Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Věrnostní klub

HOGO-FOGO

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

24. listopadu 2017 - Dopad novely zákona o střetu zájmů na představitele obcí a měst

DatumMístoVar. symbolPřihláška
24.11.2017 Pardubice, Hotel Staré Časy***1511 Přihláška na akci »

Aktuální novely zákona o střetu zájmů, o obcích a občanského zákoníku z pohledu řádné správy majetku obce, nové povinnosti již od září 2017

Místo konání: PARDUBICE, HOTEL STARÉ ČASY***, ul. Havlíčkova 1080, MAPA: ZDE STRÁNKY MÍSTA KONÁNÍ: ZDE
Cílová skupina: všichni veřejní "funkcionáři", např. starosta, místostarosta, radní, tajemník, vedoucí úředník atd.

Zaměření: Jednodenní odborný seminář k aktuální problematice zákonných povinností spojených s výkonem funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo zastupitelstva obce, stejně jako zaměstnanců obcí a ředitelů příspěvkových organizací; výklad zohledňuje právní úpravu spojenou s aplikací nedávno aktualizovaných klíčových předpisů: občanského zákoníku, zákona o registru smluv, zákona o obcích a zákona o střetu zájmů.

Cílem semináře je získání odpovědí na časté otázky např.:

  • Jak zapsat do 30. září 2017 elektronicky do registru informace o veřejných funkcionářích.
  • Jak elektronicky podat oznámení o svých činnostech, závazcích a o svém majetku.
  • Jaký majetek je třeba v povinném oznámení uvést a jakým způsobem budou zpřístupněny informace o něm.
  • Jak novela zákona o obcích upravuje povinnosti při zveřejňování záměru obce prodat, směnit nebo pronajmout majetek obce.
  • Na co si dát pozor při umístění cizích staveb na pozemcích obce.
  • V jakých případech se po novele občanského zákoníku uplatní zákonné předkupní právo ve prospěch nebo k tíži obce. 
     

Prezence účastníků od 8:30 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
  Profil přednášejícího
  Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako místostarosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.
  Obsah přednášky:
  1.    Aktuální novela zákona střetu zájmů (účinná od 1. září 2017) z pohledu představitelů územní samosprávy,
2.    Nové zákonné povinnosti při podávání a zveřejňování oznámení o činnostech, příjmech a závazcích a o svém majetku,
3.    Odměňování za zastupování obcí v orgánech obchodních společností a jiných právnických osob,
4.    Nové povinnosti evidenčního orgánu a deliktní odpovědnost za porušení zákona,
5.    Aktuální novela zákona o obcích a občanského zákoníku z hlediska řádné správy majetku obce,
6.    Zákonné limity odchylky od ceny v místě a čase obvyklé při prodeji nebo nákupu obecního majetku,   
7.    Obec a nakládání s pozemky a jinými hmotnými nemovitými věcmi (vč. zákonné úpravy služebností a reálných věcných břemen, právo stavby, předkupní právo),
8.    Umisťování cizích staveb na pozemky obce,
9.    Pozemní komunikace, vodní díla a inženýrské sítě na obecních a cizích pozemcích,
10.  Uzavírání smluv zástupci obcí - "na co je třeba si dát pozor" (zveřejňování záměru, schvalovací doložka, zveřejňování smluv po novele zákona o registru smluv),
11.  Odpovědnost za škodu způsobenou představiteli obce; zákonná povinnost péče řádného hospodáře; příklady trestněprávní odpovědnosti,
12.  Závěrečná diskuze, příklady z praxe.
PŘEHLED PŘESTÁVEK
10:15 15 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ (KVALITNÍ OBČERSTVENÍ, VÝBĚROVÁ KÁVA, DŽUSY ATP.).
11:45 15 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ (KVALITNÍ OBČERSTVENÍ, VÝBĚROVÁ KÁVA, DŽUSY ATP.).
14:00 UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU). OBĚD A OBČERSTVENÍ MAJÍ ÚČASTNÍCI ZDARMA

CENA: 1.750,- KČ NA OSOBU
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 25%, CENA PRO 4 OSOBY: 5.250,- KČ
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení. Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a tištěné materiály od lektora. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 22. LISTOPADU 2017 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 30 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare