Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Akreditované semináře

Hledat obec

Rozhraní pro partnery

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

26. září 2019 - Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu + smlouva o dílo + zadávací dokumentace

Číslo akreditace vzdělávacího programu: AK/PV-534/2016 a AK/VE-285/2016

Místo konání: OSTRAVA, BEST WESTERN HOTEL VISTA****, Kpt. Vajdy 3046/2 WEB SÁLU: ZDE MAPA: ZDE

Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, tajemník, vedoucí úředník a úředník územního samosprávného celku zabývající se problematikou veřejných zakázek a smlouvami. Seminář je též velice vhodný i pro organizace zřízené samosprávou, která vypisují výběrová řízení a uzavírají investiční smlouvy.

Zaměření semináře: Zásady zadávání zakázek malého rozsahu, příprava, zadávací dokumentace, stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a předmětu plnění, kvalifikační kritéria a možné způsoby hodnocení, jak napsat výzvu, jak posuzovat a vybírat nabídky. Uzavírání smluv, jak o zakázkách informovat (profil zadavatele), příklady z praxe, časté chyby a problémy. Lektor se rovněž zabývá konstrukcí směrnic pro veřejné zakázky malého rozsahu a obecným přístupem samospráv k této problematice (vymezení kompetencí apod.). V rámci semináře účastníci obdrží rovněž základní informace o konstrukci obchodních podmínek a smluvních ujednání v rámci veřejných zakázek malého rozsahu.

Prezence účastníků od 8:45 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00MGR. PETR PRÁŠEK
 advokát s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení, Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně absolvoval v roce 2008, advokátem je od roku 2015, ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a strukturální fondy, na právo duševního vlastnictví, včetně informačních technologií, na obchodní právo a právo energetické, V minulosti působil ve funkci vedoucího právního oddělení řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cíle přednášky:
 Informace vztahující se k postupům subjektů v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních veřejných zakázek. Způsoby obrany proti nezákonným postupům zadavatelů, jakož i postupy v rámci přezkumu dotačních projektů. Seznámení s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, porovnání současné a nové právní úpravy v praxi obcí a měst. Výklad je zaměřen na praxi, nejde o teorii, či čtení obsahu zákona.
Obsah přednášky:
 1.    Zákonné vymezení, dělení zakázek, aplikace legislativy, metodické pokyny poskytovatelů dotace,
2.    Základní instituty a pojmy,
3.    Rozdělení zakázek (na dodávky, stavební práce a na služby),
4.    Zákonné vymezení (stanovení předmětu, předpokládané hodnoty, kvalifikace, hodnotící kritéria veřejné zakázky),
5.    Dělení zakázek (věcná a časová souvislost, obcházení zákona, nutnost předvídat potřeby a investice, zdroje, porovnatelnost nabídek, kompatibilita),
6.    Stanovení předpokládané hodnoty (zákaz dělení zakázek, rozhodná cena bez DPH, zakázka na části atp.),
7.    Kvalifikace,
8.    Hodnocení,
9.    Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
10.  Praktické aspekty zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
11.  Odůvodnění veřejné zakázky a její schválení v orgány obce,
12.  Zveřejňování,
13.  Omezení zadavatele při stanovení zadávacích podmínek,
14.  Obsah smlouvy,
15.  Realizační fáze (kontrola plnění dodavatelem, řízení smluvního vztahu, fakturace, vymáhání sankcí, ukončení smluvního vztahu, přechod k novému dodavateli)
16.  Kontroly a sankce (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, správce daně, poskytovatelé dotací, Nejvyšší kontrolní úřad). 
17.  Stručný přehled majetkoprávní a trestněprávní odpovědnosti při výběru dodavatele atp.
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:
12:15Prakticka cvičení s účastníky, podrobný rozbor konkrétních případů účastníků a podobně (možno vzít s sebou svou dokumentaci).
PŘEHLED PŘESTÁVEK
10:1515 minutová přestávka na kávu a občerstvení (koláčky, chlebíčky a podobně, liší se dle místa konání)
11:4515 minutová přestávka na kávu a občerstvení (koláčky, chlebíčky a podobně, liší se dle místa konání)
14:00UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU). OBĚD A OBČERSTVENÍ MAJÍ ÚČASTNÍCI ZDARMA.

CENA: 2.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH)
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 25 % PŘI OBJEDNÁNÍ 4 OSOB Z JEDNÉ INSTITUCE, CENA PRO 4 OSOBY: 7.500,- KČ (plnění je osvobozeno od DPH)
V ceně je celodenní stravování a oběd o dvou chodech!
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení. Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a tištěné materiály od lektora. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 24. ZÁŘÍ 2019 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 30 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:22
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů5
Místostarostů, náměstků2
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní14

Spokojenost s akcí


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare