Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

Rozhraní pro partnery

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. září 2020 - XVI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

DatumMístoVar. symbolPřihláška
15.09.2020 Resort Malevil, Jablonné v Podještědí204 Přihláška na akci »

Pořádáno pod záštitou pana Martina Půty hejtmana Libereckého kraje

  Místo konání: RESORT MALEVIL, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí 280, MAPA: ZDE STRÁNKY MÍSTA KONÁNÍ: ZDE
  Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.

 

Aktuální témata v programu setkání:

 • Aktuální dění v Libereckém kraji, diskuze s panem hejtmanem a vybranými radními, např. k problematice podzemních vod, financování sportu, školství a dotacím,
 • změny daňové legislativy v důsledku opatření v rámci epidemi Covid-19,
 • dopady nouzového stavu na financování a systém sdílených daní,
 • dopady na hospodaření a investiční plánování (praktické rady a doporučení jak se dál zachovat), zkušenosti a srovnání s finanční krizí v roce 2009.
 • praktické rady a návody jako "nastartovat" místní ekonomiku, jakým způsobem efektivně spolupracovat s podnikateli atd.,
 • investiční výstavba obcí a měst v praxi.

Zaměření: 

 1. Diskuze s panem hejtmanem a radními Libereckého kraje k vybraným tématům.
 2. Dopady nouzového stavu na financování, hospodaření a investice obcí a měst,
 3. Vybrané aspekty zákonných povinností představitelů obcí a měst, např.:
 4. Péče řádného hospodáře, odpovědnost za způsobenou škodu, nakládání s obecním majetkem, neplatná smlouva, zveřejňování záměru, odchylka od cena obvyklé, právní jednání obcí navenek, povinnosti při uzavírání smluv, vybrané trestněprávní aspekty v rozhodovací činnosti, nediskriminační přístup při nakládání s obecním majetkem.
 5. Hospodaření a financování obcí a měst, aktuální vývoj, střednědobý výhled vývoje veřejných financí, informace cenné pro rozhodování starostů a místostarostů.
 6. Diskuze nad častými návrhy změn v "RUD".
 7. Investiční plánování a zdravé hospodaření obcí a měst v praxi, větší investice a praktický postup, jak rozhýbat investice obce, strategický a akční plán, finance obcí a jejich situace, trendy.

 

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN - PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
9:05Úvodní prezentace Generálního partnera krajského setkání k tématu školství
 zástupce společnosti Scolarest, specialista na školní stravování
DISKUZE S PANEM HEJTMANEM A RADNÍMI LIBERECKÉHO KRAJE K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ V KRAJI, PRAVIDLA ČINNOSTI VÝBORŮ A KOMISÍ OBCÍ A MĚST A POŘÁDÁNÍ ZASTUPITELSTEV
9:15Úvodní slovo pana hejtmana a diskuse k aktuální problematice kraje, obcí a měst
 Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
9:45Diskuze s panem hejtmanem a vybranými radními kauze záchrany pitné vody, dále financování školství a sportu a dotacím.
10:00Pravidla činnosti výborů a komisí obcí a měst a správný postup při pořádání zastupitelstev na dálku - "online"
 delegovaný zástupce Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR
10:30Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:4530 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST V ROCE 2020 - DOPADY KRIZOVÉHO STAVU, AKTUÁLNÍ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED A BILANCE SDÍLENÝCH DANÍ, INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ A MĚST V PRAXI V REAKCI NA KRIZOVÝ STAV
11:15Změny legislativy v daňové soustavě v rámci opatření přijatých v souvislosti s epidemií Covid-19
 Ing., Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D., náměstek ministryně financí pro řízení sekce Daně a cla
11:45Dopady krize na hospodaření a financování obcí a měst - aktuální vývoj a výhled - přehled aktualit a změn ze světa veřejných financí
 + diskuze k střednědobému výhledu vývoje financování územních rozpočtů
 Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí
12:15Investiční plánování v reakci na dopady krize, praktické rady a tipy, porovnání a zkušenosti s předchozími finančními krizemi
 odborník na hospodaření územních samospráv
12:45Diskuze k tématu.
13:00Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
13:1530 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
ZÁKONNÉ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘEDSTAVITELI OBCE INVESTIČNÍ VÝSTAVBA, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A SMLOUVY OBCÍ A MĚST V PRAXI - DOPADY KRIZE NA ZÁVAZKOVÉ PRÁVO OBCÍ A MĚST
13:45Zákonné povinnosti představitelů obcí a měst při správě obecního majetku
 Péče řádného hospodáře a odpovědnost občanskoprávní a trestněprávní
 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog a starosta města Veselí nad Moravou
14:30Diskuze k tématu.
14:45Investiční výstavba v praxi obcí a měst - důležité zásady při zadávání díla, výběrové řízení, smlouva, záruky, reklamace, dohled investora nad stavbou atd.
 Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky, smlouvu o dílo a řešení sporů investora se stavitelem
15:15Diskuze k tématu.

 

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
15:30UKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM O DVOU CHODECH.
 Po celý den podáváme účastníkům kvalitní a pestré občerstvení.

CENA: 500,- KČ NA OSOBU
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou osobní účast, v případě neodkladných pracovních povinností nebo nemoci, vždy posílají své zástupce. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb pro samosprávy. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu (zcela v. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na akci, děkujeme za pochopení. Kapacita akce je omezena pro vyšší komfort účastníků. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet. Platby na místě hotově z časových důvodů nepřijímáme. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Na konci setkání losujeme o ceny, proto doporučujeme zůstat až do konce programu setkání.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 31. SRPNA 2020 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 80 míst školní uspořádání). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Záštita hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty

Záštita hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty
Stáhnout (Adobe PDF)


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare