHA, WELLNESS HOTEL STEP****, ul. Malletova 1141/4, Praha - Libeň  WEB SÁLU: ZDE MAPA: ZDE
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel, tajemník, vedoucí úředník a úředník odboru stavebního řádu, územního plánování atp., odborník na uvedené téma.

Zaměření konference: Konference je zaměřena na zásadní koncepční změny a nové instituty, které přináší novela stavebního zákona s účinností od 1. ledna 2018. Zákon č. 225/2017 Sbírky, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sbírky.

Prezence účastníků od 8:30 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení konference, představení programu.
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
9:10Ing. Eva FIALOVÁ, vrchní ministerský rada, odbor územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 Profil přednášejícího: Od roku 2004 pracuje na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Průběžně publikuje v odborném tisku, zejména v časopise Urbanismus a územní rozvoj. Je autorkou publikace „ Územní plánování - od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování“, vydalo Informační centrum ČKAIT 2016. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování.
 -    zkrácené postupy pořizování aktualizací zásad územního rozvoje krajů a změn územních plánů a regulačních plánů
-    závazné stanovisko orgánu územního plánování a jeho uplatnění
-    náležitosti stanovisek k opatřením obecné povahy a závazných stanovisek uplatňovaných ve správním řízení podle novelizovaného § 149 správního řádu
-    územní plán s prvky regulačního plánu
-    účinnost aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace
-    územní studie a územně analytické podklady
-    lhůty pro podání návrhu na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy
ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD
12:15 Mgr. Jana MACHAČKOVÁ, odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj
 Profil přednášejícího: Spoluautorka stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích a je zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování.
 -    společné řízení – příslušnost, proces řízení
-    územní/společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
-    formy územního rozhodování – územní řízení, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí, územní souhlas, zjednodušené územní řízení
-    formy povolování záměrů - ohlášení, stavební povolení)
14:00Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
PŘEHLED PŘESTÁVEK
10:1515 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
11:30TEPLÝ OBĚD (DVOUCHODOVÉ MENU). OBĚD A OBČERSTVENÍ MAJÍ ÚČASTNÍCI ZDARMA.
14:30UKONČENÍ KONFERENCE.

CENA: 2.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH)
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 25 % PŘI OBJEDNÁNÍ 4 OSOB Z JEDNÉ INSTITUCE, CENA PRO 4 OSOBY: 7.500,- KČ (plnění je osvobozeno od DPH)

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení. Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené, informaci ohledně ceny s DPH v elektronickém formuláři prosíme ignorujte, děkujeme mnohokráte. Daňový doklad o zaplacení zasíláme elektronicky.


Pokud máte zájem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků nebo úpravu části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 12. LEDNA 2018 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 50 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare